Home / Nieuws & Blogs / Argh! Mijn concurrent houdt zich niet aan de cookiewet

Argh! Mijn concurrent houdt zich niet aan de cookiewet

| 5 juli 2012

De vaste lezer van ICTRecht is netjes bezig. Een cookieverklaring, een uitgebreide toelichting per cookie en een mooie plugin of popup om toestemming te vragen voor alle niet-noodzakelijke cookies. Of misschien heeft hij Analytics wel uitgeschakeld om ieder risico op boetes te vermijden. Maar dan is er meteen de frustratie: de concurrent doet dat niet. Want grosso modo houden maar bar weinig mensen zich écht aan de cookiewet, zeker bij kleine dingen als Google Analytics of social media buttons. De OPTA zal waarschijnlijk nog wel even op zich laten wachten. Kun je nu zelf naar de rechter?

De cookiewet is onderdeel van de Telecommunicatiewet, en handhaving daarvan gebeurt door de OPTA. Maar daarmee is het verhaal niet af. De wet kent namelijk de algemene regel van de “onrechtmatige daad”: wie een ander schade berokkent door iets dat tegen de wet is, moet die ander de schade vergoeden, en kan tevens een verbod om zijn oren krijgen om dat nog eens te doen. De rechter kan daar een dwangsom op zetten zodat het verbod tanden krijgt.

Wie de cookiewet negeert, schendt de wet. Daarmee is de onrechtmatige daad gegeven. Natuurlijk zal schade moeilijk aan te tonen zijn (hoe veel minder conversie kréég u doordat uw concurrent de cookiewet negeerde?) maar voor een verbod met dwangsom hoeft u geen schadebedragen aan te tonen.

Er zit wel één complicatie aan deze juridische route. U mag namelijk alleen procederen als de geschonden wet bedoeld is om (ook) u te beschermen. Als de wet niet uw belang dient, dan kunt u bij de rechter niet klagen over een schending. Het bekende voorbeeld is dat van de tandarts die zijn ongediplomeerde collega op deze manier voor de rechter sleepte. Hij had immers last van deze valse concurrent die goedkoper en makkelijker kon
werken. Dat werd echter afgewezen: de diploma-eis is niet bedacht om concurrentie te beschermen maar om de patiënt zekerheid te geven.

Bij de cookiewet wordt dit een uitdaging. De cookiewet staat in de Telecommunicatiewet onder het kopje “eindgebruikersbelangen”, dus primair dient deze wet de belangen van websitebezoekers. Maar de Telecomwet als geheel dient ook het algemeen belang van het reguleren van de markt, en daarmee indirect toch ook de belangen van de concurrent.

Volstrekt ondenkbaar is het dus niet, maar een uitgemaakte kwestie ook niet.