Home / Nieuws & Blogs / Autoriteit Persoonsgegevens: alleen een corona-opt in met toestemming

Autoriteit Persoonsgegevens: alleen een corona-opt in met toestemming

| 3 april 2020

Op 26 maart kwam de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorg communicatie (VZVZ) met het bericht naar buiten dat er met het ministerie van VWS werd gewerkt aan een "corona-opt in" voor het LSP. Een tijdelijke veronderstelde toestemming zodat de huisartsinformatie van patiënten opgenomen kan worden in het elektronische uitwisselingssysteem en gebruikt kan worden voor triage in de huisartsenposten en de spoedeisende hulp. Donderdag 2 april reageerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): inzage medisch dossier mag alleen met toestemming patiënt!

VWS en VZVZ zijn bezig met een tijdelijke veronderstelde toestemming zodat de huisartsinformatie van patiënten opgenomen kan worden in het elektronische uitwisselingssysteemen gebruikt kan worden voor triage in de huisartsposten en de spoedeisende hulp. In gevallen van veronderstelde toestemming mogen patiëntgegevens wel gedeeld worden. Dit is nu toegestaan bijvoorbeeld bij het verwijzen naar een specialist. In deze gevallen geldt geen opt-in maar een opt-out, een patiënt krijgt vooraf de mogelijkheid bezwaar te maken tegen het delen van zijn gegevens. Als de patiënt aangeeft dat hij het niet wil, mogen de gegevens niet gedeeld worden.

Vooraf toestemming geven

In de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (“Wabpz”) is expliciet opgenomen dat er een opt-in geldt voor opname in een uitwisselingssysteem. De opt-in blijkt ook uit de regels die gelden in het kader van het beroepsgeheim. Er moet vooraf toestemming worden gegeven, het beroepsgeheim wordt immers doorbroken. Een opt-out lijkt dus niet genoeg. Echter, uit de wetsgeschiedenis bij de Wabpz blijkt dat er eerder discussie is geweest over of een opt-in nodig is bij waarneming van huisartsen. Of het hier ging om waarneming binnen de praktijk of buiten de praktijk, niet onder de verantwoordelijkheid van de praktijk, is niet duidelijk.

Conclusie

Voor de AP is de corona-crisis in ieder geval geen reden om toegang te geven tot de gegevens van patiënten zonder toestemming. Het privacy-belang van de patiënt weegt zwaarder, patiënten moeten kunnen vertrouwen op het beroepsgeheim. Leest u dit nu en wilt u niet dat uw gegevens gedeeld worden? Klik dan hier.