Trainingen

ICTRecht Academy verzorgt praktijkgerichte trainingen voor onder meer advocaten, bedrijfsjuristen, FG’s, technische- en zorg professionals. Wilt u specialistische juridische én technische kennis opdoen over thema's die het ICT-recht aangaan? Bekijk onze aankomende trainingen.

Onze maatregelen tegen Covid-19
Filter
Maand
Maand
Onderwerp
Onderwerp
Locatie
Locatie
Duur training
Duur training
Contracteren

Contracteren: de verdieping

12 januari 2021
Contracteren in de ICT vereist bijzondere aandacht, met name waar het gaat om software. Van ontwikkeling tot licentie en distributie en omgang met open source: software ligt immers aan de basis van vrijwel alle ICT-dienstverlening. Voortbouwend op de basistraining worden de algemene aandachtspunten uitgewerkt en nieuwe aspecten, zoals Agile ontwikkeling van software, geïntroduceerd. U gaat niet weg tot u al onze praktijktrucs kent! Na het volgen van deze training kunt u: De beginselen van open source bespreken Veel voorkomende contracten (NDA, overdrachtsakte, ontwikkelovereenkomst en ...
Locatie
Utrecht
PO-punten
6
Kosten
€ 649
Datum
12 januari 2021
Duur training
Hele dag
Trainers

Arnoud Engelfriet

Algemeen directeur / Opleidingsdirecteur

Tessa van Schijndel

Juridisch adviseur
Contracteren

Contracteren: de basis

26 januari 2021
Contracteren ligt aan de wortel van een groot deel van het ICT-recht. ICT-contracten kennen verschillende types, van softwarelicentie tot resellerovereenkomst en van algemene voorwaarden tot mantelcontract. Elk contract vereist algemene aandachtspunten (onder meer kwaliteit, aansprakelijkheid en intellectueel eigendom) en daarnaast specifieke aspecten. Na het volgen van deze training kunt u: De aandachtspunten van een ICT contract duiden in een casus De belangrijkste typen ICT-contract duiden en hun verschillen benoemen Een ICT-contract opzetten op hoofdlijnen Rekening houden met IE- en ...
Locatie
Utrecht
PO-punten
6
Kosten
€ 649
Datum
26 januari 2021
Duur training
Hele dag
Trainers

Bram de Vos

Juridisch adviseur

Sari Jansen

Juridisch adviseur
Privacy

FG Newsflash

28 januari 2021
De ontwikkelingen op het gebied van privacy volgen elkaar in rap tempo op. Duizelt het u als FG ook wel eens en vindt u het lastig om in alle drukte zelf op de hoogte te blijven? Of wilt u juist graag bevestiging dat u op de hoogte bent van de belangrijkste ontwikkelingen? Volg dan onze FG Newsflash en word op de hoogte gebracht van de belangrijkste actualiteiten die voor u als FG in de praktijk relevant zijn. Gedurende een uur worden de belangrijkste actuele ontwikkelen besproken onder leiding van twee van onze privacy adviseurs waarvan één als sidekick zal fungeren. Beide trainers zijn ...
Locatie
Online
Kosten
€ 75
Datum
28 januari 2021
Duur training
1 uur
Trainers

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur
Privacy

AVG rechtspraak update

28 januari 2021
Op de hoogte blijven van actuele privacy rechtspraak en benieuwd welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor de praktijk? Volg dan onze AVG rechtspraak update! Gedurende een uur worden de belangrijkste uitspraken én de essenties hiervan besproken onder leiding van twee van onze privacy adviseurs waarvan één als sidekick zal fungeren. Daarbij wordt meteen een vertaalslag naar de praktijk gemaakt; wat betekent de rechtspraak voor u als professional en/of uw organisatie en hoe kunt u daar op een handige manier mee omgaan? Tijdens het webinar kunt u via de chat vragen stellen aan onze ...
Locatie
Online
PO-punten
1
Kosten
€ 75
Datum
28 januari 2021
Duur training
1 uur
Trainers

Peter Kager

Directeur ICTRecht Privacy

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur
Privacy

Privacy en persoonsgegevens: de basis

9 maart 2021
Wanneer is de AVG van toepassing, wat is een persoonsgegeven en waar moet u rekening mee houden op privacygebied? In deze dagtraining wordt de AVG op hoofdlijnen uitgewerkt om zo het kader voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te kunnen realiseren. Na het volgen van deze training kunt u: Toetsen wanneer gegevens persoonsgegevens zijn De basisbeginselen van omgang met persoonsgegevens benoemen De vereisten voor de verschillende grondslagen voor verwerking toetsen Kernbegrippen rondom technische en organisatorische beveiliging, DPIA’s en privacy by design and default toepassen ...
Locatie
Utrecht
PO-punten
6
Kosten
€ 649
Datum
9 maart 2021
Duur training
Hele dag
Trainers

Beryl Hetharia

Juridisch adviseur
Privacy

Privacy en persoonsgegevens: verwerkersovereenkomst

16 maart 2021
De verwerkersovereenkomst is de juridische borging in de relatie tussen een verantwoordelijke en een verwerker in de omgang met persoonsgegevens. Vaak wordt hierbij een standaarddocument gebruikt. De uitdaging is dit te laten aansluiten bij de werkelijke situatie en de daarnaast bestaande documenten, zoals SLA of licentieovereenkomst. Daarnaast dienen er ook afspraken te worden gemaakt tussen twee gezamenlijk verantwoordelijken die persoonsgegevens uitwisselen, middels een regeling (data-uitwisselovereenkomst). Wat van belang is om in deze regeling vast te leggen, hangt mede af van de ...
Locatie
Amsterdam
PO-punten
4
Kosten
€ 399
Datum
16 maart 2021
Duur training
Dagdeel
Trainers

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur

Jorden Bailey

Juridisch adviseur
Contracteren

Contracteren: de verdieping

23 maart 2021
Contracteren in de ICT vereist bijzondere aandacht, met name waar het gaat om software. Van ontwikkeling tot licentie en distributie en omgang met open source: software ligt immers aan de basis van vrijwel alle ICT-dienstverlening. Voortbouwend op de basistraining worden de algemene aandachtspunten uitgewerkt en nieuwe aspecten, zoals Agile ontwikkeling van software, geïntroduceerd. U gaat niet weg tot u al onze praktijktrucs kent! Na het volgen van deze training kunt u: De beginselen van open source bespreken Veel voorkomende contracten (NDA, overdrachtsakte, ontwikkelovereenkomst en ...
Locatie
Utrecht
PO-punten
6
Kosten
€ 649
Datum
23 maart 2021
Duur training
Hele dag
Trainers

Arnoud Engelfriet

Algemeen directeur / Opleidingsdirecteur

Sari Jansen

Juridisch adviseur
Privacy

Themadag FG en privacywetgeving

25 maart 2021
Deze themadag bestaat uit de training 'Basis privacywetgeving (AVG)'. Het eerste half uur zal er een welkomstwoord en introductie plaatsvinden wegens de start van de FG-opleiding op deze dag.  Basis privacywetgeving (AVG) Omgang met persoonsgegevens en meer algemeen privacy blijft hét speerpunt van de komende jaren voor het bedrijfsleven, de zorg en de overheid. De FG moet dan ook een grondige kennis bezitten van dit onderwerp. In deze dagtraining wordt de AVG op hoofdlijnen uitgewerkt om zo voor u als FG het kader voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te kunnen realiseren. Aan de ...
Locatie
Amsterdam
Kosten
€ 520
Datum
25 maart 2021
Duur training
Hele dag
Trainers

Carla Knoope

Juridisch adviseur

Jorden Bailey

Juridisch adviseur
Privacy

Privacy en persoonsgegevens: de verdieping

6 april 2021
Privacywetgeving kent open normen en grijze gebieden. Als jurist moet u deze kunnen identificeren en op een deskundige en begrijpelijke wijze naar de praktijk kunnen vertalen. Hierbij is diepgravende kennis over de relevante technologie van groot belang. Tijdens de training leert u onder meer over binding corporate rules, de verwerkersovereenkomst, registers en de Functionaris Gegevensbescherming (FG). Na het volgen van deze training kunt u: Het gerechtvaardigd belang en doelbinding in de praktijk toepassen Vaststellen wanneer iemand verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is Een ...
Locatie
Utrecht
PO-punten
6
Kosten
€ 649
Datum
6 april 2021
Duur training
Hele dag
Trainers

Dimmen Smolders

Juridisch adviseur

Jorden Bailey

Juridisch adviseur
Privacy

Themadag soft skills

8 april 2021
Deze themadag bestaat uit de trainingen 'Omgaan met weerstand' en 'Presenteren'. Omgaan met weerstand Gezien de rol en verantwoordelijkheden die een FG heeft, krijgt hij/zij in de praktijk te maken met weerstand van andere stakeholders binnen de organisatie waar de FG werkzaam is. Bijvoorbeeld omdat sprake is van verschillende belangen die met elkaar strijden of omdat men niet van verandering houdt. Daarnaast kan het soms ook op persoonlijk vlak gewoon niet ‘klikken’ of kan bureaucratie voor weerstand zorgen. Na uiteenzetting van de theorie en toelichting aan de hand van praktijkvoorbeelden, ...
Locatie
Online
Kosten
€ 520
Datum
8 april 2021
Duur training
Hele dag
Trainers

Jasper Jansbeken

Juridisch adviseur

Sten Demon

Manager ICTRecht Detachering
Privacy

Themadag verantwoordelijke en verwerker deel I

15 april 2021
Deze themadag beslaat twee dagen. Deel I bestaat uit de trainingen 'Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker' en 'Verwerkersovereenkomst'. Om aan deel II te mogen deelnemen, dient deel I gevolgd te zijn.  Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt kan verwerkingsverantwoordelijke, verwerker of zelfs allebei zijn. Het onderscheid tussen deze rollen is niet altijd even helder. De juiste inschatting kunnen maken is echter wel van groot belang, omdat beide rollen verschillende verplichtingen onder de AVG met zich meebrengen. In deze training wordt ...
Locatie
Online
Kosten
€ 520
Datum
15 april 2021
Duur training
Hele dag
Trainers

Dries Lawrence

Juridisch adviseur

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur
Privacy

Privacy en persoonsgegevens: de basis voor niet-juristen

20 april 2021
Wanneer is de AVG van toepassing, wat is een persoonsgegeven en waar moet u rekening mee houden op privacygebied? In deze training wordt de AVG op hoofdlijnen uitgewerkt om zo het kader voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te kunnen realiseren. Tijdens deze training worden één uur durende interactieve live webinars afgewisseld met het in groepjes werken aan casussen. Op die manier leert u, samen met uw mede-deelnemers, de theorie meteen in de praktijk toe te passen.  Na het volgen van deze training kunt u: Toetsen wanneer gegevens persoonsgegevens zijn De basisbeginselen van ...
Locatie
Online
Kosten
€ 549
Datum
20 april 2021
Duur training
Hele dag
Trainers

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur

Jorden Bailey

Juridisch adviseur
Privacy

Themadag verantwoordelijke en verwerker deel II

22 april 2021
Deze themadag beslaat twee dagen. Deel II bestaat uit de trainingen 'Onderhandelen' en 'Controle naleving verwerkersovereenkomst'. Om aan deel II te mogen deelnemen, dient deel I gevolgd te zijn.  Onderhandelen Een FG zal vaker moeten onderhandelen dan hij/zij in eerste instantie wellicht denkt. Sommige FG’s zullen betrokken zijn bij het onderhandelen over verwerkersovereenkomsten. Maar ook bij diverse dagelijkse werkzaamheden zal de FG met medewerkers, managers en andere stakeholders moeten onderhandelen om zijn/haar doelen te bereiken, zoals het doorvoeren van wijzigingen binnen de manier ...
Locatie
Online
Kosten
€ 520
Datum
22 april 2021
Duur training
Hele dag
Trainers

Arnoud Engelfriet

Algemeen directeur / Opleidingsdirecteur

Dimmen Smolders

Juridisch adviseur
Privacy

Themadag security

29 april 2021
Deze themadag bestaat uit de training 'ICT-security I'. ICT-security I Privacy en security worden vaak in één adem genoemd. Dat is niet verwonderlijk, aangezien de privacywetgeving vereist dat ‘passende beveiligingsmaatregelen’ moeten worden getroffen. Het is daarom belangrijk dat de FG minstens over basiskennis beschikt op het gebied van informatiebeveiliging en dat de FG inzicht heeft in de risico’s rond informatiebeveiliging. Tijdens deze dagtraining komen zowel een ervaren hacker als een ervaren informatiebeveiligingsspecialist aan het woord die vertellen over hun ervaringen en ...
Locatie
Online
Kosten
€ 520
Datum
29 april 2021
Duur training
Hele dag
Trainers

Kors Monster

Directeur ICTRecht Security
Privacy

Themadag inventariseren en registreren

12 mei 2021
Deze themadag bestaat uit de trainingen 'Privacy-inventarisatie en plan van aanpak' en 'Het verwerkingsregister'. Privacy-inventarisatie en plan van aanpak Een belangrijke taak voor een FG is het vaststellen in hoeverre een bedrijfsproces of -activiteit voldoet aan de AVG. Dit gebeurt aan de hand van een privacyinventarisatie. Aan het begin van de training wordt op basis van best practices besproken wat de belangrijkste onderdelen zijn van een dergelijke inventarisatie en een plan van aanpak. Hierbij gaan we ook in op hoe de FG controle behoudt over de privacyprocessen binnen de organisatie ...
Locatie
Online
Kosten
€ 520
Datum
12 mei 2021
Duur training
Hele dag
Trainers

Peter Kager

Directeur ICTRecht Privacy

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur
Privacy

Privacy en persoonsgegevens: verwerkersovereenkomst

18 mei 2021
De verwerkersovereenkomst is de juridische borging in de relatie tussen een verantwoordelijke en een verwerker in de omgang met persoonsgegevens. Vaak wordt hierbij een standaarddocument gebruikt. De uitdaging is dit te laten aansluiten bij de werkelijke situatie en de daarnaast bestaande documenten, zoals SLA of licentieovereenkomst. Daarnaast dienen er ook afspraken te worden gemaakt tussen twee gezamenlijk verantwoordelijken die persoonsgegevens uitwisselen, middels een regeling (data-uitwisselovereenkomst). Wat van belang is om in deze regeling vast te leggen, hangt mede af van de ...
Locatie
Amsterdam
PO-punten
4
Kosten
€ 399
Datum
18 mei 2021
Duur training
Dagdeel
Trainers

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur
Privacy

Themadag rechten van betrokkenen

20 mei 2021
Deze themadag bestaat uit de trainingen 'Informatierechten en -plichten' en 'Rechten van betrokkenen'. Informatierechten en -plichten Iedereen heeft het recht te weten wat er met zijn/haar persoonsgegevens gebeurt en waarom. De AVG schetst dan ook een duidelijke informatieplicht richting de betrokkenen. Het verwerken van persoonsgegevens vereist in alle gevallen een duidelijke toelichting: de privacyverklaring. Deze opstellen is geen sinecure. De doeleinden van verwerkingen moeten worden benoemd, er moet bepaalde standaardinformatie verschaft worden en de verklaring moet ook nog eens ...
Locatie
Online
Kosten
€ 520
Datum
20 mei 2021
Duur training
Hele dag
Trainers

Beryl Hetharia

Juridisch adviseur

Esmee Kuyt

Juridisch adviseur
Privacy

Themadag datalekken

27 mei 2021
Deze themadag bestaat uit de training 'Datalekken beoordelen en melden'. Datalekken beoordelen en melden Datalekken en misbruik van persoonsgegevens staan hoog op de agenda gezien de recente wetgeving hierover. De FG moet hierin kunnen adviseren, zowel in omgang met ontstane lekken alsook in het voorkomen van toekomstige lekken. Het calamiteitenplan is de leidraad van de FG bij het beoordelen van beveiligingsincidenten en datalekken, waarbij aan de hand van verschillende factoren beoordeeld kan worden of er een melding dient plaats te vinden. Blijkt er inderdaad sprake te zijn van een ...
Locatie
Online
Kosten
€ 520
Datum
27 mei 2021
Duur training
Hele dag
Trainers

Jorden Bailey

Juridisch adviseur
Privacy

Themadag online marketing en cookies

3 juni 2021
Deze themadag bestaat uit de trainingen 'Online marketing en cookies I: DM en profiling', 'Online marketing en cookies II: technische aspecten van cookies' en 'Cookies en cookieverklaringen'. Online marketing en cookies I: DM en profiling Direct marketing verwijst naar de instandhouding van de (commerciële of charitatieve) relatie tussen een organisatie en betrokkene, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een op het individu gericht klantprofiel. Het hebben van een dergelijk profiel is voor veel organisaties belangrijk, zodat er gerichte aanbiedingen gedaan kunnen worden. Betrokkenen kunnen ...
Locatie
Online
Kosten
€ 520
Datum
3 juni 2021
Duur training
Hele dag
Trainers

Arnoud Engelfriet

Algemeen directeur / Opleidingsdirecteur

Peter Kager

Directeur ICTRecht Privacy