Trainingen

ICTRecht Academy verzorgt praktijkgerichte trainingen voor onder meer advocaten, bedrijfsjuristen, FG’s, technische- en zorg professionals. Wilt u specialistische juridische én technische kennis opdoen over thema's die het ICT-recht aangaan? Bekijk onze aankomende trainingen.

Onze maatregelen tegen Covid-19
Filter
Maand
Maand
Onderwerp
Onderwerp
Locatie
Locatie
Duur training
Duur training
Doelgroep
Doelgroep
(SizeLimitingPyList: [{id=1, name='Niet-juristen', order=0}, {id=2, name='Juridische professionals', order=1}])
Privacy

FG Newsflash

19 april 2021
De ontwikkelingen op het gebied van privacy volgen elkaar in rap tempo op. Duizelt het u als FG ook wel eens en vindt u het lastig om in alle drukte zelf op de hoogte te blijven? Of wilt u juist graag bevestiging dat u op de hoogte bent van de belangrijkste ontwikkelingen? Volg dan onze FG Newsflash en word op de hoogte gebracht van de belangrijkste actualiteiten die voor u als FG in de praktijk relevant zijn. Gedurende een uur worden de belangrijkste actuele ontwikkelen besproken onder leiding van twee van onze privacy adviseurs waarvan één als sidekick zal fungeren. Beide trainers zijn ...
Locatie
Online
Kosten
€ 75
Datum
19 april 2021
Duur training
1 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Beryl Hetharia

Juridisch adviseur

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur
Privacy

Privacy en persoonsgegevens: de basis voor niet-juristen

20 april 2021
Wanneer is de AVG van toepassing, wat is een persoonsgegeven en waar moet u rekening mee houden op privacygebied? In deze training wordt de AVG op hoofdlijnen uitgewerkt om zo het kader voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te kunnen realiseren. Tijdens deze training worden één uur durende interactieve live webinars afgewisseld met het in groepjes werken aan casussen. Op die manier leert u, samen met uw mede-deelnemers, de theorie meteen in de praktijk toe te passen.  Na het volgen van deze training kunt u: Toetsen wanneer gegevens persoonsgegevens zijn De basisbeginselen van ...
Locatie
Online
Kosten
€ 549
Datum
20 april 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen
Trainers

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur

Jorden Bailey

Juridisch adviseur
Cloud en software

Cloud en software: platforms en tussenpersonen

20 april 2021
Een belangrijke rol binnen de ICT is weggelegd voor tussenpersonen en platforms, van internetproviders tot zoekmachines en social media. Hun aantrekkingskracht zorgt voor een grote machtspositie. Tevens hebben zij in het recht een bijzondere positie wat betreft aansprakelijkheid naar derden. Na het volgen van deze training kunt u: Op hoofdlijnen de positie en mogelijkheden van tussenpersonen op internet schetsen  De problematiek rond de machtspositie van tussenpersonen beschrijven  De regels over aansprakelijkheid van tussenpersonen vertalen naar de praktijk Doelgroep: Wo-juristen en advocaten
Locatie
Online
PO-punten
2
Kosten
€ 199
Datum
20 april 2021
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Cloud en software

Beschikbaarheid en continuïteit in de cloud

22 april 2021
Outsourcing naar de cloud brengt enorme afhankelijkheid mee. Gebruikers van clouddiensten moeten daarom altijd afspraken maken over beschikbaarheid. Verlies van data of dienst kan immers leiden tot bedrijfsdiscontinuïteit. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke onbeschikbaarheid en definitieve onbeschikbaarheid. De eerste situatie kan met een goede Service Level Agreement (SLA) worden opgevangen, de tweede vereist exit- of continuïteitsafspraken. Na het volgen van deze training kunt u: Een risico-inschatting maken en bepalen welke afspraken in het kader van de beschikbaarheid ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 225
Datum
22 april 2021
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Cloud en software

