Kors Monster

Manager privacy ICTRecht Detachering

Kors Monster is Manager privacy bij ICTRecht Detachering. Hij is gespecialiseerd in het ‘privacy proof’ maken én houden van organisaties, onder andere door op projectbasis privacywetgeving te implementeren en door de rol van privacy officer te vervullen. Dat doet hij niet alleen door de juiste juridische documenten op te stellen, maar juist ook door processen binnen een organisatie door te lichten en te veranderen.

Kors is Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E). Naast zijn detacheringsopdrachten is Kors actief als trainer binnen onze ICTRecht Academy.

”Het privacyrecht is niet zwart-wit, maar meestal grijs: er zijn regels, maar het is aan organisaties om zelf in te vullen hoe deze regels moeten worden geïmplementeerd. Door hier slim mee om te gaan en door samen te werken met mensen van verschillende disciplines, kun je veranderingen doorvoeren die niet alleen zorgen voor ‘compliance’ maar die ook bedrijfsprocessen zelf soepeler laten lopen. Het geeft mij voldoening om te zien dat privacyregels je organisatie niet hoeven te beknellen, maar je bedrijfsvoering juist kunnen verbeteren”.

Contact

Over ICTRecht Detachering

ICTRecht Detachering biedt inhouse ondersteuning om tijdelijk - of voor een langere periode - organisaties te versterken op het gebied van ICT, privacy en recht. ICTRecht Detachering vult organisaties aan met deskundige juristen die praktisch advies geven. Zo heeft u altijd de juiste kennis bínnen uw organisatie.

Leer ons kennen

Advies goud@2x