Trainingen

ICTRecht Academy verzorgt praktijkgerichte trainingen voor onder meer advocaten, bedrijfsjuristen, FG’s, technische- en zorg professionals. Wilt u specialistische juridische én technische kennis opdoen over thema's die het ICT-recht aangaan? Bekijk onze aankomende trainingen.

Onze maatregelen tegen Covid-19
Filter
Maand
Maand
Onderwerp
Onderwerp
Locatie
Locatie
Duur training
Duur training
Doelgroep
Doelgroep
(SizeLimitingPyList: [{id=1, name='Niet-juristen', order=0}, {id=2, name='Juridische professionals', order=1}])
Privacy

Themadag rechten van betrokkenen

20 mei 2021
Deze themadag bestaat uit de trainingen 'Informatierechten en -plichten' en 'Rechten van betrokkenen'. Informatierechten en -plichten Iedereen heeft het recht te weten wat er met zijn/haar persoonsgegevens gebeurt en waarom. De AVG schetst dan ook een duidelijke informatieplicht richting de betrokkenen. Het verwerken van persoonsgegevens vereist in alle gevallen een duidelijke toelichting: de privacyverklaring. Deze opstellen is geen sinecure. De doeleinden van verwerkingen moeten worden benoemd, er moet bepaalde standaardinformatie verschaft worden en de verklaring moet ook nog eens ...
Locatie
Online
Kosten
€ 520
Datum
20 mei 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Esmee Kuyt

Juridisch adviseur
Ondernemen

Ondernemen: fiscale aspecten

1 juni 2021
Fiscale wetgeving is voor iedere ondernemer van belang, en een ICT-ondernemer is hierin geen uitzondering. Een ICT-jurist is geen fiscaal jurist, maar dient wel in de kern te kunnen benoemen welke fiscale aspecten (zoals btw bij grensoverschrijdende digitale dienstverlening) spelen en in welke richtingen oplossingen gezocht kunnen worden. Na het volgen van deze training kunt u: De fiscale aspecten van ondernemen binnen de ICT benoemen De verschillende innovatievoordeelregelingen zoals de innovatiebox en WBSO-regelingen schetsen en kansen voor zijn klant aanwijzen Doelgroep: Wo-juristen en ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 199
Datum
1 juni 2021
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Privacy

Themadag online marketing en cookies

3 juni 2021
Deze themadag bestaat uit de trainingen 'Online marketing en cookies I: DM en profiling', 'Online marketing en cookies II: technische aspecten van cookies' en 'Cookies en cookieverklaringen'. Online marketing en cookies I: DM en profiling Direct marketing verwijst naar de instandhouding van de (commerciële of charitatieve) relatie tussen een organisatie en betrokkene, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een op het individu gericht klantprofiel. Het hebben van een dergelijk profiel is voor veel organisaties belangrijk, zodat er gerichte aanbiedingen gedaan kunnen worden. Betrokkenen kunnen ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
Kosten
€ 520
Datum
3 juni 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Arnoud Engelfriet

Algemeen directeur / Opleidingsdirecteur

Peter Kager

Directeur kwaliteit
Privacy

FG Newsflash

28 juni 2021
De ontwikkelingen op het gebied van privacy volgen elkaar in rap tempo op. Duizelt het u als FG ook wel eens en vindt u het lastig om in alle drukte zelf op de hoogte te blijven? Of wilt u juist graag bevestiging dat u op de hoogte bent van de belangrijkste ontwikkelingen? Volg dan onze FG Newsflash en word op de hoogte gebracht van de belangrijkste actualiteiten die voor u als FG in de praktijk relevant zijn. Gedurende een uur worden de belangrijkste actuele ontwikkelen besproken onder leiding van twee van onze privacy adviseurs waarvan één als sidekick zal fungeren. Beide trainers zijn ...
Locatie
Online
Kosten
€ 75
Datum
28 juni 2021
Duur training
1 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Beryl Hetharia

Juridisch adviseur

Jorden Bailey

Juridisch adviseur
Privacy

AVG rechtspraak update

5 juli 2021
Op de hoogte blijven van actuele privacy rechtspraak en benieuwd welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor de praktijk? Volg dan onze AVG rechtspraak update! Gedurende een uur worden de belangrijkste uitspraken én de essenties hiervan besproken onder leiding van twee van onze privacy adviseurs waarvan één als sidekick zal fungeren. Daarbij wordt meteen een vertaalslag naar de praktijk gemaakt; wat betekent de rechtspraak voor u als professional en/of uw organisatie en hoe kunt u daar op een handige manier mee omgaan? Tijdens het webinar kunt u via de chat vragen stellen aan onze ...
Locatie
Online
PO-punten
1
Kosten
€ 75
Datum
5 juli 2021
Duur training
1 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Directeur kwaliteit

Jorden Bailey

Juridisch adviseur
Privacy

Identiteit en veiligheid online

8 juli 2021
Contact met overheden en het sluiten van contracten tussen commerciële partijen onderling of met consumenten vindt steeds vaker plaats op het internet. Een aandachtspunt daarbij blijft het identificeren en valideren van handtekeningen. Om het vertrouwen in, en de daadwerkelijke betrouwbaarheid van het online contracteren verder te vergroten, is er op Europees niveau wetgeving uitgegeven. Na het volgen van deze training kunt u: Bepalen welke elektronische identificatiemiddelen van welk niveau nodig zijn (binnen de EU) om toegang te kunnen hebben tot overheidsdiensten en semi-overheidsdiensten ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 225
Datum
8 juli 2021
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Iris de Groot

Juridisch adviseur
Contracteren

Contracteren: belangrijke ICT-contracten nader bekeken

21 september 2021
Contracteren in de ICT vereist, met name waar het gaat om software, bijzondere aandacht. Van ontwikkeling tot licentie en distributie en omgang met open source: software ligt immers aan de basis van vrijwel alle ICT-dienstverlening. In deze training worden algemene aandachtspunten uitgewerkt en nieuwe aspecten, zoals Agile ontwikkeling van software, geïntroduceerd. Na het volgen van deze training kunt u: De beginselen van open source bespreken Veelvoorkomende contracten (NDA, overdrachtsakte, ontwikkelovereenkomst en mantelovereenkomst) in detail behandelen Agile ontwikkeling van software ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
6
Kosten
€ 649
Datum
21 september 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Sari Jansen

Juridisch adviseur

Tessa van Schijndel

Juridisch adviseur
Privacy

Cybercrime

23 september 2021
Hoewel de ICT-jurist primair gericht is op de civiele praktijk, spelen aspecten van strafrecht een niet te verwaarlozen rol. Computercriminaliteit is een belangrijk risico voor iedere activiteit op internet. Ook kunnen innovaties op internet onbedoeld tegen de strafwet aanlopen. Na het volgen van deze training kunt u: Basisdelicten cybercrime duiden (computervredebreuk, aftappen, denial of service, phishing, virussen, gegevensdiefstal) Het fenomeen ethisch hacken plaatsen Doelgroep: Wo-juristen en advocaten met minimaal 3 jaar ervaring in de ICT-recht praktijk
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 225
Datum
23 september 2021
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Arnoud Engelfriet

Algemeen directeur / Opleidingsdirecteur
Contracteren

Aanbesteden ICT-dienstverlening

23 september 2021
Contracten bij de overheid worden langs een bijzondere route gesloten: de aanbesteding. Het aanbestedingsrecht zit dan ook vol met bijzondere valkuilen en randvoorwaarden, die van groot belang zijn voor een succesvolle overeenkomst met een overheidspartij. Bijzondere aandacht geldt daarbij voor ICT-diensten en de daarbij gebruikte inkoopvoorwaarden (zoals ARBIT en GIBIT). Na het volgen van deze training kunt u: De verschillende aanbestedingsprocedures op hoofdlijnen onderscheiden Signaleren dat er aanbesteed dient te worden Valkuilen bij ARBIT, GIBIT en andere standaard overheidsvoorwaarden ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 399
Datum
23 september 2021
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Privacy

Verwerkersovereenkomsten

14 oktober 2021
De verwerkersovereenkomst is de juridische borging in de relatie tussen een verantwoordelijke en een verwerker in de omgang met persoonsgegevens. Vaak wordt hierbij een standaarddocument gebruikt. De uitdaging is dit te laten aansluiten bij de werkelijke situatie en de daarnaast bestaande documenten, zoals een SLA of licentieovereenkomst. Na het volgen van deze training kunt u: De toepasselijkheid van een verwerkersovereenkomst bepalen Verwerkersbepalingen op maat snijden om aan te sluiten bij een overeenkomst Onderhandelen ten behoeve van de verwerker of verantwoordelijke, de ICT-jurist is ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
14 oktober 2021
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur

Laura Monhemius

Juridisch adviseur
Cloud en software

Cloud en software: softwarerecht en licenties

2 november 2021
Om te kunnen adviseren over cloud en software dient een ICT-jurist software te kunnen kwalificeren en bekend te zijn met de relevante wetten en de contractspraktijk. Een ICT-jurist dient creatief te zijn en wetten en regels te vertalen, zodat zij zoveel mogelijk toepasbaar blijven op voortschrijdende technologie. Na het volgen van deze training kunt u: De verschillende contractsvormen voor software duiden De wijze van contractsluiting (clickwrap, shrinkwrap, handtekening) bij softwarelicenties duiden De verschillende vormen van softwaredistributie duiden en hier contractueel invulling aan ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 349
Datum
2 november 2021
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Bram de Vos

