Home / Nieuws & Blogs / Auteursrecht toch te verpatsen door de curator?

Auteursrecht toch te verpatsen door de curator?

| 25 april 2013

Software maakt onderdeel uit van een clouddienst. Op software rust auteursrecht. Het auteursrecht is van degene die de software heeft geschreven, van zijn werkgever, van de rechtspersoon of van degene aan wie het auteursrecht is overgedragen. In de eerste drie gevallen heeft de wetgever bepaald dat het auteursrecht buiten de boedel valt. De op handen zijnde href="https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33308">wetswijziging van de Auteurswet maakt hier een einde aan. Jammer, het kwam/komt de continuïteit van clouddiensten ten goede.

Wat betekent “buiten de boedel”? Bij het failliet verklaren van een bedrijf wordt een curator aangesteld. De curator gaat bekijken wie de schuldeisers zijn en wat het bedrijf nog heeft (“de boedel”) waarmee de schuldeisers betaald kunnen worden. Op grond van de wet (artikel 2 lid 3 van de Auteurswet en artikel 21 van de Faillissementswet) valt het auteursrecht van de maker van de software buiten de boedel. Dat betekent dat de curator het niet kan gebruiken om schulden mee te betalen. Het blijft van de failliet. Dit houdt niet in dat de failliet de auteursrechten kan verkopen en de opbrengsten in eigen zak mag steken. De opbrengsten komen wel in de boedel terecht. De failliet hoeft het auteursrecht niet te verkopen. Hij of zij mag het ook gewoon houden en gebruiksrechten verlenen aan afnemers van een clouddienst.

De failliet wordt er dus niet rijker van. Met die insteek is de uitzondering ook niet gemaakt. De uitzondering lijkt gemaakt met het oog op de bescherming van de “persoonlijkheidsrechten” van de auteur. Dit zijn de morele rechten die de maker heeft ten aanzien van zijn werk. Een voorbeeld: de maker mag zich altijd verzetten tegen het verminken van zijn werk, ook als hij of zij het heeft verkocht. /> Of het nodig is het auteursrecht buiten de boedel te laten vallen om de persoonlijkheidsrechten te beschermen is op zijn minst discutabel. Immers, ook na overdracht door de curator mag de maker zich verzetten tegen verminking. Dat er wat langer over nagedacht had mogen worden is evident. Want wat gebeurt er met het auteursrecht na faillissement van de BV? Ook een BV kan als werkgever (fictieve) maker zijn van software. De regel is dat de BV ophoudt te bestaan als deze failliet verklaard wordt en de boedel niet groot genoeg is om er alle schulden uit te voldoen. Gevolg: auteursrecht heeft geen maker en rechthebbende meer want die bestaat niet meer.

Zolang het auteursrecht dat rust op de software buiten de boedel valt, kun je afspraken maken over het gebruik van de software. Óók over de periode nadat een bedrijf failliet is verklaard (een wederkerige overeenkomst wordt niet gewijzigd door een faillissement). Vaak bestaat een clouddienst uit verschillende stukken software. Daarbij kan elk stuk software door een ander gebouwd zijn. Het auteursrecht is daarom vaak niet alleen van de clouddienstverlener. De oplossing is dus zeker niet zaligmakend en vaak zijn er aanvullende stappen nodig.

Bij het opzetten van een continuïteitsregeling hebben we er al gretig gebruik van gemaakt. We gebruiken het vaak als overbrugging totdat een meer structurele oplossing vorm is gegeven. Voor deze meer structurele oplossing is vaak de goedkeuring van de aandeelhouders en investeerders nodig. De onderhandelingen kunnen tijd kosten.