Onze trainingen

ICTRecht Academy verzorgt praktijkgerichte trainingen voor onder meer advocaten, bedrijfsjuristen, FG’s, technische- en zorg professionals. Wilt u specialistische juridische én technische kennis opdoen over thema's die het ICT-recht aangaan? Bekijk onze aankomende trainingen.

Filter
Maand
Maand
Onderwerp
Onderwerp
Locatie
Locatie
Duur training
Duur training
Doelgroep
Doelgroep
(SizeLimitingPyList: [{id=1, name='Niet-juristen', order=null, label='Niet-juristen'}, {id=2, name='Juridische professionals', order=null, label='Juridische professionals'}])
request.query_dict.month: month|map('id'): [43, 44, 45, 46, 47, 48, 49] Not containing item
Cloud & software

IT en recht Newsflash

19 juni 2023
Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van IT-recht? Benieuwd welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor de praktijk? Volg dan onze IT en recht Newsflash! Gedurende een uur worden de belangrijkste actuele ontwikkelen besproken onder leiding van twee van onze IT-juristen waarvan één als sidekick zal fungeren. Aan bod komt onder meer de belangrijkste rechtspraak, wet- en regelgeving, best practices en overig relevant nieuws op IT-recht gebied. Daarbij wordt meteen een vertaalslag naar de praktijk gemaakt; wat betekenen deze ontwikkelingen voor u als jurist en hoe ...
Locatie
Online
PO-punten
1
Duur training
1 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Bram de Vos

Legal Consultant
Contracten

Onderhandelen ICT-dienstovereenkomst

20 juni 2023
Bij ICT-dienstverlening is het contract cruciaal, nu er vrijwel geen wettelijke regelingen zijn om op terug te vallen. Minstens zo belangrijk is de wijze van onderhandelen over de dienst: wat moet worden geborgd, wat is essentieel voor welke partij, en welke terugvalposities zijn er zoal? Na het volgen van deze training kunt u: Uitgangspunten voor een ICT-dienstovereenkomst kiezen gegeven een casus  De belangen van licentiegever én licentienemer herkennen en waar nodig beargumenteren Verschillende onderhandelstijlen herkennen en hierop inspelen Op een praktische en oplossingsgerichte wijze ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 445
Datum
20 juni 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Bram de Vos

Legal Consultant

Sari Jansen

Legal Consultant
Privacy

FG Newsflash

3 juli 2023
De ontwikkelingen op het gebied van privacy volgen elkaar in rap tempo op. Duizelt het u als FG ook wel eens en vindt u het lastig om in alle drukte zelf op de hoogte te blijven? Of wilt u juist graag bevestiging dat u op de hoogte bent van de belangrijkste ontwikkelingen? Volg dan onze FG Newsflash en word op de hoogte gebracht van de belangrijkste actualiteiten die voor u als FG in de praktijk relevant zijn. Gedurende een uur worden de belangrijkste actuele ontwikkelen besproken onder leiding van twee van onze privacy adviseurs waarvan één als sidekick zal fungeren. Beide trainers zijn ...
Locatie
Online
Duur training
1 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Chief Quality Officer (CQO)

Stan van Riemsdijk

Legal Consultant
E-commerce

Consumentenrecht en algemene voorwaarden

4 juli 2023
Bij het (online) zakendoen wordt er veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Voor het van toepassing verklaren en wijzigen hiervan gelden specifieke regels. Bij het online zakendoen wordt er (ook) geleverd aan consumenten. Dit is in vérgaande mate dwingend gereguleerd met zeer specifieke voorschriften en dit heeft grote impact op bedrijfsvoering en communicatie, zoals bij de inrichting van een webshop. Na het volgen van deze training kunt u: Terhandstelling van algemene voorwaarden controleren  Controleren of een internetdienst voldoet aan het geldende consumentenrecht online Bij het ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 225
Datum
4 juli 2023
Duur training
2 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Menno Konst

Legal Consultant
Privacy

CIPM training

5 juli 2023
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPM training bestaat uit twee trainingsdagen en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: (Her)kennen van verantwoordelijkheden van de Programmamanager Privacy op het gebied van compliance, verantwoording en het afstemmen van de organisatiestrategie Gebruiken van effectieve strategieën voor de ontwikkeling en implementatie van een privacyprogramma Uitvoeren van gegevensbeoordelingen Integreren van privacyvereisten in het beleid en ...
Locatie
Online
Kosten
€ 1.975
Datum
5 juli 2023
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Privacy

CIPP/E training

5 juli 2023
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPP/E training bestaat uit twee trainingsdagen en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: Definiëren van sleutelbegrippen binnen het Europees gegevensbeschermingsrecht, waaronder: Categorieën van persoonsgegevens De verschillende rollen van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker De beginselen van gegevensbescherming Beschrijven van EU-gegevensbeschermingswetgeving en de bijbehorende toezichthoudende organen, waaronder: Een ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 1.975
Datum
5 juli 2023
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Jay Remmelzwaal

Legal Consultant

Jorden Bailey

Legal Consultant & Area Manager
Privacy

AVG rechtspraak update

4 september 2023
Op de hoogte blijven van actuele privacy rechtspraak en benieuwd welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor de praktijk? Volg dan onze AVG rechtspraak update! Gedurende een uur worden de belangrijkste uitspraken én de essenties hiervan besproken onder leiding van twee van onze privacy adviseurs waarvan één als sidekick zal fungeren. Daarbij wordt meteen een vertaalslag naar de praktijk gemaakt; wat betekent de rechtspraak voor u als professional en/of uw organisatie en hoe kunt u daar op een handige manier mee omgaan? Deze webinar bieden wij u gratis aan. Tijdens het webinar kunt u via ...
Locatie
Online
PO-punten
1
Duur training
1 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Chief Quality Officer (CQO)

Caroline van Ekeren

Legal Consultant
Cloud & software

Programmeren juridisch bekeken

5 september 2023
Software is overal, van games tot beslisprocessen of de nieuwe wasmachine. Met software kan alles. Tegelijk is software ongrijpbaar en daardoor lastig te duiden. Ook op het proces van software schrijven (programmeren) krijgen niet-programmeurs maar moeilijk grip. In deze training leert u de basisbeginselen van programmeren op een creatieve en uitdagende manier, zodat u effectiever met programmeurs kan samenwerken en software-gerelateerde juridische casussen beter kan aanpakken.  Na het volgen van deze training kunt u: Uitgangspunten van programmeren benoemen  De denkwijze van ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 445
Datum
5 september 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Arnoud Engelfriet

Chief Knowledge Officer (CKO)
Contracten

Aanbesteden ICT-dienstverlening

5 september 2023
Contracten bij de overheid worden langs een bijzondere route gesloten: de aanbesteding. Het aanbestedingsrecht zit dan ook vol met bijzondere valkuilen en randvoorwaarden, die van groot belang zijn voor een succesvolle overeenkomst met een overheidspartij. Bijzondere aandacht geldt daarbij voor ICT-diensten en de daarbij gebruikte inkoopvoorwaarden(zoals ARBIT en GIBIT). Na het volgen van deze training kunt u: De verschillende aanbestedingsprocedures op hoofdlijnen onderscheiden  Signaleren dat er aanbesteed dient te worden Valkuilen bij ARBIT, GIBIT en andere standaard overheidsvoorwaarden ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 445
Datum
5 september 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Iris de Groot

Director ICTRecht People
Privacy

CIPP/E training

6 september 2023
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPP/E training bestaat uit twee trainingsdagen en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: Definiëren van sleutelbegrippen binnen het Europees gegevensbeschermingsrecht, waaronder: Categorieën van persoonsgegevens De verschillende rollen van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker De beginselen van gegevensbescherming Beschrijven van EU-gegevensbeschermingswetgeving en de bijbehorende toezichthoudende organen, waaronder: Een ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 1.975
Datum
6 september 2023
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Privacy

CIPP/E training

11 september 2023
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPP/E training bestaat uit twee trainingsdagen en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: Definiëren van sleutelbegrippen binnen het Europees gegevensbeschermingsrecht, waaronder: Categorieën van persoonsgegevens De verschillende rollen van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker De beginselen van gegevensbescherming Beschrijven van EU-gegevensbeschermingswetgeving en de bijbehorende toezichthoudende organen, waaronder: Een ...
Locatie
Maastricht
Kosten
€ 1.975
Datum
11 september 2023
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Legal tech

GPT in de juridische praktijk

11 september 2023
Wie de juiste prompt kan typen, kan ChatGPT en vergelijkbare Large Language Models (LLM) fantastische dingen laten doen. Ook in de juridische sector: contracten samenstellen of controleren, concrete vragen van gedegen antwoorden voorzien of een opzet voor een analyse of onderzoeksrapport. De kunst van het prompten staat bekend als "legal prompt engineering" en kan u en uw organisatie vele voordelen opleveren. De unieke, diepgravende masterclass Legal Prompt Engineering van de ICTRecht Academy leert u: De juiste prompts te formuleren De rol en (on-)mogelijkheden van LLM in juridische praktijk ...
Kosten
€ 1.200
Datum
11 september 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Arnoud Engelfriet

Chief Knowledge Officer (CKO)
Privacy

AVG op hoofdlijnen

12 september 2023
In deze training wordt de AVG op hoofdlijnen uitgewerkt om zo het kader voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te kunnen realiseren. Na het volgen van deze training kunt u: Toetsen wanneer gegevens persoonsgegevens zijn De basisbeginselen van omgang met persoonsgegevens benoemen Benoemen welke rechten betrokkenen hebben onder de AVG  De vereisten voor de verschillende grondslagen voor verwerking toetsen Kernbegrippen rondom technische en organisatorische beveiliging, DPIA’s en privacy by design and default toepassen Doelgroep: Wo-juristen en advocaten Korting: Combinatiekorting met ...
Locatie
Utrecht
PO-punten
6
Kosten
€ 679
Datum
12 september 2023
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Dimmen Smolders

Team Manager Academy

Caroline van Ekeren

Legal Consultant
Legal tech

GPT in de juridische praktijk

12 september 2023
Wie de juiste prompt kan typen, kan ChatGPT en vergelijkbare Large Language Models (LLM) fantastische dingen laten doen. Ook in de juridische sector: contracten samenstellen of controleren, concrete vragen van gedegen antwoorden voorzien of een opzet voor een analyse of onderzoeksrapport. De kunst van het prompten staat bekend als "legal prompt engineering" en kan u en uw organisatie vele voordelen opleveren. De unieke, diepgravende masterclass Legal Prompt Engineering van de ICTRecht Academy leert u: De juiste prompts te formuleren De rol en (on-)mogelijkheden van LLM in juridische praktijk ...
Kosten
€ 1.200
Datum
12 september 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Arnoud Engelfriet

Chief Knowledge Officer (CKO)
Legal tech

GPT in de juridische praktijk

14 september 2023
Wie de juiste prompt kan typen, kan ChatGPT en vergelijkbare Large Language Models (LLM) fantastische dingen laten doen. Ook in de juridische sector: contracten samenstellen of controleren, concrete vragen van gedegen antwoorden voorzien of een opzet voor een analyse of onderzoeksrapport. De kunst van het prompten staat bekend als "legal prompt engineering" en kan u en uw organisatie vele voordelen opleveren. De unieke, diepgravende masterclass Legal Prompt Engineering van de ICTRecht Academy leert u: De juiste prompts te formuleren De rol en (on-)mogelijkheden van LLM in juridische praktijk ...
Kosten
€ 1.200
Datum
14 september 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Arnoud Engelfriet

Chief Knowledge Officer (CKO)
Cloud & software

IT en recht Newsflash

18 september 2023
Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van IT-recht? Benieuwd welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor de praktijk? Volg dan onze IT en recht Newsflash! Gedurende een uur worden de belangrijkste actuele ontwikkelen besproken onder leiding van twee van onze IT-juristen waarvan één als sidekick zal fungeren. Aan bod komt onder meer de belangrijkste rechtspraak, wet- en regelgeving, best practices en overig relevant nieuws op IT-recht gebied. Daarbij wordt meteen een vertaalslag naar de praktijk gemaakt; wat betekenen deze ontwikkelingen voor u als jurist en hoe ...
Locatie
Online
PO-punten
1
Duur training
1 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Bram de Vos

Legal Consultant
Privacy

AVG-thema’s nader bekeken

19 september 2023
Privacywetgeving kent open normen en grijze gebieden. U dient deze te kunnen identificeren en op een deskundige en begrijpelijke wijze naar de praktijk te kunnen vertalen. Na het volgen van deze training kunt u: Vaststellen wanneer iemand verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is  Bepalingen uit een verwerkersovereenkomst opstellen en toetsen Beoordelen of en hoe een DPIA uitgevoerd moet worden Beoordelen of een incident kwalificeert als datalek Adviseren over de afhandeling van een datalek Aangeven met wat voor aspecten rekening moet worden gehouden bij export van gegevens buiten de EER ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 679
Datum
19 september 2023
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Dimmen Smolders

Team Manager Academy

Caroline van Ekeren

Legal Consultant
Privacy

CIPT

27 september 2023
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPT training bestaat uit twee trainingsdagen en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: Herkennen van basiselementen voor de integratie van privacy in technologie Beschrijven van de grondbeginselen van privacy in relatie tot privacytechnologie Identificeren van de privacyrisico’s binnen de ‘levenscyclus’ van persoonsgegevens (van verzameling tot archivering/verwijdering) en uitleggen hoe softwarebeveiliging helpt om privacydreigingen te ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 1.975
Datum
27 september 2023
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Privacy

CIPP/E training - Engelstalig / English

11 oktober 2023
Our IAPP (International Association of Privacy Professionals) certified CIPP/E training consists of two training days and is given in English. The course material is exclusively available in English. During this training you will learn: Defining key concepts within European data protection law, including:  Categories of personal data The different roles of the data controller and data processor The principles of data protection Describing EU data protection legislation and its supervisory authorities, including: An overview of advisory and supervisory authorities Their enforcement powers ...
Locatie
Online
Kosten
€ 1.975
Datum
11 oktober 2023
Duur training
2 days
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Privacy

FG Newsflash

23 oktober 2023
De ontwikkelingen op het gebied van privacy volgen elkaar in rap tempo op. Duizelt het u als FG ook wel eens en vindt u het lastig om in alle drukte zelf op de hoogte te blijven? Of wilt u juist graag bevestiging dat u op de hoogte bent van de belangrijkste ontwikkelingen? Volg dan onze FG Newsflash en word op de hoogte gebracht van de belangrijkste actualiteiten die voor u als FG in de praktijk relevant zijn. Gedurende een uur worden de belangrijkste actuele ontwikkelen besproken onder leiding van twee van onze privacy adviseurs waarvan één als sidekick zal fungeren. Beide trainers zijn ...
Locatie
Online
Duur training
1 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Chief Quality Officer (CQO)

Caroline van Ekeren

Legal Consultant
Privacy

CIPM training

8 november 2023
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPM training bestaat uit twee trainingsdagen en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: (Her)kennen van verantwoordelijkheden van de Programmamanager Privacy op het gebied van compliance, verantwoording en het afstemmen van de organisatiestrategie Gebruiken van effectieve strategieën voor de ontwikkeling en implementatie van een privacyprogramma Uitvoeren van gegevensbeoordelingen Integreren van privacyvereisten in het beleid en ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 1.975
Datum
8 november 2023
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Privacy

AVG rechtspraak update

20 november 2023
Op de hoogte blijven van actuele privacy rechtspraak en benieuwd welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor de praktijk? Volg dan onze AVG rechtspraak update! Gedurende een uur worden de belangrijkste uitspraken én de essenties hiervan besproken onder leiding van twee van onze privacy adviseurs waarvan één als sidekick zal fungeren. Daarbij wordt meteen een vertaalslag naar de praktijk gemaakt; wat betekent de rechtspraak voor u als professional en/of uw organisatie en hoe kunt u daar op een handige manier mee omgaan? Deze webinar bieden wij u gratis aan. Tijdens het webinar kunt u via ...
Locatie
Online
PO-punten
1
Duur training
1 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Chief Quality Officer (CQO)

Caroline van Ekeren

Legal Consultant
Privacy

CIPP/E training

11 december 2023
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPP/E training bestaat uit twee trainingsdagen en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: Definiëren van sleutelbegrippen binnen het Europees gegevensbeschermingsrecht, waaronder: Categorieën van persoonsgegevens De verschillende rollen van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker De beginselen van gegevensbescherming Beschrijven van EU-gegevensbeschermingswetgeving en de bijbehorende toezichthoudende organen, waaronder: Een ...
Locatie
Maastricht
Kosten
€ 1.975
Datum
11 december 2023
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Cloud & software

IT en recht Newsflash

18 december 2023
Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van IT-recht? Benieuwd welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor de praktijk? Volg dan onze IT en recht Newsflash! Gedurende een uur worden de belangrijkste actuele ontwikkelen besproken onder leiding van twee van onze IT-juristen waarvan één als sidekick zal fungeren. Aan bod komt onder meer de belangrijkste rechtspraak, wet- en regelgeving, best practices en overig relevant nieuws op IT-recht gebied. Daarbij wordt meteen een vertaalslag naar de praktijk gemaakt; wat betekenen deze ontwikkelingen voor u als jurist en hoe ...
Locatie
Online
PO-punten
1
Duur training
1 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Bram de Vos

Legal Consultant