Innovatie, ICT en recht

22 april 2021
Een centraal en uniek aspect van het ICT- of internetrecht is de rol van innovatie. Nergens wordt zo snel en zo veel veranderd. Wetgeving en rechtspraak lopen daardoor veel meer achter de feiten aan. De rol van de ICT-jurist is om daarin helderheid te verschaffen en de weg vooruit te kunnen wijzen. Hoe ga je om met deze rol? Na het volgen van deze training kunt u: De rol van innovatie in het ICT/internetrecht formuleren Duiden hoe wetgeving en rechtspraak hiermee omgaan Op praktische wijze een casus aanpakken op dit gebied Doelgroep: Wo-juristen en advocaten
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 225
Datum
22 april 2021
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Privacy

Themadag security

29 april 2021
Deze themadag bestaat uit de training 'ICT-security I'. ICT-security I Privacy en security worden vaak in één adem genoemd. Dat is niet verwonderlijk, aangezien de privacywetgeving vereist dat ‘passende beveiligingsmaatregelen’ moeten worden getroffen. Het is daarom belangrijk dat de FG minstens over basiskennis beschikt op het gebied van informatiebeveiliging en dat de FG inzicht heeft in de risico’s rond informatiebeveiliging. Tijdens deze dagtraining komen zowel een ervaren hacker als een ervaren informatiebeveiligingsspecialist aan het woord die vertellen over hun ervaringen en ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
Kosten
€ 520
Datum
29 april 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Kors Monster

Directeur ICTRecht Security
Privacy

AVG rechtspraak update

3 mei 2021
Op de hoogte blijven van actuele privacy rechtspraak en benieuwd welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor de praktijk? Volg dan onze AVG rechtspraak update! Gedurende een uur worden de belangrijkste uitspraken én de essenties hiervan besproken onder leiding van twee van onze privacy adviseurs waarvan één als sidekick zal fungeren. Daarbij wordt meteen een vertaalslag naar de praktijk gemaakt; wat betekent de rechtspraak voor u als professional en/of uw organisatie en hoe kunt u daar op een handige manier mee omgaan? Tijdens het webinar kunt u via de chat vragen stellen aan onze ...
Locatie
Online
PO-punten
1
Kosten
€ 75
Datum
3 mei 2021
Duur training
1 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Directeur kwaliteit

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur
Privacy

Privacy en persoonsgegevens: verwerkersovereenkomst

18 mei 2021
De verwerkersovereenkomst is de juridische borging in de relatie tussen een verantwoordelijke en een verwerker in de omgang met persoonsgegevens. Vaak wordt hierbij een standaarddocument gebruikt. De uitdaging is dit te laten aansluiten bij de werkelijke situatie en de daarnaast bestaande documenten, zoals SLA of licentieovereenkomst. Daarnaast dienen er ook afspraken te worden gemaakt tussen twee gezamenlijk verantwoordelijken die persoonsgegevens uitwisselen, middels een regeling (data-uitwisselovereenkomst). Wat van belang is om in deze regeling vast te leggen, hangt mede af van de ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 399
Datum
18 mei 2021
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur
Privacy

Themadag rechten van betrokkenen

20 mei 2021
Deze themadag bestaat uit de trainingen 'Informatierechten en -plichten' en 'Rechten van betrokkenen'. Informatierechten en -plichten Iedereen heeft het recht te weten wat er met zijn/haar persoonsgegevens gebeurt en waarom. De AVG schetst dan ook een duidelijke informatieplicht richting de betrokkenen. Het verwerken van persoonsgegevens vereist in alle gevallen een duidelijke toelichting: de privacyverklaring. Deze opstellen is geen sinecure. De doeleinden van verwerkingen moeten worden benoemd, er moet bepaalde standaardinformatie verschaft worden en de verklaring moet ook nog eens ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
Kosten
€ 520
Datum
20 mei 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Beryl Hetharia

