Onze trainingen

ICTRecht Academy verzorgt praktijkgerichte trainingen voor onder meer advocaten, bedrijfsjuristen, FG’s, technische- en zorg professionals. Wilt u specialistische juridische én technische kennis opdoen over thema's die het ICT-recht aangaan? Bekijk onze aankomende trainingen.

Onze maatregelen tegen Covid-19
Filter
Maand
Maand
Onderwerp
Onderwerp
Locatie
Locatie
Duur training
Duur training
Doelgroep
Doelgroep
(SizeLimitingPyList: [{id=1, name='Niet-juristen', order=null, label='Niet-juristen'}, {id=2, name='Juridische professionals', order=null, label='Juridische professionals'}])
Privacy

CIPM training

7 december 2022
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPM training bestaat uit twee trainingsdagen op 7 en 8 december 2022, en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: (Her)kennen van verantwoordelijkheden van de Programmamanager Privacy op het gebied van compliance, verantwoording en het afstemmen van de organisatiestrategie Gebruiken van effectieve strategieën voor de ontwikkeling en implementatie van een privacyprogramma Uitvoeren van gegevensbeoordelingen Integreren van privacyvereisten ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 1.975
Datum
7 december 2022
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Directeur kwaliteit

Beryl Hetharia

Juridisch adviseur
Privacy

Themadag rechten van betrokkenen

8 december 2022
Deze themadag bestaat uit de trainingen 'Informatierechten en -plichten' en 'Rechten van betrokkenen'. Informatierechten en -plichten Iedereen heeft het recht te weten wat er met zijn/haar persoonsgegevens gebeurt en waarom. De AVG schetst dan ook een duidelijke informatieplicht richting de betrokkenen. Het verwerken van persoonsgegevens vereist in alle gevallen een duidelijke toelichting: de privacyverklaring. Deze opstellen is geen sinecure. De doeleinden van verwerkingen moeten worden benoemd, er moet bepaalde standaardinformatie verschaft worden en de verklaring moet ook nog eens ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 525
Datum
8 december 2022
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Ardine Siepman

Manager Werving & Selectie

Esmee Kuyt

Juridisch adviseur
Cloud & software

IT en recht Newsflash

12 december 2022
Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van IT-recht? Benieuwd welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor de praktijk? Volg dan onze IT en recht Newsflash! Gedurende een uur worden de belangrijkste actuele ontwikkelen besproken onder leiding van twee van onze IT-juristen waarvan één als sidekick zal fungeren. Aan bod komt onder meer de belangrijkste rechtspraak, wet- en regelgeving, best practices en overig relevant nieuws op IT-recht gebied. Daarbij wordt meteen een vertaalslag naar de praktijk gemaakt; wat betekenen deze ontwikkelingen voor u als jurist en hoe ...
Locatie
Online
PO-punten
1
Duur training
1 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Bram de Vos

Juridisch adviseur

Caroline van Ekeren

Juridisch adviseur
Privacy

Themadag datalekken

15 december 2022
Deze themadag bestaat uit de training 'Datalekken beoordelen en melden'. Datalekken beoordelen en melden Datalekken en misbruik van persoonsgegevens is blijvend actueel en de risico’s nemen met doorlopende technische ontwikkelingen, toe. Als FG is het van belang om hier op in te kunnen spelen en over te kunnen adviseren, zowel in omgang met ontstane lekken als over het voorkomen van toekomstige lekken. Het calamiteitenplan is de leidraad van de FG bij het beoordelen van beveiligings-incidenten en datalekken. Blijkt er sprake te zijn van een datalek? In het datalekregister registreert de FG de ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 525
Datum
15 december 2022
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Ardine Siepman

