Home / Nieuws & Blogs / Aandachtspunten bij gebruik van open source software, deel I

Aandachtspunten bij gebruik van open source software, deel I

| 17 september 2012

Veel software ontwikkelaars maken vaak gebruik van open source software. Vaak wordt daarvan gebruik gemaakt omdat deze software veelal gratis is en je het wiel niet een tweede keer hoeft uit te vinden. Open source software heeft als kenmerk dat de broncode vrijelijk beschikbaar is. Veel open source software licenties bepalen daarom dat de broncode ook vrijelijk beschikbaar moet blijven als de open source software wordt hergebruikt. In sommige gevallen gaat zo’n licentie zelfs zo ver dat je ook de eigen software vrij moet geven, omdat de open source software “onderdeel” wordt van jouw eigen software. Dat dit niet altijd gewenst zal zijn, mag duidelijk zijn.

Dat betekent echter niet dat je “bang” hoeft te zijn voor open source software. Althans, je hoeft niet minder oplettend te zijn dan bij ‘normale’ closed source software (dus propriëtaire software, software waarvan de broncode niet vrijelijk beschikbaar is). Immers: software is auteursrechtelijk beschermd. De maker daarvan kan daarom bepalen wie de software onder welke voorwaarden mag kopiëren en/of mag verspreiden. En dat gebeurt zowel bij open source software als bij closed source software, door middel van licenties. Dat die licentievoorwaarden - bij zowel closed source als bij open source - van belang zijn om te bepalen wat je wel en niet mag, mag daarom duidelijk zijn.

Wanneer je te maken hebt met open source software licenties, heb je in de meeste gevallen te maken met Engelstalige licentievoorwaarden, geschreven door niet-juristen, die wel een juridisch effect beogen: namelijk gebondenheid aan de licentievoorwaarden en het stellen van voorwaarden aan verspreiding/kopiëren van de software. Let er daarom op, bij de beoordeling van open source licenties, om naast een taalkundige vertaalslag ook een juridische vertaalslag te maken.

In mijn volgende blogs zal ik aandacht besteden aan een aantal veel voorkomende vragen bij gebruik van open source software.

Mocht je meer willen weten over do’s en don’ts bij het gebruik van open source software, en hoe je aan de betreffende licentievoorwaarden kunt voldoen, schrijf je dan in voor onze Workshop Open Source Compliance.