Juridisch adviseur

Esmee Kuyt

Juridisch adviseur
Ondernemen

Ondernemen: fiscale aspecten

1 juni 2021
Fiscale wetgeving is voor iedere ondernemer van belang, en een ICT-ondernemer is hierin geen uitzondering. Een ICT-jurist is geen fiscaal jurist, maar dient wel in de kern te kunnen benoemen welke fiscale aspecten (zoals btw bij grensoverschrijdende digitale dienstverlening) spelen en in welke richtingen oplossingen gezocht kunnen worden. Na het volgen van deze training kunt u: De fiscale aspecten van ondernemen binnen de ICT benoemen De verschillende innovatievoordeelregelingen zoals de innovatiebox en WBSO-regelingen schetsen en kansen voor zijn klant aanwijzen Doelgroep: Wo-juristen en ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 199
Datum
1 juni 2021
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Privacy

Themadag online marketing en cookies

3 juni 2021
Deze themadag bestaat uit de trainingen 'Online marketing en cookies I: DM en profiling', 'Online marketing en cookies II: technische aspecten van cookies' en 'Cookies en cookieverklaringen'. Online marketing en cookies I: DM en profiling Direct marketing verwijst naar de instandhouding van de (commerciële of charitatieve) relatie tussen een organisatie en betrokkene, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een op het individu gericht klantprofiel. Het hebben van een dergelijk profiel is voor veel organisaties belangrijk, zodat er gerichte aanbiedingen gedaan kunnen worden. Betrokkenen kunnen ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
Kosten
€ 520
Datum
3 juni 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Arnoud Engelfriet

Algemeen directeur / Opleidingsdirecteur

Peter Kager

Directeur kwaliteit
Cloud en software

Agile software ontwikkelen

3 juni 2021
Binnen de Agile methode voor softwareontwikkeling wordt zwaar ingezet op de relatie tussen ontwikkelaar en opdrachtgever. Harde afspraken en vooraf vastgelegde deadlines en functionaliteiten zijn minder van belang. Dit roept nieuwe vragen op voor het ontwikkelcontract: hoe leg je vast dat partijen fijn samenwerken en wel zullen zien hoe het resultaat eruitziet? Na het volgen van deze training kunt u: De basisbeginselen van de Agile en waterval methodieken formuleren Het Agile ontwikkelproces vertalen naar een serie stappen voor een ontwikkelovereenkomst In een praktijkoefening Agile werken ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
3 juni 2021
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Cloud en software

Open source software

17 juni 2021
Open source is de verzamelnaam voor alle soorten software die gratis wordt aangeboden onder voorwaarden die vrij gebruik toestaan. Daar zitten wel unieke randvoorwaarden aan, met name wanneer de software wordt aangepast of hergebruikt. Dit model blijkt in de praktijk zeer succesvol; er is vrijwel geen softwarepakket of -dienst op de markt dat geen gebruik maakt van open source. Tegelijk roepen die unieke randvoorwaarden unieke risico’s op, met name vanuit dag-tot-dag compliance oogpunt. Na het volgen van deze training kunt u: De principes van open source duiden De bekendste open source ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
17 juni 2021
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Contracteren

Contracteren: contracten in ICT

6 juli 2021
Contracteren ligt aan de wortel van een groot deel van het ICT-recht. ICT-contracten kennen verschillende types, van softwarelicentie tot resellerovereenkomst en van algemene voorwaarden tot mantelcontract. Elk contract vereist algemene aandachtspunten (onder meer kwaliteit, aansprakelijkheid en intellectueel eigendom) en daarnaast specifieke aspecten. Na het volgen van deze training kunt u: De aandachtspunten van een ICT-contract duiden in een casus De belangrijkste typen ICT-contract duiden en hun verschillen benoemen Een ICT-contract opzetten op hoofdlijnen Rekening houden met IE- en ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
6
Kosten
€ 649
Datum
6 juli 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Juridische professionals
Privacy

Identiteit en veiligheid online

8 juli 2021
Contact met overheden en het sluiten van contracten tussen commerciële partijen onderling of met consumenten vindt steeds vaker plaats op het internet. Een aandachtspunt daarbij blijft het identificeren en valideren van handtekeningen. Om het vertrouwen in, en de daadwerkelijke betrouwbaarheid van het online contracteren verder te vergroten, is er op Europees niveau wetgeving uitgegeven. Na het volgen van deze training kunt u: Bepalen welke elektronische identificatiemiddelen van welk niveau nodig zijn (binnen de EU) om toegang te kunnen hebben tot overheidsdiensten en semi-overheidsdiensten ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 225
Datum
8 juli 2021
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Cloud en software

