Home / Nieuws & Blogs / Apple beboet vanwege misleidende garantie bepalingen

Apple beboet vanwege misleidende garantie bepalingen

| 2 januari 2012

Apple is door de Italiaanse concurrentiewaakhond beboet voor het misleiden van consumenten over de garantie, zo meldt Webwereld. De boete bedraagt € 900000 en is opgelegd omdat Apple maar 1 jaar garantie geeft op de producten, zoals Ipods en Iphones.

De Italiaanse wet geeft namelijk een minimum van 2 jaar garantie aan, omdat dat land de Europese Richtlijn Koop en Garantie op die manier heeft geïmplementeerd. De 1 jaar die Apple geeft, is daardoor te kort en is daarmee nadelig voor de consument, hetgeen dus heeft geresulteerd in de boete. Apple hanteert wel verlengde termijnen, mits daarbij Applecare is afgesloten, een verlengde garantie tegen betaling. Door dit aan te bieden als 'verengde garantietermijn' wordt de consument feitelijk misleid, omdat hij al recht op garantie heeft en er niets extra's hoeft te worden bijgekocht, om bijvoorbeeld een product gerepareerd te krijgen (althans in het tweede jaar) en dat mag dus niet volgens de Italiaanse waakhond.

In Nederland gelden iets andere regels. De Richtlijn is niet letterlijk overgenomen in de wet, maar kent een wat ruimere interpretatie. Dat is ook toegestaan, mits de implementatie maar een betere bescherming biedt en dat laatste is dan ook het geval.

Zoals allicht al bekend, heeft de consument recht op een deugdelijk product. Het product moet simpelweg doen wat er van verwacht wordt. Gebeurt dit niet, dan moet de verkoper! zorgen voor reparatie of bijvoorbeeld voor vervanging. In het geval van Apple producten is een jaar te kort, een laptop zal toch zeker wel drie jaar normaal moeten functioneren, als het al niet langer is. Dat is dus ook langer dan de Europese termijn van 2 jaar, maar dat is dus ook toegestaan, omdat dit een ruimere bescherming is.

In Nederland kan de consument met een defect Apple product bij de verkoper zelf eisen dit product bijvoorbeeld gerepareerd wordt. Uiteraard alleen als de klacht terecht is en het defect niet door schuld van de klant zelf komt. Het probleem is dat verkopers zich achter de garantie van 1 jaar verschuilen, welke Apple als fabrikant geeft (zoals ook in Italië) en daardoor de klant niet willen helpen. Dit laatste werd onderstreept door een recente uitzending van Tros Radar. Dit alles geldt ook voor de Macstores zelf, daar geldt ook dat de verkoper zelf in moet staan voor een deugdelijk product, ook al geeft Apple als merk/fabrikant maar 1 jaar garantie.

Fabrieksgarantie van 1 jaar is op zich best toegestaan, doordat de klant in Nederland al bij de verkoper terecht kan. Dit was anders als Nederland de garantietermijn van 2 jaar uit de richtlijn had overgenomen. De consument heeft dan ook geen overeenkomst met de fabrikant, maar met de verkoper en de fabrieksgarantie kan gezien worden als eventueel iets extra's, maar is niet het enige waar de klant recht op heeft.

Dat winkels klanten niet meer willen helpen na de garantietermijn welke Apple geeft, is dan ook kwalijk. Zij zouden dit gewoon moeten doen, omdat de klant daar recht op heeft. Wat echter wel lastig is voor winkeliers, is dat zij de kosten voor het repareren/vervangen van een product, na de gestelde fabrieksgarantie, niet of nauwelijks kunnen verhalen op de fabrikant/hun leverancier zelf. De fabrikant houdt dan gewoon vast aan de fabrieksgarantie en de verkoper moet het dan zelf oplossen. Maar dat is niet iets waar de consument de dupe van mag zijn.