Home / Nieuws & Blogs / ACM gaat telecomproviders streng controleren op het informeren over het kosteloos beëindigingsrecht

ACM gaat telecomproviders streng controleren op het informeren over het kosteloos beëindigingsrecht

| 28 september 2017

In 2016 heeft de ACM Beleidsregels gepubliceerd die telecomaanbieders moeten volgen bij het doorvoeren van wijzigingen in lopende (zakelijke) telecomcontracten. De ACM meldt nu dat zij aanbieders streng gaat controleren op de naleving hiervan.

In de Beleidsregels is opgenomen dat aanbieders hun abonnees goed moeten informeren over voorgenomen contractwijzigingen. Deze informatie moet minimaal voldoen aan de volgende vereisten:

  • de informatie moet duidelijk en ondubbelzinnig worden verstrekt (niet verstopt tussen aanbiedingen);
  • het moet individueel worden medegedeeld (alleen een mededeling op website is niet voldoende);
  • de abonnee moet makkelijk de situatie voor en na wijziging met elkaar kunnen vergelijken;
  • abonnee moet duidelijk gewezen worden op de mogelijkheid kosteloos zijn abonnement te beëindigen, als hij bijvoorbeeld niet wilt instemmen met de wijzigingen.
  • vermeld moet worden hóe gebruik gemaakt kan worden van het kosteloze beëindigingsrecht;
  • de informatie moet minstens één maand voordat de wijziging van kracht wordt, worden medegedeeld;
  • meest interessant - de abonnee moet actief instemmen met de belangrijkste wijzigingen (opt-in).

De bovenstaande informatieplicht geldt overigens onder meer niet als (i) de wijziging in het voordeel van de abonnee is, (ii) er alleen een neutraal beding wordt gewijzigd, of (iii) als de aanbieder in de overeenkomst een duidelijk beding heeft opgenomen op basis waarvan de wijziging voorzienbaar was; “de prijs gaat ieder jaar met €2,50 omhoog”.

In de gevallen dat een aanbieder niet goed heeft geïnformeerd, blijft deze (logischerwijs) verplicht dit alsnog te doen. Abonnees die te maken hebben gehad met stilzwijgende, ongeoorloofde wijzigingen en nu nog wensen op te zeggen hebben de mogelijkheid om dat te doen tegen de datum waarop wijziging van kracht is geworden. Alle abonnees die reeds hebben opgezegd en daardoor een opzegvergoeding hebben moeten betalen, moeten deze terug kunnen krijgen.

De ACM verzoekt partijen nu melding te doen indien zij te maken hebben gehad met stilzwijgende, ongeoorloofde wijzigingen van zakelijk telecomcontracten.