Bitcoin en de toekomst van geld

8 juli 2021
De cryptovaluta Bitcoin heeft voor een kleine revolutie binnen de internettechnologie gezorgd. Voor het eerst was er een praktisch bruikbaar digitaal equivalent van contant geld. Daarnaast bleek de onderliggende technologie – blockchain – voor vele nieuwe toepassingen bruikbaar en is daar nu sprake van een ware hype. De komende jaren zullen een belangrijke groei van zowel Bitcoin als haar alternatieven zoals blockchain, laten zien. Voor een goed begrip van Bitcoin is het essentieel een stap terug te doen en de rol van geld in de maatschappij te leren kennen, en Bitcoin daarbinnen te kunnen ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 225
Datum
8 juli 2021
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Cloud en software

Dienst/platformeconomie juridisch bekeken

9 september 2021
Bij internetdienstverlening zijn tussenpersonen en platforms niet weg te denken. Hun aantrekkingskracht zorgt voor een grote machtspositie. Het recht kent een aantal regelingen voor tussenpersonen, maar loopt ook vaak spaak op oude wetgeving versus nieuwe technologieën.  Na het volgen van deze training kunt u: De technische mogelijkheden van tussenpersonen duiden, zoals API’s en Platform-as-a-Service  De problematiek rond de machtspositie van tussenpersonen duiden  Casusgestuurd diverse vragen opgeroepen door tussenpersonen beantwoorden  Doelgroep: Wo-juristen en advocaten
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 225
Datum
9 september 2021
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Cloud en software

Netneutraliteit

9 september 2021
Netneutraliteit is het beginsel dat internettoegangsproviders alle internetverkeer gelijk behandelen. Dit beginsel ligt aan de basis van een open internet. Internetproviders blijken echter verdienmodellen toe te (willen) passen waarbij internetverkeer niet gelijk wordt behandeld. Omdat dit de vrijheid van eindgebruikers, innovatie en een gelijk speelveld op internet zou beperken, is in Nederland, de EU, de VS en diverse andere staten wetgeving aangenomen die netneutraliteit beschermt. Na het volgen van deze training kunt u: Gemotiveerd toelichten wat het principe van netneutraliteit inhoudt ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 225
Datum
9 september 2021
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Contracteren

Contracteren: belangrijke ICT-contracten nader bekeken

21 september 2021
Contracteren in de ICT vereist, met name waar het gaat om software, bijzondere aandacht. Van ontwikkeling tot licentie en distributie en omgang met open source: software ligt immers aan de basis van vrijwel alle ICT-dienstverlening. In deze training worden algemene aandachtspunten uitgewerkt en nieuwe aspecten, zoals Agile ontwikkeling van software, geïntroduceerd. Na het volgen van deze training kunt u: De beginselen van open source bespreken Veelvoorkomende contracten (NDA, overdrachtsakte, ontwikkelovereenkomst en mantelovereenkomst) in detail behandelen Agile ontwikkeling van software ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
6
Kosten
€ 649
Datum
21 september 2021
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Juridische professionals
Privacy

Cybercrime

23 september 2021
Hoewel de ICT-jurist primair gericht is op de civiele praktijk, spelen aspecten van strafrecht een niet te verwaarlozen rol. Computercriminaliteit is een belangrijk risico voor iedere activiteit op internet. Ook kunnen innovaties op internet onbedoeld tegen de strafwet aanlopen. Na het volgen van deze training kunt u: Basisdelicten cybercrime duiden (computervredebreuk, aftappen, denial of service, phishing, virussen, gegevensdiefstal) Het fenomeen ethisch hacken plaatsen Doelgroep: Wo-juristen en advocaten
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 225
Datum
23 september 2021
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Ondernemen

