Home / Nieuws & Blogs / AHnoniem maakt merkinbreuk op AH.

AHnoniem maakt merkinbreuk op AH.

| 19 mei 2014

Recent kwam de AHnoniem in het nieuws, een app waarmee bonuskaarten van Albert Heijn op digitale wijze uitgewisseld kunnen worden. Volgens Albert Heijn is de Bonuskaart "persoonsgebonden", en wordt de kaart na activatie "persoonlijk". Persoonsgebonden houdt in dat iedere anonieme kaart uniek is, en er geen duplicaten worden uitgegeven, zelfs niet voor personen uit hetzelfde gezin.

Om te voorkomen dat Albert Heijn een profiel zou kunnen opbouwen door een koppeling van een kaart aan het aankoopgedrag, of aan het gedrag in de webwinkel, wisselde deze app ongeveer 30 anonieme bonuskaarten onderling uit waardoor dergelijke profielen op voorhand minder goed bruikbaar zijn voor bijvoorbeeld trendanalyses. Dus ook indien Albert Heijn op enig moment kans ziet om (eventueel met instemming van de klant) het opgebouwde profiel te herleiden naar een specifieke persoon. Albert Heijn bewaart de aankoopgegevens namelijk 27 maanden alvorens deze onomkeerbaar te anonimiseren. Mocht de klant dus de kaart activeren, of het Bonuskaartnummer op geven in een Mijn ah.nl profiel of bij de AH Webwinkelinschrijving, dan is er voor Albert Heijn alvast een profiel beschikbaar van de eerdere maanden.De klant zelf ziet daarvan maximaal drie maanden.

Het is interessant om te zien dat er in de markt oplossingen ontstaan waarmee burgers zichzelf kunnen beschermen tegen het gebruik van zogeheten big data. Toch is de AHnoniem app op dit moment niet langer beschikbaar in de appstore. De reden hiervoor is dat Albert Heijn van mening is dat de app inbreuk maakt op het merkenrecht. Allereerst vanwege de naam "AHnoniem", een samenstelling van "anoniem" met het onderscheidend element AH. De lettercombinatie AH verwijst vanzelfsprekend naar Albert Heijn. Deze bekendheid was reden voor Albert Heijn om al in 1985 die specifieke lettercombinatie te registeren als merk. Dat merk is bovendien ingeschreven voor de levering van softwareproducten onder die naam. Het publiek zou daarom ten onrechte kunnen denken dat de app AHnoniem afkomstig is van Albert Heijn, of dat er in ieder geval een verband bestaat tussen de merkhouder en de bouwer van de app. Die verwarring zou bovendien nog verder versterkt worden doordat er in de app afbeeldingen gebruikt zijn van de bonuskaart, en er gebruik zou zijn gemaakt van de huiskleuren van Albert Heijn. En dan is er ten aanzien van de naam van de app inderdaad sprake van merkinbreuk. Bovendien zou AH nog kunnen claimen dat ook de afbeelding in de app van de bonuskaart zelf verboden is omdat zij daarop een zogeheten beeldmerk hebben, hoewel dat strikt genomen alleen de afbeelding van de oude kaart is die ze op deze wijze beschermen. Los daarvan is het uiterlijk van de oude en de nieuwe kaart echter ook nog auteursrechtelijk beschermd.

De maker van de app heeft mijn inziens geen geldige reden om het merk AH op deze wijze te gebruiken, en doet er daarom verstandig aan om in ieder geval de naam en zo mogelijk ook de kleuren te wijzigen alvorens de app opnieuw beschikbaar te stellen.