Onze trainingen

ICTRecht Academy verzorgt praktijkgerichte trainingen voor onder meer advocaten, bedrijfsjuristen, FG’s, technische- en zorg professionals. Wilt u specialistische juridische én technische kennis opdoen over thema's die het ICT-recht aangaan? Bekijk onze aankomende trainingen.

Filter
Maand
Maand
Onderwerp
Onderwerp
Locatie
Locatie
Duur training
Duur training
Doelgroep
Doelgroep
(SizeLimitingPyList: [{id=1, name='Niet-juristen', order=null, label='Niet-juristen'}, {id=2, name='Juridische professionals', order=null, label='Juridische professionals'}])
Contracten

Belangrijke ICT-contracten nader bekeken

21 maart 2023
Contracteren in de ICT vereist, met name waar het gaat om software, bijzondere aandacht. Van ontwikkeling tot licentie en distributie en omgang met open source: software ligt immers aan de basis van vrijwel alle ICT-dienstverlening. In deze training worden algemene aandachtspunten uitgewerkt en nieuwe aspecten, zoals Agile ontwikkeling van software, geïntroduceerd. Na het volgen van deze training kunt u: De beginselen van open source bespreken Veelvoorkomende contracten (NDA, overdrachtsakte, ontwikkelovereenkomst en mantelovereenkomst) in detail behandelen Agile ontwikkeling van software ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 679
Datum
21 maart 2023
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Bram de Vos

Juridisch adviseur

Martijn Michael

Juridisch adviseur
Privacy

CIPP/E training (deze training is vol)

22 maart 2023
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPP/E training bestaat uit twee trainingsdagen en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: Definiëren van sleutelbegrippen binnen het Europees gegevensbeschermingsrecht, waaronder: Categorieën van persoonsgegevens De verschillende rollen van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker De beginselen van gegevensbescherming Beschrijven van EU-gegevensbeschermingswetgeving en de bijbehorende toezichthoudende organen, waaronder: Een ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 1.975
Datum
22 maart 2023
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur

Jorden Bailey

Juridisch adviseur
Zorg & ICT

Elektronisch uitwisselen van medische gegevens: systemen in de zorg

30 maart 2023
Het digitaal uitwisselen van medische gegevens staat als nummer één op de digitale agenda van het ministerie van VWS. Nieuwe ontwikkelingen en terminologie brengen veel hoofdbrekens met zich mee. De juridische kwalificatie is van groot belang voor de consequenties en te nemen maatregelen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de mogelijkheden verhelderd en de impact van bepaalde kwalificaties getoond.  Na het volgen van deze training kunt u: Systemen kwalificeren en de implicaties van die kwalificaties duiden  Ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving over het elektronisch ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 445
Datum
30 maart 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Itte Overing

Juridisch adviseur

Sari Jansen

Juridisch adviseur
Privacy

CIPP/E training

12 april 2023
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPP/E training bestaat uit twee trainingsdagen en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: Definiëren van sleutelbegrippen binnen het Europees gegevensbeschermingsrecht, waaronder: Categorieën van persoonsgegevens De verschillende rollen van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker De beginselen van gegevensbescherming Beschrijven van EU-gegevensbeschermingswetgeving en de bijbehorende toezichthoudende organen, waaronder: Een ...
Locatie
Zwolle
Kosten
€ 1.975
Datum
12 april 2023
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Privacy

FG Newsflash

17 april 2023
De ontwikkelingen op het gebied van privacy volgen elkaar in rap tempo op. Duizelt het u als FG ook wel eens en vindt u het lastig om in alle drukte zelf op de hoogte te blijven? Of wilt u juist graag bevestiging dat u op de hoogte bent van de belangrijkste ontwikkelingen? Volg dan onze FG Newsflash en word op de hoogte gebracht van de belangrijkste actualiteiten die voor u als FG in de praktijk relevant zijn. Gedurende een uur worden de belangrijkste actuele ontwikkelen besproken onder leiding van twee van onze privacy adviseurs waarvan één als sidekick zal fungeren. Beide trainers zijn ...
Locatie
Online
Duur training
1 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Beryl Hetharia

