Home / Nieuws & Blogs / Wij vallen ook onder het verschoningsrecht!

Wij vallen ook onder het verschoningsrecht!

| 16 augustus 2013

Een van mijn klanten vroeg mij laatst of ik mij als juridisch adviseur ook zou kunnen beroepen op het verschoningsrecht, zoals advocaten dat kunnen. Ik meen van wel.  id="more-6756">

Het verschoningsrecht, wat is dat eigenlijk? Dat is het recht om je te onthouden van het geven van een verklaring of het doen van een getuigenis, in de context van een rechtszaak of strafrechtelijk onderzoek. Als verschoningsgerechtigden worden algemeen erkend de arts, de geestelijke, de notaris en de advocaat. Zowel in de context van het strafrecht (art. 218 Sv), als het civielrecht (artikel 165 Rv), als het bestuursrecht (art. 5:20 Awb), als het belastingrecht (art. 53a Algemene wet inzake rijksbelastingen) geldt een verschoningsrecht.

Een belangrijke reden voor het verschoningsrecht is het maatschappelijk belang dat mensen er zeker van kunnen zijn dat alle vertrouwelijke informatie die zij aan bijvoorbeeld een dokter of advocaat vertellen, ook geheim blijft. De telecommunicatie met een verschoningsgerechtigde mag daarom ook niet worden afgeluisterd en opgenomen en als er toch (per ongeluk) getapte communicatie zou bestaan, dan zou het niet toegestaan zijn om deze in het strafdossier op te nemen.

Advocaten zijn uitdrukkelijk niet de enige juridische professionals voor wie het verschoningsrecht geldt. Zo heeft de Hoge Raad (in 1985) erkend dat medewerkers van een eerstelijns rechtshulpbureau ook onder het verschoningsrecht vallen, feitelijk om dezelfde reden als advocaten dat doen.

Hoewel het beroepsgeheim als onderdeel van de gedragsregels die specifiek voor advocaten gelden, niet rechtstreeks geldt voor juridisch adviseurs, bevatten de algemene voorwaarden van ICTRecht wel een verplichting tot het vertrouwelijk behandelen van vertrouwelijk materiaal. Alles dat aan ons in onze hoedanigheid van juridisch adviseur is toevertrouwd, kan daaronder worden geschaard.

Onze klanten verwachten van ons als juridisch adviseurs immers ook niet anders dan dat wij de aan ons toevertrouwde informatie vertrouwelijk behandelen. Net als advocaten, adviseren wij onze cliënten over hun rechtspositie en om dat goed te kunnen doen, is het nodig dat onze cliënten ervan op aan kunnen dat hun vertrouwelijke informatie geheim blijft.