Manager Werving & Selectie
Contracten

Elektronisch identificeren en contracteren

15 december 2022
Contact met overheden en het sluiten van contracten tussen commerciële partijen onderling of met consumenten vindt steeds vaker plaats op het internet. Een aandachtspunt daarbij blijft het identificeren en valideren van handtekeningen. Om het vertrouwen in, en de daadwerkelijke betrouwbaarheid van het online contracteren verder te vergroten, is er op Europees niveau wetgeving uitgegeven.  Na het volgen van deze training kunt u: Bepalen welke elektronische identificatiemiddelen van welk niveau nodig zijn (binnen de EU) om toegang te kunnen hebben tot overheidsdiensten en semioverheidsdiensten  ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 445
Datum
15 december 2022
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Iris de Groot

Directeur ICTRecht Noord-Nederland
Contracten

Belangrijke ICT-contracten nader bekeken

20 december 2022
Contracteren in de ICT vereist, met name waar het gaat om software, bijzondere aandacht. Van ontwikkeling tot licentie en distributie en omgang met open source: software ligt immers aan de basis van vrijwel alle ICT-dienstverlening. In deze training worden algemene aandachtspunten uitgewerkt en nieuwe aspecten, zoals Agile ontwikkeling van software, geïntroduceerd. Na het volgen van deze training kunt u: De beginselen van open source bespreken Veelvoorkomende contracten (NDA, overdrachtsakte, ontwikkelovereenkomst en mantelovereenkomst) in detail behandelen Agile ontwikkeling van software ...
Locatie
Utrecht
PO-punten
6
Kosten
€ 679
Datum
20 december 2022
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Bram de Vos

Juridisch adviseur

Martijn Michael

Juridisch adviseur
Cloud & software

Aansprakelijkheid van platforms en tussenpersonen

10 januari 2023
Een belangrijke rol binnen de ICT is weggelegd voor tussenpersonen en platforms, van internetproviders tot zoekmachines en social media. Hun aantrekkingskracht zorgt voor een grote machtspositie. Tevens hebben zij in het recht een bijzondere positie wat betreft aansprakelijkheid naar derden. Na het volgen van deze training kunt u: De problematiek rond de machtspositie van tussenpersonen beschrijven  De technische mogelijkheden van tussenpersonen duiden, zoals API’s en Platform-as-a-Service De regels over aansprakelijkheid van tussenpersonen vertalen naar de praktijk  Doelgroep: Professionals ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 225
Datum
10 januari 2023
Duur training
2 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Tessa van Schijndel

Juridisch adviseur
Privacy

Online marketing, tracking & cookies

10 januari 2023
Bij online marketing en dienstverlening zijn tracking en cookies aan de orde van de dag. Het maken van gebruikersprofielen (zoals voor marketing of frauderisicoinschatting) is een complex technisch proces met vele implicaties, met name op privacygebied. Om deze implicaties te kunnen duiden is een goed begrip van de technische werking van cookies en tracking noodzakelijk. Na het volgen van deze training kunt u: De werking van cookies kernachtig omschrijven  Basistechnieken voor het opbouwen van profielen beschrijven Beschrijven wat het juridisch kader is voor online marketing Aan de hand van ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 445
Datum
10 januari 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Directeur kwaliteit
Privacy

Themadag online marketing en cookies

12 januari 2023
Deze themadag bestaat uit de trainingen 'Online marketing en cookies I: DM en profiling', 'Online marketing en cookies II: technische aspecten van cookies' en 'Cookies en cookieverklaringen'. Online marketing en cookies I: DM en profiling Direct marketing verwijst naar de instandhouding van de (commerciële of charitatieve) relatie tussen een organisatie en een betrokkene (bijvoorbeeld een consument), door het versturen van relevante mailings naar deze betrokkene op basis van een klantprofiel. Het hebben van een dergelijk profiel is voor veel organisaties belangrijk, zodat er zo gericht ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 525
Datum
12 januari 2023
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Directeur kwaliteit
Cloud & software

Softwarerecht en licenties

24 januari 2023
Om te kunnen adviseren over cloud en software dient een ICT-jurist software te kunnen kwalificeren en bekend te zijn met de relevante wetten en de contractspraktijk. Een ICT-jurist dient creatief te zijn en wetten en regels te vertalen, zodat zij zoveel mogelijk toepasbaar blijven op voortschrijdende technologie.  Na het volgen van deze training kunt u: De verschillende contractsvormen voor software duiden  De wijze van contractsluiting (clickwrap, shrinkwrap, handtekening) bij softwarelicenties duiden De verschillende vormen van softwaredistributie, waaronder open source, duiden en hier ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 445
Datum
24 januari 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Bram de Vos

Juridisch adviseur
E-commerce

E-commerce informatieplichten

24 januari 2023
Bij online zakendoen gelden informatieplichten, ook als er enkel kennis wordt geleverd. Er gelden verschillende informatieplichten als er geleverd wordt aan consumenten of als er geleverd wordt aan bedrijven. Om dienstverleners hierbij te ondersteunen dient een ICT-jurist bekend te zijn met deze informatieplichten en te weten hoe er in de praktijk aan voldaan kan worden. Na het volgen van deze training kunt u: De belangrijkste informatieplichten voor een bepaalde internetdienst aanwijzen  Controleren of een dienst voldoet aan de geldende informatieplichten Praktische oplossingen aandragen ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 225
Datum
24 januari 2023
Duur training
2 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Menno Konst

Juridisch adviseur
Cloud & software

Beschikbaarheid en continuïteit in de cloud

26 januari 2023
Outsourcing naar de cloud brengt enorme afhankelijkheid mee. Gebruikers van clouddiensten moeten daarom altijd afspraken maken over beschikbaarheid. Verlies van data of dienst kan immers leiden tot bedrijfsdiscontinuïteit. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke onbeschikbaarheid en definitieve onbeschikbaarheid. De eerste situatie kan met een goede Service Level Agreement (SLA) worden opgevangen, de tweede vereist exit- of continuïteitsafspraken.  Na het volgen van deze training kunt u: Een risico-inschatting maken en bepalen welke afspraken in het kader van de beschikbaarheid ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 225
Datum
26 januari 2023
Duur training
2 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Bram de Vos

Juridisch adviseur
Privacy

Verwerkersovereenkomsten

26 januari 2023
De verwerkersovereenkomst is de juridische borging in de relatie tussen een verantwoordelijke en een verwerker in de omgang met persoonsgegevens. Vaak wordt hierbij een standaarddocument gebruikt. De uitdaging is dit te laten aansluiten bij de werkelijke situatie en de daarnaast bestaande documenten, zoals een Service Level Agreement (SLA) of licentieovereenkomst.  Na het volgen van deze training kunt u: De toepasselijkheid van een verwerkersovereenkomst bepalen  Verwerkersbepalingen op maat snijden om aan te sluiten bij een overeenkomst Onderhandelen ten behoeve van de verwerker of ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 445
Datum
26 januari 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Beryl Hetharia

Juridisch adviseur
Zorg & ICT

Privacy in de gezondheidszorg

2 februari 2023
In de AVG en, aanvullend, lidstatelijke regelgeving wordt bepaald wat er geldt ten aanzien van de bescherming van medische persoonsgegevens. U bent hiermee reeds bekend. Na deze training weet u ook wat de aandachtspunten zijn in de zorg en welke aanvullende regels er gelden. Na het volgen van deze training kunt u: Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders die op elektronische wijze (medische) persoonsgegevens verwerken toepassen op een casus  Werken met de BoZ verwerkersovereenkomst De ‘plan-do-check-act’-cyclus toepassen in de praktijk Benoemen wat de aandachtspunten zijn bij het uitvoeren van ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 445
Datum
2 februari 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Itte Overing

Juridisch adviseur

Laura Monhemius

Juridisch adviseur
Privacy

ICT en arbeidsrecht

7 februari 2023
Ook op het werk doet ICT zich steeds meer gelden, en is het belangrijk om werknemers hier goed over te informeren. Een belangrijke factor is de impact van privacywetgeving, met name de AVG. ICT-hulpmiddelen maken vaak inbreuk op de privacy van werknemers. Denk aan monitoring en tracking van werknemers. Wanneer mag dit? Maar ook andere zaken zoals geheimhouding en de aansprakelijkheid van werknemers komen om de hoek kijken als u te maken heeft met ICT op het werk. Na het volgen van deze training kunt u: De beginselen rondom privacy op het werk benoemen en toetsen aan de belangen van ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 445
Datum
7 februari 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur
Legal tech