Aanbesteden ICT-dienstverlening

23 september 2021
Contracten bij de overheid worden langs een bijzondere route gesloten: de aanbesteding. Het aanbestedingsrecht zit dan ook vol met bijzondere valkuilen en randvoorwaarden, die van groot belang zijn voor een succesvolle overeenkomst met een overheidspartij. Bijzondere aandacht geldt daarbij voor ICT-diensten en de daarbij gebruikte inkoopvoorwaarden (zoals ARBIT en GIBIT). Na het volgen van deze training kunt u: De verschillende aanbestedingsprocedures op hoofdlijnen onderscheiden Signaleren dat er aanbesteed dient te worden Valkuilen bij ARBIT, GIBIT en andere standaard overheidsvoorwaarden ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 225
Datum
23 september 2021
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Privacy

Verwerkersovereenkomsten

14 oktober 2021
De verwerkersovereenkomst is de juridische borging in de relatie tussen een verantwoordelijke en een verwerker in de omgang met persoonsgegevens. Vaak wordt hierbij een standaarddocument gebruikt. De uitdaging is dit te laten aansluiten bij de werkelijke situatie en de daarnaast bestaande documenten, zoals een SLA of licentieovereenkomst. Na het volgen van deze training kunt u: De toepasselijkheid van een verwerkersovereenkomst bepalen Verwerkersbepalingen op maat snijden om aan te sluiten bij een overeenkomst Onderhandelen ten behoeve van de verwerker of verantwoordelijke, de ICT-jurist is ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
14 oktober 2021
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Cloud en software

Cloud en software: softwarerecht en licenties

2 november 2021
Om te kunnen adviseren over cloud en software dient een ICT-jurist software te kunnen kwalificeren en bekend te zijn met de relevante wetten en de contractspraktijk. Een ICT-jurist dient creatief te zijn en wetten en regels te vertalen, zodat zij zoveel mogelijk toepasbaar blijven op voortschrijdende technologie. Na het volgen van deze training kunt u: De verschillende contractsvormen voor software duiden De wijze van contractsluiting (clickwrap, shrinkwrap, handtekening) bij softwarelicenties duiden De verschillende vormen van softwaredistributie duiden en hier contractueel invulling aan ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 349
Datum
2 november 2021
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Privacy

Security en datalekken

4 november 2021
Datalekken en misbruik van persoonsgegevens staan hoog op de agenda gezien de recente wetgeving hieromtrent. De ICT-jurist dient hierin te kunnen adviseren, zowel in omgang met ontstane lekken alsook in het voorkomen van toekomstige lekken. Na het volgen van deze training kunt u: Beveiligingsincidenten duiden als datalek (of niet) en bepalen of het lek gemeld dient te worden bij de autoriteit en de betrokkene Een stappenplan formuleren voor afhandeling van een datalek Een inschatting maken van een potentieel datalek en een plan van aanpak formuleren om dit lek preventief te dichten Doelgroep: ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
4 november 2021
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Privacy

DPIA en privacy by design/default

25 november 2021
Privacy in de ICT brengt nieuwe aandachtspunten met zich mee. Drie belangrijke aandachtspunten zijn de begrippen privacy by design en privacy by default en het uitvoeren van Data Protection Impact Assessments (DPIA’s). Deze begrippen en het uitvoeren van DPIA’s zullen centraal staan bij ontwikkeling en gebruik van ICT-systemen. Hoe kan privacy worden meegenomen in een ontwikkeltraject, hoe borgt men adequate privacy-instellingen in het gebruik en hoe wordt een en ander praktisch en juridisch correct vastgelegd? Na het volgen van deze training kunt u: Duiden wat onder privacy by design en ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
25 november 2021
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Ondernemen

Ondernemen: rechtsvormen

11 januari 2022
ICT-ondernemers werken vaak samen met elkaar of met klanten om een bepaald product te exploiteren, zoals bij een joint venture, vof en agentuur. Een ICT-jurist dient deze samenwerkingsvormen te kunnen herkennen en de implicaties voor de praktijk te duiden, en natuurlijk een passende overeenkomst op te kunnen stellen. Na het volgen van deze training kunt u: De verschillende samenwerkingsvormen onderscheiden en bijbehorende voordelen en valkuilen voor ICT-ondernemers onderscheiden Overeenkomsten voor de verschillende samenwerkingsvormen opstellen Doelgroep: Wo-juristen en advocaten
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 349
Datum
11 januari 2022
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Cloud en software

