Trainingen

ICTRecht Academy verzorgt praktijkgerichte trainingen voor onder meer advocaten, bedrijfsjuristen, FG’s, technische- en zorg professionals. Wilt u specialistische juridische én technische kennis opdoen over thema's die het ICT-recht aangaan? Bekijk onze aankomende trainingen.

Onze maatregelen tegen Covid-19
Filter
Maand
Maand
Onderwerp
Onderwerp
Locatie
Locatie
Duur training
Duur training
Doelgroep
Doelgroep
(SizeLimitingPyList: [{id=1, name='Niet-juristen', order=null}, {id=2, name='Juridische professionals', order=null}])
Zorg

Privacy in de gezondheidszorg

3 februari 2022
In de AVG en, aanvullend, lidstatelijke regelgeving wordt bepaald wat er geldt ten aanzien van de bescherming van medische persoonsgegevens. De ICT-jurist is reeds bekend met de belangrijkste regels zoals neergelegd in de AVG over de omgang met persoonsgegevens. Na deze training weet de ICT-jurist ook wat de aandachtspunten zijn in de zorg en welke aanvullende regels er gelden. Na het volgen van deze training kunt u: Wet- en regelgeving voor zorgaanbieders die op elektronische wijze (medische) persoonsgegevens verwerken, benoemen en op een casus toepassen Uitleggen waarom een FG (en PO) ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
3 februari 2022
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Zorg

Security in de gezondheidszorg

17 februari 2022
Tijdens deze training wordt ingegaan op datalekken en informatiebeveiliging in de zorg. Privacy en informatiebeveiliging zijn afzonderlijke vakgebieden die tegelijkertijd overlap en verschillen vertonen. Dat uit zich o.a. in de verplichting uit de AVG om ‘passende technische en organisatorische maatregelen’ te treffen, om ‘een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen’. Maar we zien dit ook bij de verplichting rond het melden van datalekken, waarbij sprake moet zijn van een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Na het volgen van deze training kunt u: Uitleggen welke ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
17 februari 2022
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Zorg

Zorg op afstand (eHealth)

10 maart 2022
Beeldschermzorg als juiste zorg op de juiste plaats wordt op dit moment overal deel van de dagelijkse zorgpraktijk. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van zorg zo goed mogelijk te waarborgen. Dit roept vele vragen op, zoals welke overeenkomsten moeten worden gesloten en welke wettelijke verplichtingen er zijn bij het leveren en gebruiken van beeldschermzorg. De ICT-jurist leert over de vereiste juridische afspraken en hun aandachtspunten, inclusief de meest gehanteerde standaarddocumenten. Een en ander wordt in de praktijk gebracht met vele voorbeelden, zoals de toetsing van ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
4
Kosten
€ 445
Datum
10 maart 2022
Duur training
Dagdeel
Doelgroep
Juridische professionals
Zorg

Elektronisch uitwisselen van medische gegevens: systemen in de zorg

31 maart 2022
Het digitaal uitwisselen van medische gegevens staat als nummer één op de digitale agenda van het ministerie van VWS. Nieuwe ontwikkelingen en terminologie brengen veel hoofdbrekens met zich mee. De juridische kwalificatie is van groot belang voor de consequenties en te nemen maatregelen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de mogelijkheden verhelderd en de impact van bepaalde kwalificaties getoond. Na het volgen van deze training kunt u: De systemen zoals gebruikt door zijn organisatie of zoals geleverd door zijn organisatie kwalificeren en de implicaties van die kwalificaties duiden ...
Locatie
Amsterdam indien mogelijk, anders online
PO-punten
2
Kosten
€ 225
Datum
31 maart 2022
Duur training
2 uur
Doelgroep
Juridische professionals