Juridisch adviseur

Jay Remmelzwaal

Juridisch adviseur
Privacy

CIPM training

18 april 2023
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPM training bestaat uit twee trainingsdagen en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: (Her)kennen van verantwoordelijkheden van de Programmamanager Privacy op het gebied van compliance, verantwoording en het afstemmen van de organisatiestrategie Gebruiken van effectieve strategieën voor de ontwikkeling en implementatie van een privacyprogramma Uitvoeren van gegevensbeoordelingen Integreren van privacyvereisten in het beleid en ...
Locatie
Maastricht
Kosten
€ 1.975
Datum
18 april 2023
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Directeur kwaliteit

Laura Monhemius

Juridisch adviseur
Cloud & software

Auteursrecht online

25 april 2023
De botsing tussen auteursrechten en internet is exemplarisch voor het internetrecht. Waar het auteursrecht staat voor een individueel kopieerrecht, ziet men op internet vrij kopiëren als een grondrecht. Met name op het gebied van filesharing heeft dit tot veel jurisprudentie geleid. Na het volgen van deze training kunt u: De beginselen van het auteursrecht duiden en toepassen op internetcasussen  De belangrijkste excepties (citaatrecht, parodie, thuiskopie) benoemen en op hoofdlijnen toepassen Hyperlink-jurisprudentie benoemen en op hoofdlijnen toepassen Doelgroep: Professionals op hbo/wo ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 225
Datum
25 april 2023
Duur training
2 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Vivianne Vermeulen

Juridisch adviseur
Cloud & software

Merken en domeinnamen

25 april 2023
Op internet is uw domein de plek om gevonden te worden. Maar hoe komt men van een naam als ictrecht.nl nu bij die website? Waarom kunnen aanvallers zo echt uitziende e-mails versturen of nepwebsites optuigen inclusief domeinnaam? En wat te doen met een domeinnaam van een concurrent die meelift op een merk of handelsnaam? Na het volgen van deze training kunt u: De werking van het domeinnaamsysteem (DNS) uitleggen  De registratieprocedure en beveiliging van DNS op hoofdlijnen uitleggen Contractuele aandachtspunten van domeinnamen toetsen Een inbreuk van een domeinnaam op merk of handelsnaam ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 225
Datum
25 april 2023
Duur training
2 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Vivianne Vermeulen

Juridisch adviseur
Contracten

Internationaal contracteren in ICT

25 april 2023
Veel ICT-contracten kennen een internationaal component. ICT-dienstverlening is nu eenmaal niet aan landsgrenzen gebonden. Die grensoverschrijdende dienstverlening brengt ook uitdagingen met zich mee bij het opstellen van het contract. Wat zijn de aandachtspunten en risico’s? Na het volgen van deze training kunt u: Uitleggen wat de belangrijkste consequenties zijn van een bepaalde rechts- en forumkeuze Veelvoorkomende Angelsaksische contractsbepalingen (‘boilerplate clausules’) herkennen in een ICT-contract Uitleggen welke specifieke aandachtspunten en risico’s dergelijke contractsbepalingen ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 225
Datum
25 april 2023
Duur training
2 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Bram de Vos

Juridisch adviseur
Security

ICT-security

9 mei 2023
De hoeveelheid en gevoeligheid van de gegevens die via internet en ICT worden verwerkt, neemt iedere dag toe. Met het belang en de waarde van de gegevens, stijgen ook de prikkels voor onrechtmatige toegang. Computerinbraken en datadiefstal zijn aan de orde van de dag. Om deze risico’s in te dammen, eisen steeds meer wetten dat daadwerkelijk een adequate of ‘passende’ beveiliging wordt geïmplementeerd. Voor een ICT-jurist is kennis van de basisbeginselen van informatiebeveiliging dan ook van groot belang. Een ICT-jurist dient zich bewust te zijn van de impact van een malware besmetting en ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 679
Datum
9 mei 2023
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Kors Monster