Juridisch adviseur

Martijn Michael

Juridisch adviseur
Privacy

Security en datalekken

4 november 2021
Datalekken en misbruik van persoonsgegevens staan hoog op de agenda gezien de recente wetgeving hieromtrent. De ICT-jurist dient hierin te kunnen adviseren, zowel in omgang met ontstane lekken alsook in het voorkomen van toekomstige lekken. Na het volgen van deze training kunt u: Beveiligingsincidenten duiden als datalek (of niet) en bepalen of het lek gemeld dient te worden bij de autoriteit en de betrokkene Een stappenplan formuleren voor afhandeling van een datalek Een inschatting maken van een potentieel datalek en een plan van aanpak formuleren om dit lek preventief te dichten Doelgroep: ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
4 november 2021
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Kors Monster

Directeur ICTRecht Security
Privacy

DPIA en privacy by design/default

25 november 2021
Privacy in de ICT brengt nieuwe aandachtspunten met zich mee. Drie belangrijke aandachtspunten zijn de begrippen privacy by design en privacy by default en het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA’s). Deze begrippen en het uitvoeren van DPIA’s zullen centraal staan bij ontwikkeling en gebruik van ICT-systemen. Hoe kan privacy worden meegenomen in een ontwikkeltraject, hoe borgt men adequate privacy-instellingen in het gebruik en hoe wordt een en ander praktisch en juridisch correct vastgelegd? Na het volgen van deze training kunt u: Duiden wat onder privacy by design en ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
25 november 2021
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Dimmen Smolders

Juridisch adviseur

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur
Ondernemen

Ondernemen: rechtsvormen

11 januari 2022
ICT-ondernemers werken vaak samen met elkaar of met klanten om een bepaald product te exploiteren, zoals bij een joint venture, vof en agentuur. Een ICT-jurist dient deze samenwerkingsvormen te kunnen herkennen en de implicaties voor de praktijk te duiden, en natuurlijk een passende overeenkomst op te kunnen stellen. Na het volgen van deze training kunt u: De verschillende samenwerkingsvormen onderscheiden en bijbehorende voordelen en valkuilen voor ICT-ondernemers onderscheiden Overeenkomsten voor de verschillende samenwerkingsvormen opstellen Doelgroep: Wo-juristen en advocaten
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 349
Datum
11 januari 2022
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Cloud en software

AI en de wet

13 januari 2022
Artificial Intelligence (AI) oftewel kunstmatige intelligentie rukt ook in het recht steeds meer op. Door data-analyse en statistische modellen is software in staat om juridische casussen te duiden om zo tot uitspraken of adviezen te komen. De wijze waarop dit gebeurt, is echter wezenlijk anders dan die menselijke juristen gewend zijn. Een goed begrip van deze verschillen en de impact daarvan is voor de ICT-jurist dan ook van groot belang. Na het volgen van deze training kunt u: De werking van AI op hoofdlijnen schetsen Kernbegrippen als vals positief, vals negatief, precisie en vangst duiden ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
13 januari 2022
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Contracteren

Contracteren: e-commerce consumentenrecht en algemene voorwaarden

1 februari 2022
Bij het (online) zakendoen wordt er veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Voor het van toepassing verklaren en wijzigen hiervan gelden specifieke regels. Bij het online zakendoen wordt er (ook) geleverd aan consumenten. Dit is in vérgaande mate dwingend gereguleerd met zeer specifieke voorschriften en dit heeft grote impact op bedrijfsvoering en communicatie, zoals bij de inrichting van een webshop. Na het volgen van deze training kunt u: Terhandstelling van algemene voorwaarden controleren Controleren of een internetdienst voldoet aan het geldende consumentenrecht online Bij het ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 199
Datum
1 februari 2022
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Contracteren

Contracteren: e-commerce informatieplichten

1 februari 2022
Bij online zakendoen gelden informatieplichten, ook als er enkel kennis wordt geleverd. Er gelden verschillende informatieplichten als er geleverd wordt aan consumenten of als er geleverd wordt aan bedrijven. Om dienstverleners hierbij te ondersteunen dient een ICT-jurist bekend te zijn met deze informatieplichten en te weten hoe er in de praktijk aan voldaan kan worden. Na het volgen van deze training kunt u: De belangrijkste informatieplichten voor een bepaalde internetdienst aanwijzen Controleren of een dienst voldoet aan de geldende informatieplichten Praktische oplossingen aandragen ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 199
Datum
1 februari 2022
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Zorg

