Kansspelen

Een pokersite, centenveiling, prijsvraag of promotioneel kansspel: ze zijn leuk, maar juridisch riskant. Het is in Nederland verboden om zonder vergunning een kansspel aan te bieden waarbij geld of prijzen te winnen zijn.

Meer informatie

Kansspelautoriteit

Aangezien de Kansspelautoriteit actief aan het controleren is op illegaal aanbod van (online) kansspelen, is het van belang om aan de regels te voldoen. Wees dan ook voorzichtig met de ontwikkeling van gokspelletjes. Dit geldt overigens ook voor betaalde banners en andere reclamelinks naar goksites.

legaltools-big

Wanneer is er nu sprake van een kansspel? 

Volgens de Wet op de Kansspelen (Wok) is er sprake van een kansspel als de winnaar wordt bepaald door enige kansbepaling waarop hij of zij geen overwegende invloed heeft. In veel gevallen zal dit overduidelijk zijn. Bij de uitkomst van spellen als roulette en krasloten is geluk de belangrijkste factor. Maar bij een spel als poker wordt het al lastiger, aangezien hierbij ook ervaring een grote rol kan spelen.

Prijsvragen

Een prijsvraag waarbij een wetenschappelijke, artistieke of technische prestatie wordt gewaardeerd door een jury valt niet onder de Wet op de Kansspelen. Soms kan het lastig zijn om het onderscheid te maken tussen een prijsvraag of een kansspel. In een dergelijk geval kunt u proberen om het kanselement te minimaliseren en de invloed van de spelers op de uitkomst te maximaliseren.

Promotionele kansspelen 

Een kansspel als promotie van een bedrijf of product is toegestaan wanneer wordt voldaan aan de strenge regels uit de zogeheten Gedragscode promotionele kansspelen. Hierbij maakt de wet onderscheid tussen ‘kleine’ en ‘grote’ kansspelen. Kleine kansspelen mogen onbeperkt worden aangeboden, maar zijn gebonden aan prijsplafonds en mag geen inleg voor deelname worden gevraagd. Grote promotionele kansspelen mogen meer, maar het aantal spelen moet dan weer beperkt zijn tot eens per jaar.

Wist u bijvoorbeeld dat:

  • de totale waarde van de prijzen of premies bij een klein promotioneel kansspel ten hoogste € 4.500,- mag bedragen;
  • er per product maximaal 1 keer per jaar een groot promotioneel kansspel mag worden georganiseerd met maximaal 20 trekkingen;
  • de totale waarde van het prijzenpakket maximaal €100.000,- (exclusief kansspelbelasting) mag bedragen als het een groot kansspel betreft;
  • dat spelers onder de 18 jaar toestemming nodig hebben om aan het kansspel deel te nemen;
  • er specifieke algemene (spel)voorwaarden dienen te worden opgesteld en kenbaar te worden gemaakt aan de deelnemers.
Lees meerLees minder

Kansspelbeleid

Het huidige Nederlandse kansspelbeleid is streng. Kansspelen in Nederland aanbieden, al dan niet via internet, mag alleen indien er sprake is van een verleende vergunning op basis van de Wet op de Kansspelen. Dit beleid gaat naar alle waarschijnlijkheid op de schop. Het voornemen is om aanbieders een eerlijke kans te geven om een vergunning te verkrijgen en zodoende legaal online kansspelen kunnen aanbieden. Hiermee probeert de overheid meer grip te krijgen op de aanbieders, maar aangezien dit plan een wetswijziging vereist, zal dit naar verwachting niet voor eind 2017 realiseerbaar zijn. Het wetsvoorstel is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer. Of, en zo ja, wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal aannemen is onzeker.

Handhaving

Er is al jaren sprake van een handhavingsprobleem als het gaat om het aanpakken van illegale aanbieders van online kansspelen. Om dit op te lossen is in april 2012 de Kansspelautoriteit (KSA) in het leven geroepen. Alle aanbieders van kansspelen die zich richten op de Nederlandse markt en hier geen vergun-ning voor hebben, kunnen op de vingers worden getikt door de KSA. Aanbieders van illegale kansspelen zullen eerst worden gewaarschuwd en de kans krijgen het illegaal aanbod te verwijderen. Doen zij dit niet kan de KSA boetes uitdelen tot een bedrag van maar liefst €810.000,-!

Wist u dat…

  • Poker en Blackjack volgens de wet kansspelen zijn, omdat zelfs de beste pokeraar of Blackjack-speler pech kan hebben met de kaarten?
  • U geen vergunning voor een prijsvraag hoeft aan te vragen als het totale prijzengeld lager is dan 2.300 euro?
  • U ter promotie van uw eigen product of winkel een kansspel mag aanbieden, maar niet het aanbieden van kansspelen als kernactiviteit van uw bedrijf mag hebben?
  • U minderjarigen alleen met toestemming van hun ouders mag laten meedoen aan een kansspel?
  • Overtreding van de Wet op de Kansspelen een misdrijf is?
controle-big

Meer informatie ontvangen?

Bel ons voor meer informatie op telefoonnummer: 020 663 1941 (voor ICTRecht Groningen: 050 209 3499). Een bericht achterlaten via het formulier kan ook: een van onze juridisch adviseurs neemt dan contact met u op.

Wanneer u een aanvraag bij ons doet, volgt altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek: telefonisch, bij ons op kantoor of bij u op locatie.

Laat uw gegevens achter