Home / Nieuws & Blogs / Webshop is niet zomaar “uniek”

Webshop is niet zomaar “uniek”

| 7 december 2012

Vorige week blogde ik over auteursrecht en webshops. Het ging er daarbij vooral om wanneer een website auteursrechtelijk beschermd is. Geheel toevallig zijn er ook twee uitspraken gedaan die over dezelfde thematiek handelen en die mooi aansluiten op de vorige blog.

Kern van beide uitspraken is dat een webshop niet zomaar auteursrechtelijk beschermd is. Dat heeft ermee te maken dat er altijd bepaalde voor de branche gangbare vormgeving wordt gebruikt.

Zo was er in de eerste case (2 “bouwbak” sites, zgn. afvalcontainer verhuurders) sprake van dat de sites teveel op elkaar zouden lijken en daardoor verwarring zouden scheppen. In de zaak speelde overigens ook het merkenrecht een rol, maar laat ik hier buiten beschouwing. De rechter neemt voor het auteursrecht een stap terug en oordeelt dat de websites aan zich al geen oorspronkelijk karakter hebben.

Hij noemt de opzet en vorm zo trivaal en voor de hand liggend dat daar geen creatieve arbeid voor vereist is. En dat is weer vereiste om überhaupt auteursrecht te laten rusten op een werk. Als er geen auteursrecht op rust, kan de site dus ook geen inbreuk maken op de andere shop. Gebruik van standaard webwinkelsoftware zal dus vaak geen inbreuk opleveren. Veel webwinkels hebben nu eenmaal dezelfde structuur, bestelproces etc, dus dat lijkt mij een goede conclusie. Bovendien kunnen er door wat kleine aanpassingen genoeg onderscheidende elementen worden aangebracht, zoals kleur, lettertypen etc, waardoor wel enige bescherming en onderscheid kan ontstaan, iets dat de rechtbank ook aangeeft.

De tweede zaak gaat iets verder. De rechtbank oordeelt ook daar dat een website/shop (het gaat om “groep deal aanbieders”) niet zomaar beschermd is, omdat dit soort websites nu eenmaal op een bepaalde manier worden opgebouwd. Daarnaast stelt de rechtbank dat de elementen op zeer veel andere websites worden aangetroffen, waardoor van auteursrechtelijke bescherming geen sprake kan zijn, omdat dit slechts een verwerking is van reeds bestaande elementen.

Tot slot wordt er nog naar Slaafse nabootsing gekeken De Rechtbank oordeelt:

De websites vertonen meerdere in het oog springende verschillen, die zodanig zijn dat niet kan worden gezegd dat van een overeenstemmende totaalindruk sprake is.

Er kan immers sprake zijn van een exacte kopie die verwarring veroorzaakt. Dat is ook onrechtmatig, zelfs al is de site niet auteursrechtelijk beschermd. Maar door juist (kleine) verschillen aan te brengen kan hiervan geen sprake zijn. Denk aan prijsaanduidingen, kleur, maar ook aan bepaalde werkwijzen. Zo verschilde de looptijd van de deals op beide sites en is de werkwijze ook een tikkeltje anders.