Home / Nieuws & Blogs / Wie heeft de auteursrechten van een online video?

Wie heeft de auteursrechten van een online video?

| 3 oktober 2011

Een klant mailde me over een verkeerd gelopen samenwerking bij de opname van een eindopdracht van studenten. De school en een externe cameraman zouden een aantal video`s opnemen. Voor onze klant zijn de filmpjes educatief, voor de andere partij kunnen de filmpjes als promotiemateriaal dienen op diens website. Reden waarom de samenwerking met gesloten beurzen kon plaatsvinden. De cameraman die de beelden ook monteerde, bezorgde de video`s voorzien van zijn eigen logo. Het logo bleek niet verwijderbaar en dat pikte de school niet. Juridisch is de vraag: wie heeft het auteursrecht over de videobeelden?

De auteurswet schrijft voor dat bij filmwerken volgende partijen beschermd zijn als makers:

- schrijvers van het draaiboek en van de dialogen
- de regisseur
- de cameralieden
- costumiers en decorbouwers
- de componist

In dit concrete geval was de ruzie ontstaan tussen de cameraman en de school, zijnde de opdrachtgever van de video`s. Vraag is wie juridisch gezien de zeggenschap heeft over de film en wie van hen dus mag beslissen of de film voorzien mag/moet zijn van een logo van één van de makers?

De school is te beschouwen als producent in de zin van de auteurswet indien deze het kapitaal voor de video`s heeft verschaft, het risico heeft gedragen en de makers heeft geëngageerd. Met andere woorden is de producent de motor achter de film, de partij zonder wiens inspanningen en kapitaal de acteurs (in dit geval de studenten) en de overige makers (waaronder de cameraman) elkaar niet gevonden zouden hebben.

Het is daarom de school die beslist of een een filmwerk klaar is om vertoond te worden en die vanaf de voltooiing van het werk het auteursrecht over de video`s verkrijgt. Het antwoord op de vraag is daarom dat het de school is (in dit geval onze klant) die kan beslissen dat de video`s pas kunnen worden vertoond nadat het logo van de cameraman is verwijderd.

Deze lijn is trouwens niet door te trekken naar journalisten, schrijvers en fotografen. Zij blijven ook als opdrachtnemer rechthebbende van hun werk. Maar film en de verdeling van rechten tussen de verschillende makers is door de Auteurswet afzonderlijk geregeld.

Staat de cameraman dan met lege handen? De cameraman verkrijgt geen intellectuele rechten, maar dient door de school (de producent) wel vergoed te worden voor zijn werk. In dit geval kan die vergoeding bestaan uit het mogen posten van die film op zijn website, maar dat moet dan wel uitdrukkelijk zo zijn overeengekomen.