Directeur ICTRecht Security
Privacy

CIPM training

10 mei 2023
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPM training bestaat uit twee trainingsdagen en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: (Her)kennen van verantwoordelijkheden van de Programmamanager Privacy op het gebied van compliance, verantwoording en het afstemmen van de organisatiestrategie Gebruiken van effectieve strategieën voor de ontwikkeling en implementatie van een privacyprogramma Uitvoeren van gegevensbeoordelingen Integreren van privacyvereisten in het beleid en ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 1.975
Datum
10 mei 2023
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Directeur kwaliteit

Laura Monhemius

Juridisch adviseur
Privacy

AVG rechtspraak update

22 mei 2023
Op de hoogte blijven van actuele privacy rechtspraak en benieuwd welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor de praktijk? Volg dan onze AVG rechtspraak update! Gedurende een uur worden de belangrijkste uitspraken én de essenties hiervan besproken onder leiding van twee van onze privacy adviseurs waarvan één als sidekick zal fungeren. Daarbij wordt meteen een vertaalslag naar de praktijk gemaakt; wat betekent de rechtspraak voor u als professional en/of uw organisatie en hoe kunt u daar op een handige manier mee omgaan? Deze webinar bieden wij u gratis aan. Tijdens het webinar kunt u via ...
Locatie
Online
PO-punten
1
Duur training
1 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Directeur kwaliteit
Zorg & ICT

ICT en gezondheidsrecht

23 mei 2023
Een ICT-jurist dient te weten wat de regels zijn voor het uitwisselen van medische gegevens online en hoe men in deze branche dient te werken in de cloud. U leert het tijdens deze training over ICT, beveiliging en privacy in de zorg.  Na het volgen van deze training kunt u: Toelichten wat de standaard IT-contracten in de zorg zijn (zoals BOZ en AIVG) en de verschillende belangen van de zorgaanbieder en ICT-dienstverlener Wet- en regelgeving benoemen voor zorgaanbieders die op elektronische wijze (medische) persoonsgegevens verwerken Toelichten aan welke regels zorgaanbieders (en hun ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 679
Datum
23 mei 2023
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Sari Jansen

Juridisch adviseur

Tessa van Schijndel

Juridisch adviseur
Privacy

CIPP/E training

7 juni 2023
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPP/E training bestaat uit twee trainingsdagen en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: Definiëren van sleutelbegrippen binnen het Europees gegevensbeschermingsrecht, waaronder: Categorieën van persoonsgegevens De verschillende rollen van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker De beginselen van gegevensbescherming Beschrijven van EU-gegevensbeschermingswetgeving en de bijbehorende toezichthoudende organen, waaronder: Een ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 1.975
Datum
7 juni 2023
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Privacy

CIPP/E training

12 juni 2023
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPP/E training bestaat uit twee trainingsdagen en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: Definiëren van sleutelbegrippen binnen het Europees gegevensbeschermingsrecht, waaronder: Categorieën van persoonsgegevens De verschillende rollen van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker De beginselen van gegevensbescherming Beschrijven van EU-gegevensbeschermingswetgeving en de bijbehorende toezichthoudende organen, waaronder: Een ...
Locatie
Maastricht
Kosten
€ 1.975
Datum
12 juni 2023
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Cloud & software

IT en recht Newsflash

19 juni 2023
Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van IT-recht? Benieuwd welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor de praktijk? Volg dan onze IT en recht Newsflash! Gedurende een uur worden de belangrijkste actuele ontwikkelen besproken onder leiding van twee van onze IT-juristen waarvan één als sidekick zal fungeren. Aan bod komt onder meer de belangrijkste rechtspraak, wet- en regelgeving, best practices en overig relevant nieuws op IT-recht gebied. Daarbij wordt meteen een vertaalslag naar de praktijk gemaakt; wat betekenen deze ontwikkelingen voor u als jurist en hoe ...
Locatie
Online
PO-punten
1
Duur training
1 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Bram de Vos

Juridisch adviseur
Contracten

Onderhandelen ICT-dienstovereenkomst

20 juni 2023
Bij ICT-dienstverlening is het contract cruciaal, nu er vrijwel geen wettelijke regelingen zijn om op terug te vallen. Minstens zo belangrijk is de wijze van onderhandelen over de dienst: wat moet worden geborgd, wat is essentieel voor welke partij, en welke terugvalposities zijn er zoal? Na het volgen van deze training kunt u: Uitgangspunten voor een ICT-dienstovereenkomst kiezen gegeven een casus  De belangen van licentiegever én licentienemer herkennen en waar nodig beargumenteren Verschillende onderhandelstijlen herkennen en hierop inspelen Op een praktische en oplossingsgerichte wijze ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 445
Datum
20 juni 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Bram de Vos

Juridisch adviseur

Sari Jansen

Juridisch adviseur
Privacy

FG Newsflash

3 juli 2023
De ontwikkelingen op het gebied van privacy volgen elkaar in rap tempo op. Duizelt het u als FG ook wel eens en vindt u het lastig om in alle drukte zelf op de hoogte te blijven? Of wilt u juist graag bevestiging dat u op de hoogte bent van de belangrijkste ontwikkelingen? Volg dan onze FG Newsflash en word op de hoogte gebracht van de belangrijkste actualiteiten die voor u als FG in de praktijk relevant zijn. Gedurende een uur worden de belangrijkste actuele ontwikkelen besproken onder leiding van twee van onze privacy adviseurs waarvan één als sidekick zal fungeren. Beide trainers zijn ...
Locatie
Online
Duur training
1 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Directeur kwaliteit
E-commerce

Consumentenrecht en algemene voorwaarden

4 juli 2023
Bij het (online) zakendoen wordt er veel gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Voor het van toepassing verklaren en wijzigen hiervan gelden specifieke regels. Bij het online zakendoen wordt er (ook) geleverd aan consumenten. Dit is in vérgaande mate dwingend gereguleerd met zeer specifieke voorschriften en dit heeft grote impact op bedrijfsvoering en communicatie, zoals bij de inrichting van een webshop. Na het volgen van deze training kunt u: Terhandstelling van algemene voorwaarden controleren  Controleren of een internetdienst voldoet aan het geldende consumentenrecht online Bij het ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 225
Datum
4 juli 2023
Duur training
2 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Menno Konst

Juridisch adviseur
Cloud & software

Programmeren juridisch bekeken

4 juli 2023
Software is overal, van games tot beslisprocessen of de nieuwe wasmachine. Met software kan alles. Tegelijk is software ongrijpbaar en daardoor lastig te duiden. Ook op het proces van software schrijven (programmeren) krijgen niet-programmeurs maar moeilijk grip. In deze training leert u de basisbeginselen van programmeren op een creatieve en uitdagende manier, zodat u effectiever met programmeurs kan samenwerken en software-gerelateerde juridische casussen beter kan aanpakken.  Na het volgen van deze training kunt u: Uitgangspunten van programmeren benoemen  De denkwijze van ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 445
Datum
4 juli 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Arnoud Engelfriet

Algemeen directeur / Opleidingsdirecteur
Privacy

CIPM training

5 juli 2023
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPM training bestaat uit twee trainingsdagen en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: (Her)kennen van verantwoordelijkheden van de Programmamanager Privacy op het gebied van compliance, verantwoording en het afstemmen van de organisatiestrategie Gebruiken van effectieve strategieën voor de ontwikkeling en implementatie van een privacyprogramma Uitvoeren van gegevensbeoordelingen Integreren van privacyvereisten in het beleid en ...
Locatie
Online
Kosten
€ 1.975
Datum
5 juli 2023
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Privacy

AVG rechtspraak update

4 september 2023
Op de hoogte blijven van actuele privacy rechtspraak en benieuwd welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor de praktijk? Volg dan onze AVG rechtspraak update! Gedurende een uur worden de belangrijkste uitspraken én de essenties hiervan besproken onder leiding van twee van onze privacy adviseurs waarvan één als sidekick zal fungeren. Daarbij wordt meteen een vertaalslag naar de praktijk gemaakt; wat betekent de rechtspraak voor u als professional en/of uw organisatie en hoe kunt u daar op een handige manier mee omgaan? Deze webinar bieden wij u gratis aan. Tijdens het webinar kunt u via ...
Locatie
Online
PO-punten
1
Duur training
1 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Directeur kwaliteit
Contracten

Aanbesteden ICT-dienstverlening

5 september 2023
Contracten bij de overheid worden langs een bijzondere route gesloten: de aanbesteding. Het aanbestedingsrecht zit dan ook vol met bijzondere valkuilen en randvoorwaarden, die van groot belang zijn voor een succesvolle overeenkomst met een overheidspartij. Bijzondere aandacht geldt daarbij voor ICT-diensten en de daarbij gebruikte inkoopvoorwaarden(zoals ARBIT en GIBIT). Na het volgen van deze training kunt u: De verschillende aanbestedingsprocedures op hoofdlijnen onderscheiden  Signaleren dat er aanbesteed dient te worden Valkuilen bij ARBIT, GIBIT en andere standaard overheidsvoorwaarden ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 445
Datum
5 september 2023
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Iris de Groot

Directeur ICTRecht Noord-Nederland
Privacy

CIPP/E training

6 september 2023
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPP/E training bestaat uit twee trainingsdagen en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: Definiëren van sleutelbegrippen binnen het Europees gegevensbeschermingsrecht, waaronder: Categorieën van persoonsgegevens De verschillende rollen van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker De beginselen van gegevensbescherming Beschrijven van EU-gegevensbeschermingswetgeving en de bijbehorende toezichthoudende organen, waaronder: Een ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 1.975
Datum
6 september 2023
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Privacy

CIPP/E training

11 september 2023
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPP/E training bestaat uit twee trainingsdagen en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: Definiëren van sleutelbegrippen binnen het Europees gegevensbeschermingsrecht, waaronder: Categorieën van persoonsgegevens De verschillende rollen van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker De beginselen van gegevensbescherming Beschrijven van EU-gegevensbeschermingswetgeving en de bijbehorende toezichthoudende organen, waaronder: Een ...
Locatie
Maastricht
Kosten
€ 1.975
Datum
11 september 2023
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Cloud & software

IT en recht Newsflash

18 september 2023
Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van IT-recht? Benieuwd welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor de praktijk? Volg dan onze IT en recht Newsflash! Gedurende een uur worden de belangrijkste actuele ontwikkelen besproken onder leiding van twee van onze IT-juristen waarvan één als sidekick zal fungeren. Aan bod komt onder meer de belangrijkste rechtspraak, wet- en regelgeving, best practices en overig relevant nieuws op IT-recht gebied. Daarbij wordt meteen een vertaalslag naar de praktijk gemaakt; wat betekenen deze ontwikkelingen voor u als jurist en hoe ...
Locatie
Online
PO-punten
1
Duur training
1 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Bram de Vos

Juridisch adviseur
Privacy

AVG-thema’s nader bekeken

19 september 2023
Privacywetgeving kent open normen en grijze gebieden. U dient deze te kunnen identificeren en op een deskundige en begrijpelijke wijze naar de praktijk te kunnen vertalen. Na het volgen van deze training kunt u: Vaststellen wanneer iemand verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is  Bepalingen uit een verwerkersovereenkomst opstellen en toetsen Beoordelen of en hoe een DPIA uitgevoerd moet worden Beoordelen of een incident kwalificeert als datalek Adviseren over de afhandeling van een datalek Aangeven met wat voor aspecten rekening moet worden gehouden bij export van gegevens buiten de EER ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 679
Datum
19 september 2023
Duur training
Hele dag
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Dimmen Smolders

Juridisch adviseur & manager ICTRecht Academy

Caroline van Ekeren

Juridisch adviseur
Privacy

CIPT

27 september 2023
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPT training bestaat uit twee trainingsdagen en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: Herkennen van basiselementen voor de integratie van privacy in technologie Beschrijven van de grondbeginselen van privacy in relatie tot privacytechnologie Identificeren van de privacyrisico’s binnen de ‘levenscyclus’ van persoonsgegevens (van verzameling tot archivering/verwijdering) en uitleggen hoe softwarebeveiliging helpt om privacydreigingen te ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 1.975
Datum
27 september 2023
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Privacy

CIPP/E training

11 oktober 2023
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPP/E training bestaat uit twee trainingsdagen en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: Definiëren van sleutelbegrippen binnen het Europees gegevensbeschermingsrecht, waaronder: Categorieën van persoonsgegevens De verschillende rollen van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker De beginselen van gegevensbescherming Beschrijven van EU-gegevensbeschermingswetgeving en de bijbehorende toezichthoudende organen, waaronder: Een ...
Locatie
Online
Kosten
€ 1.975
Datum
11 oktober 2023
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Privacy

FG Newsflash

23 oktober 2023
De ontwikkelingen op het gebied van privacy volgen elkaar in rap tempo op. Duizelt het u als FG ook wel eens en vindt u het lastig om in alle drukte zelf op de hoogte te blijven? Of wilt u juist graag bevestiging dat u op de hoogte bent van de belangrijkste ontwikkelingen? Volg dan onze FG Newsflash en word op de hoogte gebracht van de belangrijkste actualiteiten die voor u als FG in de praktijk relevant zijn. Gedurende een uur worden de belangrijkste actuele ontwikkelen besproken onder leiding van twee van onze privacy adviseurs waarvan één als sidekick zal fungeren. Beide trainers zijn ...
Locatie
Online
Duur training
1 uur
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Directeur kwaliteit
Privacy

CIPM training

8 november 2023
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPM training bestaat uit twee trainingsdagen en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: (Her)kennen van verantwoordelijkheden van de Programmamanager Privacy op het gebied van compliance, verantwoording en het afstemmen van de organisatiestrategie Gebruiken van effectieve strategieën voor de ontwikkeling en implementatie van een privacyprogramma Uitvoeren van gegevensbeoordelingen Integreren van privacyvereisten in het beleid en ...
Locatie
Utrecht
Kosten
€ 1.975
Datum
8 november 2023
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Privacy

AVG rechtspraak update

20 november 2023
Op de hoogte blijven van actuele privacy rechtspraak en benieuwd welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor de praktijk? Volg dan onze AVG rechtspraak update! Gedurende een uur worden de belangrijkste uitspraken én de essenties hiervan besproken onder leiding van twee van onze privacy adviseurs waarvan één als sidekick zal fungeren. Daarbij wordt meteen een vertaalslag naar de praktijk gemaakt; wat betekent de rechtspraak voor u als professional en/of uw organisatie en hoe kunt u daar op een handige manier mee omgaan? Deze webinar bieden wij u gratis aan. Tijdens het webinar kunt u via ...
Locatie
Online
PO-punten
1
Duur training
1 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Peter Kager

Directeur kwaliteit
Privacy

CIPP/E training

11 december 2023
Onze IAPP (International Association of Privacy Professionals) gecertificeerde CIPP/E training bestaat uit twee trainingsdagen en wordt in het Nederlands gegeven. Het lesmateriaal is enkel beschikbaar in het Engels. Tijdens deze training leert u: Definiëren van sleutelbegrippen binnen het Europees gegevensbeschermingsrecht, waaronder: Categorieën van persoonsgegevens De verschillende rollen van de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker De beginselen van gegevensbescherming Beschrijven van EU-gegevensbeschermingswetgeving en de bijbehorende toezichthoudende organen, waaronder: Een ...
Locatie
Maastricht
Kosten
€ 1.975
Datum
11 december 2023
Duur training
2 dagen
Doelgroep
Niet-juristen, Juridische professionals
Cloud & software

IT en recht Newsflash

18 december 2023
Op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het gebied van IT-recht? Benieuwd welke lessen hieruit kunnen worden getrokken voor de praktijk? Volg dan onze IT en recht Newsflash! Gedurende een uur worden de belangrijkste actuele ontwikkelen besproken onder leiding van twee van onze IT-juristen waarvan één als sidekick zal fungeren. Aan bod komt onder meer de belangrijkste rechtspraak, wet- en regelgeving, best practices en overig relevant nieuws op IT-recht gebied. Daarbij wordt meteen een vertaalslag naar de praktijk gemaakt; wat betekenen deze ontwikkelingen voor u als jurist en hoe ...
Locatie
Online
PO-punten
1
Duur training
1 uur
Doelgroep
Juridische professionals
Trainers

Bram de Vos

Juridisch adviseur