Home / Nieuws & Blogs / Aansprakelijkheid Niantic voor Pokémon Go

Aansprakelijkheid Niantic voor Pokémon Go

| 11 oktober 2016

De hype van afgelopen zomer, Pokémon Go, heeft in de eerste week van zijn release het downloadrecord verbroken. Hoewel de populariteit van het spel inmiddels aan het afnemen is, wordt er nog geregeld overlast ervaren van Pokémonjagers. Te denken valt aan Pokémon-hoofdstad Kijkduin, die zelfs een kortgeding was gestart tegen Niantic - de maker van het spel.

Dit kortgeding zou plaatsvinden op 11 oktober 2016, maar Niantic heeft inmiddels voldaan aan het verzoek van de gemeente om de Pokémons te verwijderen uit het duingebied. Volgens Brian Wassom, een Amerikaanse advocaat, is het onmogelijk om Pokémons op plaatsen te verbieden omdat dit in strijd is met de vrijheid van meningsuiting. In deze blogpost bespreek ik de rechtspositie van bedrijven en particulieren wanneer in hun bedrijfspand, huis of tuin een Pokémon is geplaatst.

Hoe worden de Pokémons geplaatst?

Niantic heeft de Pokémons geplaatst door middel van augmented reality. Augmented reality maakt het mogelijk om een digitale laag toe te voegen aan de fysieke omgeving via het scherm van een smartphone of tablet. In 2012 werd deze techniek onder andere gebruikt bij de game Ingress. Deze game is eveneens ontwikkeld door Niantic en werd toentertijd gespeeld door circa vijftien miljoen spelers.

Aan de spelers van Ingress heeft Niantic gevraagd welke plaatsen er in deze game zouden moeten worden opgenomen. Uit de door de Ingress-spelers voorgestelde plaatsen heeft Niantic vijf miljoen plaatsen geselecteerd waar Pokémons te vinden zijn voor de game Pokémon Go. Hierdoor heeft Niantic invloed uitgeoefend op de locaties waar Pokémons zijn te vinden.

Is het plaatsen van een Pokémon op privéterrein onrechtmatig?

Mocht een Pokémon zijn geplaatst op privéterrein, en Pokémonjagers betreden dit terrein, dan is er sprake van huisvredebreuk of het betreden van een gebied waarvan de toegang is verboden. Dit is strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Als Pokémonjager ben je dus strafbaar als je op privéterrein Pokémons gaat vangen.

Maar ook Niantic kan worden aangesproken: wanneer een Pokémon is geplaatst in een bedrijfspand, huis of tuin worden Pokémonjagers door Niantic uitgelokt het privéterrein te betreden. Als beloning verdienen zij immers een Pokémon. De uitlokking van huisvredebreuk of het betreden van verboden gebied is eveneens strafbaar gesteld. Hierdoor handelt Niantic onrechtmatig wanneer er een Pokémon is te vinden in een bedrijfspand, huis of tuin.

Pokémon Go en de vrijheid van meningsuiting

Een beroep op de vrijheid van meningsuiting, zoals de Amerikaanse Wassom stelt, is opgenomen in artikel 7 van onze Grondwet. Dit grondrecht geldt voor alle middelen waarmee je gedachten of gevoelens kunt verspreiden, dus ook voor augmented reality. De vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt: wanneer de uiting in strijd is met een strafrechtelijk verbod, kan deze vrijheid worden beperkt. Naar Nederlands recht is het dus mogelijk om van Niantic te vorderen dat een Pokémon wordt verwijderd van privéterrein.

fotocredit: Pokémon - Mimzy - Pixabay