AI en de wet

13 januari 2022
Artificial Intelligence (AI) oftewel kunstmatige intelligentie rukt ook in het recht steeds meer op. Door data-analyse en statistische modellen is software in staat om juridische casussen te duiden om zo tot uitspraken of adviezen te komen. De wijze waarop dit gebeurt, is echter wezenlijk anders dan die menselijke juristen gewend zijn. Een goed begrip van deze verschillen en de impact daarvan is voor de ICT-jurist dan ook van groot belang. Na het volgen van deze training kunt u: De werking van AI op hoofdlijnen schetsen Kernbegrippen als vals positief, vals negatief, precisie en vangst duiden ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
13 januari 2022
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Contracteren

Contracteren: e-commerce consumentenrecht en algemene voorwaarden

1 februari 2022
Bij het (online) zakendoen wordt er veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Voor het van toepassing verklaren en wijzigen hiervan gelden specifieke regels. Bij het online zakendoen wordt er (ook) geleverd aan consumenten. Dit is in vérgaande mate dwingend gereguleerd met zeer specifieke voorschriften en dit heeft grote impact op bedrijfsvoering en communicatie, zoals bij de inrichting van een webshop. Na het volgen van deze training kunt u: Terhandstelling van algemene voorwaarden controleren Controleren of een internetdienst voldoet aan het geldende consumentenrecht online Bij het ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 199
Datum
1 februari 2022
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Contracteren

Contracteren: e-commerce informatieplichten

1 februari 2022
Bij online zakendoen gelden informatieplichten, ook als er enkel kennis wordt geleverd. Er gelden verschillende informatieplichten als er geleverd wordt aan consumenten of als er geleverd wordt aan bedrijven. Om dienstverleners hierbij te ondersteunen dient een ICT-jurist bekend te zijn met deze informatieplichten en te weten hoe er in de praktijk aan voldaan kan worden. Na het volgen van deze training kunt u: De belangrijkste informatieplichten voor een bepaalde internetdienst aanwijzen Controleren of een dienst voldoet aan de geldende informatieplichten Praktische oplossingen aandragen ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 199
Datum
1 februari 2022
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Zorg

Privacy in de gezondheidszorg

3 februari 2022
In de AVG en, aanvullend, lidstatelijke regelgeving wordt bepaald wat er geldt ten aanzien van de bescherming van medische persoonsgegevens. De ICT-jurist is reeds bekend met de belangrijkste regels zoals neergelegd in de AVG over de omgang met persoonsgegevens. Na deze training weet de ICT-jurist ook wat de aandachtspunten zijn in de zorg en welke aanvullende regels er gelden. Na het volgen van deze training kunt u: Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders die op elektronische wijze (medische) persoonsgegevens verwerken, benoemen en op een casus toepassen Uitleggen waarom een FG (en PO) ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
3 februari 2022
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Privacy

Privacy: ICT en gezondheid

15 februari 2022
Een ICT-jurist dient te weten wat de regels zijn voor het uitwisselen van medische gegevens online en hoe men in deze branche dient te werken in de cloud. U leert het tijdens deze training over ICT, beveiliging en privacy in de zorg. Na het volgen van deze training kunt u: Toelichten wat de standaard IT-contracten in de zorg zijn (zoals BOZ en AIVG) en de verschillende belangen van de zorgaanbieder en ICT-dienstverlener Wet- en regelgeving benoemen voor zorgaanbieders die op elektronische wijze (medische) persoonsgegevens verwerken Toelichten aan welke regels zorgaanbieders (en hun ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 349
Datum
15 februari 2022
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Zorg

