Home / Nieuws & Blogs / ACM legt boete op aan reisaanbieder

ACM legt boete op aan reisaanbieder

| 11 januari 2019

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft op 10 januari 2019 bekend gemaakt dat aan een reisaanbieder een boete is opgelegd van € 20.000. De reden is dat deze reisaanbieder geen garantiemaatregelen had getroffen, terwijl dit wel verplicht is voor aanbieders van pakketreizen. Hoe zit het nu ook alweer met garantiemaatregelen voor reisaanbieders?

Garantiemaatregelen vanuit handelaren

Handelaren die pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen aanbieden, hebben te maken met diverse wettelijke regels. Zo zijn handelaren verplicht om garantiemaatregelen te nemen tegen insolventie. De redenering hierachter is dat reizigers niet de dupe mogen zijn als het bedrijf waar ze een vakantie hebben geboekt, failliet gaat. Een handelaar moet er dus voor zorgen dat reizigers hun geld terugkrijgen als de handelaar failliet gaat vóór aanvang van de reis, maar de reissom al betaald is. Of de handelaar zorgt ervoor dat de reis wordt uitgevoerd door een andere reisorganisatie. Gaat de handelaar failliet tijdens de vakantie en is terugvliegen niet meer mogelijk, dan moet het voor de reiziger mogelijk zijn om kosteloos via een andere reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij naar huis te gaan.

Hoe zorg je ervoor dat de garantiemaatregelen op orde zijn?

Er is dan wel een wettelijke verplichting voor handelaren om garantiemaatregelen te nemen, maar hoe moeten handelaren dat eigenlijk doen? Er zijn twee manieren:

  • Aansluiten bij een garantiefonds; als een handelaar failliet gaat dan zullen de reizigers vanuit dat fonds hun geld terugkrijgen of wordt geregeld dat de reizigers alsnog naar huis kunnen.
  • Derdengeldenregeling; de reissom wordt dan betaald aan een derdengeldenrekening, en het geld wordt pas na afloop van de reis overgemaakt naar de handelaar.

Tips voor reisaanbieders

Vanaf 1 juli 2018 gelden nieuwe regels voor ondernemers die pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen aanbieden. Naast de garantiemaatregelen zijn ook de informatieverplichtingen belangrijk. Let dan ook op dat u de nodige informatie verstrekt aan reizigers. De ACM kan namelijk ook een boete opleggen, wanneer een reisaanbieder zich niet houdt aan de informatieverplichtingen.