Home / Nieuws & Blogs / Autoriteit Persoonsgegevens heeft TikTok in het vizier

Autoriteit Persoonsgegevens heeft TikTok in het vizier

| 15 juni 2020

Het is natuurlijk hartstikke leuk om een grappig filmpje te maken. Als achtergrond nog vrolijke muziek of een harde beat. Zet het filmpje online en het gaat viral! De wereld kan lekker meegluren. Klinkt allemaal leuk en aardig, en ja mensen zetten zelf de filmpjes online, maar we hebben ook nog zoiets als privacy.

In Nederland zijn er maar liefst 3,5 miljoen TikTok gebruikers! Ook veel kinderen hebben TikTok. Zodra we te maken hebben met privacy en kinderen, zijn er bepaalde regels waar organisaties zich aan moeten houden. De AP onderzoekt nu of de privacy bij TikTok wel in orde is.

Informatieplicht

Verwerkt een organisatie persoonsgegevens, dan moet daarover worden geïnformeerd. Organisaties moeten onder andere uitleggen voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt en hoelang de gegevens worden bewaard. De AVG schrijft voor dat die informatie op een duidelijke en begrijpelijke wijze moet worden uitgelegd.

Nu veel kinderen TikTok gebruiken, moet de informatie over de verwerking van persoonsgegevens ook voor kinderen te begrijpen zijn. Geen lappen tekst, maar op het niveau van een kind uitleggen wat er met zijn of haar persoonsgegevens gebeurt bij gebruik van de TikTok app. Dat is misschien niet makkelijk, maar wel een wettelijke plicht. De AP bekijkt of TikTok hieraan voldoet.

Privacy by design en privacy by default

De AP onderzoekt ook of de TikTok app privacyvriendelijk is ontworpen en ingericht. Daarbij doelt de AP op de beginselen privacy by design en privacy by default. De AP bekijkt of er niet meer persoonsgegevens worden verwerkt dan noodzakelijk is. Moet een kind bijvoorbeeld een telefoonnummer opgeven, aangeven wanneer hij of zij jarig is? Misschien wordt er wel gevraagd naar de favoriete hobby’s. En wat gebeurt er als je een filmpje via TikTok hebt gedeeld? Kan de hele wereld het filmpje dan bekijken of alleen je TikTok-vrienden?

Toestemming

Verwerkt TikTok persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar op basis van toestemming? Dan is toestemming van de ouder vereist. En TikTok zal moeten kunnen bewijzen dat het de ouder is die toestemming heeft gegeven, en niet stiekem het kind zelf. Ook dit zal de AP onderzoeken.

Installeert een kind de TikTok app op zijn of haar smartphone, dan worden er persoonsgegevens verwerkt op basis van de uitvoering van de overeenkomst. Aanbod en aanvaarding. Maar als TikTok advertentiecookies gaat gebruiken, dan is daar toestemming voor nodig. Wanneer een kind jonger dan 16 jaar is, moet een ouder toestemming geven.

Tegenwoordig zetten we veel online. Dat hebben we vaak zelf in de hand. Maar dat neemt nog niet weg dat social mediabedrijven maar kunnen doen en laten wat ze willen. Het is nog steeds zaak om rekening te houden met de privacy van social media gebruikers.