Home / Nieuws & Blogs / Affiliatenetwerk Daisycon beboet wegens overtreden spamverbod

Affiliatenetwerk Daisycon beboet wegens overtreden spamverbod

| 26 september 2014

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft het affiliatenetwerk Daisycon B.V. beboet wegens het overtreden van het spamverbod. Daisycon mag maar liefst EUR 810.000,- aftikken aan de ACM wegens haar betrokkenheid bij het op grote schaal versturen van spamberichten. Ook de twee bestuurders van Daisycon worden persoonlijk aansprakelijk gesteld voor een deel van de overtreding.

Het spamverbod (neergelegd in artikel 11.7 van de Telecommunicatiewet) stelt met zoveel woorden dat het pas is toegestaan om e-mails (en andere elektronische berichten) voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden te versturen wanneer de verzender kan aantonen dat de desbetreffende ontvanger daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend. Het spamverbod geldt overigens niet voor het versturen van e-mails (en andere elektronische berichten) voor voornoemde doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten. He e-mailadres moet dan wel zijn verkregen in het kader van de verkoop van zijn product of dienst. Ook moet wel altijd een opt-outmogelijkheid (“Klik hier om je af te melden”) worden gegeven voorafgaand aan het gebruik van het e-mailadres en ook in ieder overgebracht bericht.

In de toelichting bij het boetebesluit stelt de ACM dan ook dat ze met de boete een belangrijk signaal willen afgeven: adverteerders, publishers én affiliatenetwerken hebben volgens de toezichthouder een eigen verantwoordelijkheid om aan de spamwetgeving te voldoen.

Dat de ACM nu ook een affiliatenetwerk beboet is het resultaat van een eerder onderzoek van de waakhond naar spam, waarbij ze op de rol van Daisycon zijn gestuit en naar aanleiding daarvan ook een onderzoek naar Daisycon zelf is gestart.

De ACM meent dat een affiliatenetwerk dé schakel vormt tussen enerzijds adverteerders, die promotiemateriaal willen verspreiden, en anderzijds publishers, die over adressenbestanden beschikken en voor de feitelijke verzending van de berichten zorgen. Het netwerk zorgt ervoor dat beide partijen elkaar kunnen vinden, en dus dat promotiemateriaal snel en gemakkelijk kan worden verspreid onder een grote groep consumenten. Als gevolg daarvan was Daisycon betrokken bij het versturen van ruim twee miljard ongevraagde commerciële e-mailberichten zonder toestemming van de ontvanger.

Bovendien blijkt Daisycon niet alleen een schakel tussen adverteerder en publisher te zijn, maar deels ook zelf de verzender te zijn van de spamberichten en heeft voor een ander deel berichten laten verzenden. Voor het (laten) verzenden van die mails was geen opt-in verkregen.

Daarnaast staat de opzet van het affiliatenetwerk er aan in de weg dat ontvangers zich effectief kunnen afmelden van spamberichten: zelfs als er op de opt-out wordt geklikt, dan nog blijft de ontvanger de ongewenste berichten ontvangen.

Het boetebesluit is opmerkelijk omdat eerdere boetes enkel werden opgelegd aan publishers en adverteerders. Daisycon wordt nu als eerste affiliatenetwerk ook beboet. De ACM heeft aangekondigd dat ook andere affiliatenetwerken onder de loep worden genomen.

Daisycon heeft inmiddels bezwaar aangetekend tegen het besluit. Op haar website heeft ze haar reactie op het boetebesluit gepubliceerd.

The post Affiliatenetwerk Daisycon beboet wegens overtreden spamverbod appeared first on LAWFOX.