Gamerecht

Een game tot een succes maken vereist samenwerking tussen diverse partijen en het nemen van de nodige risico’s. Om dat allemaal in goede banen te leiden, is duidelijkheid met betrekking tot uw juridische positie van groot belang.

Meer informatie

Juridische positie

In deze factsheet benoemen we de belangrijkste punten wat betreft de bescherming van intellectueel eigendom, het aangaan van overeenkomsten met partners, het opstellen van licentie- en gebruiksvoorwaarden en het aanbieden van (promotionele) kansspelen.

legaltools-big

Bescherming van intellectueel eigendom

Bent u een game-ontwikkelaar? Van het allergrootste belang is in dat geval natuurlijk het intellectuele eigendom op uw game. Op de geschreven broncode en gecreëerde grafische elementen zal automatisch het auteursrecht van toepassing zijn. Daarmee bent u tot op zekere hoogte beschermd, maar het auteursrecht kan ook iets zijn om anderszins rekening mee te houden. Zo kan het auteursrecht alleen schriftelijk (en dus niet per e-mail) rechtsgeldig worden overgedragen. Of uw idee of concept voor een game beschermd is, is juridisch een lastige kwestie. Een concept of een format kan onder bepaalde omstandigheden al beschermd worden, als deze uniek en voldoende specifiek uitgewerkt is. Een innovatief idee kan dan ook zomaar worden overgenomen als het idee niet voldoende is geconcretiseerd. Om dit te voorkomen is een geheimhoudingsovereenkomst bij het beschermen van concepten of formats belangrijk.

Overeenkomst met partners

Tijdens de ontwikkeling van een game zullen er allerlei overeenkomsten gesloten moeten worden tussen de diverse partijen. Veel voorkomende voorbeelden daarvan zijn de samenwerkingsovereenkomst (ook wel partnerovereenkomst) en distributie- of distributeursovereenkomst. Bij het sluiten van deze overeenkomsten is het belangrijk om in ieder geval even stil te staan bij de volgende vragen:

  • Hoe wordt de verantwoordelijkheid over en weer gedefinieerd?
  • Moet u een concreet resultaat of alleen een bepaalde inspanning leveren? Worden er garanties afgegeven? (bijvoorbeeld kwaliteitsniveau of leverdata)
  • Hoe worden de risico’s verdeeld en wie is wanneer aansprakelijk?
  • Is de overeenkomst exclusief en zo ja binnen welk kader? (plaats en tijd)
  • Is er bij een exclusieve deal een minimum afname of vergoeding afgesproken?
  • Via welke platformen of websites mag een game worden aangeboden?
  • Wat is er geregeld over de overdracht van intellectueel eigendom?
  • Is de geheimhouding van belangrijke informatie geregeld?
  • Is er rekening gehouden met toekomstige inkomsten en verdienmodellen?
  • Is er ruimte voor evaluatie van de overeenkomst na een bepaalde tijd?
Lees meerLees minder

Licentie- en gebruiksvoorwaarden

Over de End User License Agreement (EULA) en Terms Of Service (TOS) is veel te doen in gameland. Zijn ze rechtsgeldig, wat mag je erin zetten en kan een Amerikaanse aanbieder een Nederlandse gebruiker bannen op grond van Amerikaanse fatsoensnormen? Zowel de EULA als de TOS zijn voorbeelden van algemene voorwaarden, oftewel bepalingen met een algemeen karakter. Binnen de game industrie zijn algemene voorwaarden op twee verschillende manieren van belang: ze regelen de relatie tussen partners maar ook met consumenten.

Algemene voorwaarden moeten op de juiste manier worden aangeboden, anders kunnen ze ongeldig verklaard worden (vernietiging). In principe betekent dit dat de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand moeten worden gesteld en van toepassing worden verklaard. Bij games worden de EULA en TOS praktisch altijd elektronisch aangeboden. De veelgebruikte scrollvensters zijn hiervoor echter niet genoeg: de gebruiker moet de voorwaarden eenvoudig kunnen uitprinten of opslaan. Voeg dus altijd een PDF-bestand of de mogelijkheid om deze te printen toe, waardoor men de EULA of TOS nog eens na kan lezen. Om van toepassing te zijn maakt het niet uit of ze ook daadwerkelijk gelezen zijn voordat er akkoord wordt gegaan.

Bepalingen in een EULA of TOS mogen daarnaast niet “onredelijk bezwarend” zijn voor consumenten (of kleine ondernemers). Een voorbeeld van een onredelijk bezwarend beding is het permanent (en in zijn geheel) onmogelijk maken van het spelen van een game (oftewel een permaban) voor een triviale overtreding. Ook het uitsluiten van aansprakelijkheid naar consumenten is op deze grond problematisch, tenzij de noodzaak hiervoor voldoende onderbouwd is.

Kansspelen

Een pokersite, prijsvraag of promotioneel kansspel: ze zijn leuk maar juridisch riskant. Het is in Nederland verboden om zonder vergunning een kansspel aan te bieden waarbij geld of prijzen te winnen zijn. De juridische status van poker als kansspel (en meer in het algemeen de Nederlandse wet op dit punt) staat momenteel ter discussie. Wilt u geen deel uitmaken van een proefproces? Wees dan voorzichtig met de ontwikkeling van gokspelletjes. Dit geldt ook voor betaalde banners en andere reclamelinks naar buitenlandse casinosites.

Een prijsvraag waarbij een wetenschappelijke, kunstzinnige of technische prestatie wordt gewaardeerd door een jury valt niet onder de Wet op de Kansspelen. Soms kan het lastig zijn om het onderscheid te maken tussen een prijsvraag of een kansspel. In een dergelijk geval kunt u proberen om het kanselement te minimaliseren en de invloed van de spelers op de uitkomst te maximaliseren. Voor promotionele kansspelen geldt dat deze in principe niet zijn toegestaan, tenzij er wordt voldaan aan de voorwaarden die daarvoor zijn gesteld in de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Lees meerLees minder

Meer informatie ontvangen?

Bel ons voor meer informatie op telefoonnummer: 020 663 1941 (voor ICTRecht Groningen: 050 209 3499). Een bericht achterlaten via het formulier kan ook: een van onze juridisch adviseurs neemt dan contact met u op.

Wanneer u een aanvraag bij ons doet, volgt altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek: telefonisch, bij ons op kantoor of bij u op locatie.

Laat uw gegevens achter