Security in de gezondheidszorg

17 februari 2022
Tijdens deze training wordt ingegaan op datalekken en informatiebeveiliging in de zorg. Privacy en informatiebeveiliging zijn afzonderlijke vakgebieden die tegelijkertijd overlap en verschillen vertonen. Dat uit zich o.a. in de verplichting uit de AVG om ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ te treffen, om ‘een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen’. Maar we zien dit ook bij de verplichting rond het melden van datalekken, waarbij sprake moet zijn van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Na het volgen van deze training kunt u: Uitleggen welke ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
17 februari 2022
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Zorg

Zorg op afstand (eHealth)

10 maart 2022
Beeldschermzorg als juiste zorg op de juiste plaats wordt op dit moment overal deel van de dagelijkse zorgpraktijk. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk te waarborgen. Dit roept vele vragen op, zoals welke overeenkomsten moeten worden gesloten en welke wettelijke verplichtingen er zijn bij het leveren en gebruiken van beeldschermzorg. De ICT-jurist leert over de vereiste juridische afspraken en hun aandachtspunten, inclusief de meest gehanteerde standaarddocumenten. Een en ander wordt in de praktijk gebracht met vele voorbeelden, zoals de toetsing van ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
10 maart 2022
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Cloud en software

Cloud en software: auteursrecht online

29 maart 2022
De botsing tussen auteursrechten en internet is exemplarisch voor het internetrecht. Waar het auteursrecht staat voor een individueel kopieerrecht, ziet men op internet vrij kopiëren als een grondrecht. Met name op het gebied van filesharing heeft dit tot veel jurisprudentie geleid. Na het volgen van deze training kunt u: De beginselen van het auteursrecht duiden en toepassen op internetcasussen De belangrijkste excepties (citaatrecht, parodie, thuiskopie) benoemen en op hoofdlijnen toepassen Hyperlink-jurisprudentie benoemen en op hoofdlijnen toepassen Doelgroep: Wo-juristen en advocaten
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 199
Datum
29 maart 2022
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Cloud en software

Cloud en software: merken en domeinnamen

29 maart 2022
Op internet is uw domein de plek om gevonden te worden. Maar hoe komt men van een naam als ictrecht.nl nu bij die website? Waarom kunnen aanvallers zo echt uitziende e-mails versturen of nepwebsites optuigen inclusief domeinnaam? En wat te doen met een domeinnaam van een concurrent die meelift op een merk of handelsnaam? Na het volgen van deze training kunt u: De werking van het domeinnaam-systeem (DNS) uitleggen De registratieprocedure en beveiliging van DNS op hoofdlijnen uitleggen Contractuele aandachtspunten van domeinnamen toetsen Een inbreuk van een domeinnaam op merk of handelsnaam ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 199
Datum
29 maart 2022
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Zorg

Elektronisch uitwisselen van medische gegevens: systemen in de zorg

31 maart 2022
Het digitaal uitwisselen van medische gegevens staat als nummer één op de digitale agenda van het ministerie van VWS. Nieuwe ontwikkelingen en terminologie brengen veel hoofdbrekens met zich mee. De juridische kwalificatie is van groot belang voor de consequenties en te nemen maatregelen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de mogelijkheden verhelderd en de impact van bepaalde kwalificaties getoond. Na het volgen van deze training kunt u: De systemen zoals gebruikt door zijn organisatie of zoals geleverd door zijn organisatie kwalificeren en de implicaties van die kwalificaties duiden ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 225
Datum
31 maart 2022
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Contracteren

Internationaal contracteren in ICT

31 maart 2022
Kernaspect van IT en internet is het internationale karakter. Dit zien we met name terug in de contractspraktijk. Dit vereist dan ook een goede kennis van de internationale aspecten van IT en recht. Welke rechter is bevoegd, welk recht is van toepassing en welke gevolgen heeft dat voor een overeenkomst of onrechtmatige daad? Na het volgen van deze training kunt u: Toepasselijk recht en bevoegde rechter bepalen in een ICT-casus Passende rechts- en forumkeuzes aandragen voor een contractuele situatie Praktische oplossingen voor jurisdictievraagstukken formuleren Doelgroep: Wo-juristen en ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 225
Datum
31 maart 2022
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals