Home / Nieuws & Blogs / 'Banken mogen nog niet aan de Bitcoin'

'Banken mogen nog niet aan de Bitcoin'

| 8 juli 2014

Afgelopen vrijdag heeft de European Banking Authority (EBA) een document gepubliceerd met betrekking tot het gebruik van Bitcoins door de banken. Het document is onder andere gericht aan de Europese Commissie en stelt dat het noodzakelijk is om de virtuele geldmiddelen te reguleren. Daarnaast wil de EBA dat nationale toezichthouders de banken ontmoedigen om de virtuele valuta te verhandelen, totdat er sprake is van regulering op dit gebied.

De EBA heeft in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de Bitcoin en andere virtuele valuta. Hoewel de digitale munt vele voordelen biedt, zijn er nog teveel risico’s aan de digitale munten kleven. Dit werd uiteraard al duidelijk in de eerdere zaken rondom de Bitcoinbeurs Mt. Gox, waarvoor het faillissement onlangs is aangevraagd. In het onderzoek heeft de EBA meer dan 70 risico’s van de munt in kaart gebracht, waaronder de kans op witwassen en andere financiële misdrijven.

Op basis van het onderzoek stelt de EBA dat regulering van de virtuele valuta noodzakelijk is, voordat de banken kunnen handelen in de virtuele valuta. Het is goed dat de EBA een dergelijk signaal geeft aan de Europese Commissie en de nationale toezichthouders. Hiermee komt er hopelijk meer duidelijkheid over de status van de virtuele munteenheden. Het is namelijk niet wenselijk dat er op nationaal of branche niveau wordt beslist over de status van de munt. De munt heeft immers een internationaal karakter.

Hoewel dit een goed signaal betreft, is het enigszins vreemd te noemen dat de Bitcoin en andere virtuele valuta pas in september 2013 onder de aandacht van de EBA zijn gekomen. De Bitcoin is er namelijk al sinds 2009 en het gebruik daarvan is in 2012 flink gestegen. Daarnaast zijn er al voor september 2013 zijn er meerdere juridische vragen gesteld omtrent de virtuele geldmiddelen. Een opinie zoals deze zojuist is uitgegeven, hadden we dus al eerder mogen verwachten.

Hoe dan ook ben ik benieuwd naar de gevolgen van dit signaal en in hoeverre dit daadwerkelijk wordt opgepakt. Het is in ieder geval duidelijk dat het toenemende gebruik van de virtuele valuta nadere regulering nodig heeft.