Big data, Artificial Intelligence en machine learning

14 februari 2023
Artificial Intelligence (AI) oftewel kunstmatige intelligentie staat sterk in de belangstelling. Door analyse van grote hoeveelheden data met statistische modellen is software in staat om uitspraken of adviezen te doen die voorheen aan mensen voorbehouden waren. De wijze waarop dit gebeurt, is echter wezenlijk anders dan hoe mensen dit doen. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie en big data en wat betekent dat voor de praktijk?  Na het volgen van deze training kunt u: De technische werking van AI op hoofdlijnen schetsen en relevante vaktermen plaatsen  ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 445
Datum
14 februari 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Arnoud Engelfriet

Algemeen directeur / Opleidingsdirecteur
Zorg & ICT

Security in de gezondheidszorg

16 februari 2023
Privacy en informatiebeveiliging zijn afzonderlijke vakgebieden die overlap en verschillen vertonen. Dat uit zich in de verplichting uit de AVG om ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ te treffen, om ‘een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen’. Maar ook bij de verplichting rond het melden van datalekken, waarbij sprake moet zijn van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens.  Na het volgen van deze training kunt u: Uitleggen welke norm in Nederland de standaard vormt voor informatiebeveiliging in de zorg en hoe deze norm in elkaar steekt  ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 445
Datum
16 februari 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Kors Monster

Directeur ICTRecht Security

Tessa van Schijndel

Juridisch adviseur
Cloud & software

De werking van SaaS-diensten

7 maart 2023
Alles gaat naar de cloud, en digitale dienstverlening is daarmee alomtegenwoordig. Een ICT-jurist dient bekend te zijn met impact van Software as a Service en te weten hoe om te gaan met de juridische randvoorwaarden van dit type dienstverlening.  Na het volgen van deze training kunt u: Kernbegrippen rond SaaS, cloud en dienstverlening verklaren en plaatsen De werking van clouddiensten op hoofdlijnen schetsen Juridische randvoorwaarden van clouddienstverlening duiden en over de gevolgen daarvan adviseren in een praktijkcasus Doelgroep: Professionals op hbo/wo niveau die regelmatig met ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 445
Datum
7 maart 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Tessa van Schijndel

Juridisch adviseur
Zorg & ICT

Uitwisseling op orde

21 maart 2023
‘Uitwisseling op orde’ is een voorwaarde voor goede zorg. Doordat zorgaanbieders op veel verschillende systemen zijn aangesloten, is echter niet altijd de juiste informatie voor de zorgverlening tijdig beschikbaar. Om dit te verbeteren, vinden er de nodige ontwikkelingen plaats, zowel op technisch vlak als op het gebied van wet- en regelgeving. Bent u benieuwd hoe u zich voorbereidt op de aankomende wet- en regelgeving op grond waarvan standaardisatie van semantiek en techniek voor uitwisselen van patiëntgegevens verplicht wordt? Tijdens de training wordt het bestaand wettelijk kader en de ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 225
Datum
21 maart 2023
Duur training
2 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Sari Jansen

Juridisch adviseur

Tessa van Schijndel

Juridisch adviseur
Zorg & ICT

Medische software, bent u MDR-compliant?

21 maart 2023
De Europese Verordening, de Medical Device Regulation (MDR), scherpt de regels aan voor alle marktdeelnemers zoals fabrikanten en zorginstellingen, voor het leveren, het in huis ontwikkelen en het gebruik van medische hulpmiddelen. Hierdoor is veel veranderd voor medische software. Bent u benieuwd aan welke verplichtingen u moet voldoen bij het op de markt brengen van medische software, bij de ‘in huis’-ontwikkeling of het gebruik van medische software?  In deze training bespreken we welke medische software als (medisch) hulpmiddel kwalificeert en geven wij u een overzicht van de ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 225
Datum
21 maart 2023
Duur training
2 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Sari Jansen

Juridisch adviseur

Tessa van Schijndel

Juridisch adviseur
Contracten

Belangrijke ICT-contracten nader bekeken

21 maart 2023
Contracteren in de ICT vereist, met name waar het gaat om software, bijzondere aandacht. Van ontwikkeling tot licentie en distributie en omgang met open source: software ligt immers aan de basis van vrijwel alle ICT-dienstverlening. In deze training worden algemene aandachtspunten uitgewerkt en nieuwe aspecten, zoals Agile ontwikkeling van software, geïntroduceerd. Na het volgen van deze training kunt u: De beginselen van open source bespreken Veelvoorkomende contracten (NDA, overdrachtsakte, ontwikkelovereenkomst en mantelovereenkomst) in detail behandelen Agile ontwikkeling van software ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 679
Datum
21 maart 2023
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Bram de Vos

Juridisch adviseur

Martijn Michael

Juridisch adviseur
Privacy

CIPP/E training

22 maart 2023
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPP/E training bestaat uit twee trainingsdagen op 22 en 23 maart 2023, en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: Definiëren van sleutelbegrippen binnen het Europees gegevensbeschermingsrecht, waaronder: Categorieën van persoonsgegevens De verschillende rollen van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker De beginselen van gegevensbescherming Beschrijven van EU-gegevensbeschermingswetgeving en de bijbehorende toezichthoudende ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 1.975
Datum
22 maart 2023
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur

Jorden Bailey

Juridisch adviseur
Zorg & ICT

Elektronisch uitwisselen van medische gegevens: systemen in de zorg

30 maart 2023
Het digitaal uitwisselen van medische gegevens staat als nummer één op de digitale agenda van het ministerie van VWS. Nieuwe ontwikkelingen en terminologie brengen veel hoofdbrekens met zich mee. De juridische kwalificatie is van groot belang voor de consequenties en te nemen maatregelen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de mogelijkheden verhelderd en de impact van bepaalde kwalificaties getoond.  Na het volgen van deze training kunt u: Systemen kwalificeren en de implicaties van die kwalificaties duiden  Ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving over het elektronisch ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 445
Datum
30 maart 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Itte Overing

Juridisch adviseur

Sari Jansen

Juridisch adviseur
Cloud & software

Auteursrecht online

25 april 2023
De botsing tussen auteursrechten en internet is exemplarisch voor het internetrecht. Waar het auteursrecht staat voor een individueel kopieerrecht, ziet men op internet vrij kopiëren als een grondrecht. Met name op het gebied van filesharing heeft dit tot veel jurisprudentie geleid. Na het volgen van deze training kunt u: De beginselen van het auteursrecht duiden en toepassen op internetcasussen  De belangrijkste excepties (citaatrecht, parodie, thuiskopie) benoemen en op hoofdlijnen toepassen Hyperlink-jurisprudentie benoemen en op hoofdlijnen toepassen Doelgroep: Professionals op hbo/wo ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 225
Datum
25 april 2023
Duur training
2 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Vivianne Vermeulen

Juridisch adviseur
Cloud & software

Merken en domeinnamen

25 april 2023
Op internet is uw domein de plek om gevonden te worden. Maar hoe komt men van een naam als ictrecht.nl nu bij die website? Waarom kunnen aanvallers zo echt uitziende e-mails versturen of nepwebsites optuigen inclusief domeinnaam? En wat te doen met een domeinnaam van een concurrent die meelift op een merk of handelsnaam? Na het volgen van deze training kunt u: De werking van het domeinnaamsysteem (DNS) uitleggen  De registratieprocedure en beveiliging van DNS op hoofdlijnen uitleggen Contractuele aandachtspunten van domeinnamen toetsen Een inbreuk van een domeinnaam op merk of handelsnaam ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 225
Datum
25 april 2023
Duur training
2 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Vivianne Vermeulen

Juridisch adviseur
Contracten

Internationaal contracteren in ICT

25 april 2023
Veel ICT-contracten kennen een internationaal component. ICT-dienstverlening is nu eenmaal niet aan landsgrenzen gebonden. Die grensoverschrijdende dienstverlening brengt ook uitdagingen met zich mee bij het opstellen van het contract. Wat zijn de aandachtspunten en risico’s? Na het volgen van deze training kunt u: Uitleggen wat de belangrijkste consequenties zijn van een bepaalde rechts- en forumkeuze Veelvoorkomende Angelsaksische contractsbepalingen (‘boilerplate clausules’) herkennen in een ICT-contract Uitleggen welke specifieke aandachtspunten en risico’s dergelijke contractsbepalingen ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 225
Datum
25 april 2023
Duur training
2 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Bram de Vos

Juridisch adviseur
Security

ICT-security

9 mei 2023
De hoeveelheid en gevoeligheid van de gegevens die via internet en ICT worden verwerkt, neemt iedere dag toe. Met het belang en de waarde van de gegevens, stijgen ook de prikkels voor onrechtmatige toegang. Computerinbraken en datadiefstal zijn aan de orde van de dag. Om deze risico’s in te dammen, eisen steeds meer wetten dat daadwerkelijk een adequate of ‘passende’ beveiliging wordt geïmplementeerd. Voor een ICT-jurist is kennis van de basisbeginselen van informatiebeveiliging dan ook van groot belang. Een ICT-jurist dient zich bewust te zijn van de impact van een malware besmetting en ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 679
Datum
9 mei 2023
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Kors Monster

Directeur ICTRecht Security
Zorg & ICT

ICT en gezondheidsrecht

23 mei 2023
Een ICT-jurist dient te weten wat de regels zijn voor het uitwisselen van medische gegevens online en hoe men in deze branche dient te werken in de cloud. U leert het tijdens deze training over ICT, beveiliging en privacy in de zorg.  Na het volgen van deze training kunt u: Toelichten wat de standaard IT-contracten in de zorg zijn (zoals BOZ en AIVG) en de verschillende belangen van de zorgaanbieder en ICT-dienstverlener Wet- en regelgeving benoemen voor zorgaanbieders die op elektronische wijze (medische) persoonsgegevens verwerken Toelichten aan welke regels zorgaanbieders (en hun ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 679
Datum
23 mei 2023
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Sari Jansen

Juridisch adviseur

Tessa van Schijndel

Juridisch adviseur
Privacy

DPIA en privacy by design/default

25 mei 2023
Privacy in de ICT brengt nieuwe aandachtspunten met zich mee. Drie belangrijke aandachtspunten zijn de begrippen privacy by design/default en het uitvoeren van DPIA’s. Deze begrippen en het uitvoeren van DPIA’s zullen centraal staan bij ontwikkeling en gebruik van ICT-systemen. Hoe kan privacy worden meegenomen in een ontwikkeltraject, hoe borgt men adequate privacyinstellingen in het gebruik en hoe wordt een en ander praktisch en juridisch correct vastgelegd?  Na het volgen van deze training kunt u: Duiden wat onder privacy by design/ default wordt verstaan  Privacy by design-eisen ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 445
Datum
25 mei 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur
Contracten

Onderhandelen ICT-dienstovereenkomst

20 juni 2023
Bij ICT-dienstverlening is het contract cruciaal, nu er vrijwel geen wettelijke regelingen zijn om op terug te vallen. Minstens zo belangrijk is de wijze van onderhandelen over de dienst: wat moet worden geborgd, wat is essentieel voor welke partij, en welke terugvalposities zijn er zoal? Na het volgen van deze training kunt u: Uitgangspunten voor een ICT-dienstovereenkomst kiezen gegeven een casus  De belangen van licentiegever én licentienemer herkennen en waar nodig beargumenteren Verschillende onderhandelstijlen herkennen en hierop inspelen Op een praktische en oplossingsgerichte wijze ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 445
Datum
20 juni 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Bram de Vos

Juridisch adviseur

Sari Jansen

Juridisch adviseur
Zorg & ICT

Privacy in de gezondheidszorg

22 juni 2023
In de AVG en, aanvullend, lidstatelijke regelgeving wordt bepaald wat er geldt ten aanzien van de bescherming van medische persoonsgegevens. U bent hiermee reeds bekend. Na deze training weet u ook wat de aandachtspunten zijn in de zorg en welke aanvullende regels er gelden. Na het volgen van deze training kunt u: Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders die op elektronische wijze (medische) persoonsgegevens verwerken toepassen op een casus  Werken met de BoZ verwerkersovereenkomst De ‘plan-do-check-act’-cyclus toepassen in de praktijk Benoemen wat de aandachtspunten zijn bij het uitvoeren van ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 445
Datum
22 juni 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Laura Monhemius

Juridisch adviseur

Sari Jansen

Juridisch adviseur
E-commerce

Consumentenrecht en algemene voorwaarden

4 juli 2023
Bij het (online) zakendoen wordt er veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Voor het van toepassing verklaren en wijzigen hiervan gelden specifieke regels. Bij het online zakendoen wordt er (ook) geleverd aan consumenten. Dit is in vérgaande mate dwingend gereguleerd met zeer specifieke voorschriften en dit heeft grote impact op bedrijfsvoering en communicatie, zoals bij de inrichting van een webshop. Na het volgen van deze training kunt u: Terhandstelling van algemene voorwaarden controleren  Controleren of een internetdienst voldoet aan het geldende consumentenrecht online Bij het ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 225
Datum
4 juli 2023
Duur training
2 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Menno Konst

Juridisch adviseur
Cloud & software

Programmeren juridisch bekeken

4 juli 2023
Software is overal, van games tot beslisprocessen of de nieuwe wasmachine. Met software kan alles. Tegelijk is software ongrijpbaar en daardoor lastig te duiden. Ook op het proces van software schrijven (programmeren) krijgen niet-programmeurs maar moeilijk grip. In deze training leert u de basisbeginselen van programmeren op een creatieve en uitdagende manier, zodat u effectiever met programmeurs kan samenwerken en software-gerelateerde juridische casussen beter kan aanpakken.  Na het volgen van deze training kunt u: Uitgangspunten van programmeren benoemen  De denkwijze van ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 445
Datum
4 juli 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Arnoud Engelfriet

Algemeen directeur / Opleidingsdirecteur
Contracten

Aanbesteden ICT-dienstverlening

5 september 2023
Contracten bij de overheid worden langs een bijzondere route gesloten: de aanbesteding. Het aanbestedingsrecht zit dan ook vol met bijzondere valkuilen en randvoorwaarden, die van groot belang zijn voor een succesvolle overeenkomst met een overheidspartij. Bijzondere aandacht geldt daarbij voor ICT-diensten en de daarbij gebruikte inkoopvoorwaarden(zoals ARBIT en GIBIT). Na het volgen van deze training kunt u: De verschillende aanbestedingsprocedures op hoofdlijnen onderscheiden  Signaleren dat er aanbesteed dient te worden Valkuilen bij ARBIT, GIBIT en andere standaard overheidsvoorwaarden ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 445
Datum
5 september 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Iris de Groot

Directeur ICTRecht Noord-Nederland
Privacy

AVG-thema’s nader bekeken

19 september 2023
Privacywetgeving kent open normen en grijze gebieden. U dient deze te kunnen identificeren en op een deskundige en begrijpelijke wijze naar de praktijk te kunnen vertalen. Na het volgen van deze training kunt u: Vaststellen wanneer iemand verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is  Bepalingen uit een verwerkersovereenkomst opstellen en toetsen Beoordelen of en hoe een DPIA uitgevoerd moet worden Beoordelen of een incident kwalificeert als datalek Adviseren over de afhandeling van een datalek Aangeven met wat voor aspecten rekening moet worden gehouden bij export van gegevens buiten de EER ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 679
Datum
19 september 2023
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Dimmen Smolders

Juridisch adviseur

Caroline van Ekeren

Juridisch adviseur