Privacy in de gezondheidszorg

3 februari 2022
In de AVG en, aanvullend, lidstatelijke regelgeving wordt bepaald wat er geldt ten aanzien van de bescherming van medische persoonsgegevens. De ICT-jurist is reeds bekend met de belangrijkste regels zoals neergelegd in de AVG over de omgang met persoonsgegevens. Na deze training weet de ICT-jurist ook wat de aandachtspunten zijn in de zorg en welke aanvullende regels er gelden. Na het volgen van deze training kunt u: Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders die op elektronische wijze (medische) persoonsgegevens verwerken, benoemen en op een casus toepassen Uitleggen waarom een FG (en PO) ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
3 februari 2022
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Privacy

Privacy: ICT en gezondheid

15 februari 2022
Een ICT-jurist dient te weten wat de regels zijn voor het uitwisselen van medische gegevens online en hoe men in deze branche dient te werken in de cloud. U leert het tijdens deze training over ICT, beveiliging en privacy in de zorg. Na het volgen van deze training kunt u: Toelichten wat de standaard IT-contracten in de zorg zijn (zoals BOZ en AIVG) en de verschillende belangen van de zorgaanbieder en ICT-dienstverlener Wet- en regelgeving benoemen voor zorgaanbieders die op elektronische wijze (medische) persoonsgegevens verwerken Toelichten aan welke regels zorgaanbieders (en hun ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 349
Datum
15 februari 2022
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Zorg

Zorg op afstand (eHealth)

10 maart 2022
Beeldschermzorg als juiste zorg op de juiste plaats wordt op dit moment overal deel van de dagelijkse zorgpraktijk. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk te waarborgen. Dit roept vele vragen op, zoals welke overeenkomsten moeten worden gesloten en welke wettelijke verplichtingen er zijn bij het leveren en gebruiken van beeldschermzorg. De ICT-jurist leert over de vereiste juridische afspraken en hun aandachtspunten, inclusief de meest gehanteerde standaarddocumenten. Een en ander wordt in de praktijk gebracht met vele voorbeelden, zoals de toetsing van ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
10 maart 2022
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Cloud en software

Cloud en software: auteursrecht online

29 maart 2022
De botsing tussen auteursrechten en internet is exemplarisch voor het internetrecht. Waar het auteursrecht staat voor een individueel kopieerrecht, ziet men op internet vrij kopiëren als een grondrecht. Met name op het gebied van filesharing heeft dit tot veel jurisprudentie geleid. Na het volgen van deze training kunt u: De beginselen van het auteursrecht duiden en toepassen op internetcasussen De belangrijkste excepties (citaatrecht, parodie, thuiskopie) benoemen en op hoofdlijnen toepassen Hyperlink-jurisprudentie benoemen en op hoofdlijnen toepassen Doelgroep: Wo-juristen en advocaten
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 199
Datum
29 maart 2022
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Cloud en software

Cloud en software: merken en domeinnamen

29 maart 2022
Op internet is uw domein de plek om gevonden te worden. Maar hoe komt men van een naam als ictrecht.nl nu bij die website? Waarom kunnen aanvallers zo echt uitziende e-mails versturen of nepwebsites optuigen inclusief domeinnaam? En wat te doen met een domeinnaam van een concurrent die meelift op een merk of handelsnaam? Na het volgen van deze training kunt u: De werking van het domeinnaam-systeem (DNS) uitleggen De registratieprocedure en beveiliging van DNS op hoofdlijnen uitleggen Contractuele aandachtspunten van domeinnamen toetsen Een inbreuk van een domeinnaam op merk of handelsnaam ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 199
Datum
29 maart 2022
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Zorg

Elektronisch uitwisselen van medische gegevens: systemen in de zorg

31 maart 2022
Het digitaal uitwisselen van medische gegevens staat als nummer één op de digitale agenda van het ministerie van VWS. Nieuwe ontwikkelingen en terminologie brengen veel hoofdbrekens met zich mee. De juridische kwalificatie is van groot belang voor de consequenties en te nemen maatregelen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de mogelijkheden verhelderd en de impact van bepaalde kwalificaties getoond. Na het volgen van deze training kunt u: De systemen zoals gebruikt door zijn organisatie of zoals geleverd door zijn organisatie kwalificeren en de implicaties van die kwalificaties duiden ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 225
Datum
31 maart 2022
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Contracteren

Internationaal contracteren in ICT

31 maart 2022
Kernaspect van IT en internet is het internationale karakter. Dit zien we met name terug in de contractspraktijk. Dit vereist dan ook een goede kennis van de internationale aspecten van IT en recht. Welke rechter is bevoegd, welk recht is van toepassing en welke gevolgen heeft dat voor een overeenkomst of onrechtmatige daad? Na het volgen van deze training kunt u: Toepasselijk recht en bevoegde rechter bepalen in een ICT-casus Passende rechts- en forumkeuzes aandragen voor een contractuele situatie Praktische oplossingen voor jurisdictievraagstukken formuleren Doelgroep: Wo-juristen en ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 225
Datum
31 maart 2022
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals