Home / Nieuws & Blogs / Bemiddeling bij domeinnaamoverdracht

Bemiddeling bij domeinnaamoverdracht

| 27 oktober 2014

Het overkopen van een domeinnaam is niet altijd een eenvoudige zaak. De vraagprijs kan naar u mening veel te hoog zijn en mocht de prijs wel naar wens zijn, kan er onenigheid bestaan over de volgorde van handelen. Gaat u eerst betalen of dient de verkoper eerst de tokens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor overdracht van de domeinnaam?

Anoniem
Als u een domeinnaam op het oog heeft kan het in sommige gevallen verstandig zijn om anoniem te blijven en het peilen van een vraagprijs en het voeren van onderhandelingen, uit te besteden. De domeinnaamhouder zal zijn prijs namelijk niet alleen baseren op de – volgens hem reële – marktwaarde, maar hij zal hierbij ook rekening houden met de status van u als koper. Het is voor de verkoper erg aantrekkelijk om de ingeschatte marktwaarde van de domeinnaam een keer of 10 over de kop te gooien zodra er een multinational interesse toont.

Overeenkomst
Indien er eenmaal een akkoord is over de prijs voor de domeinnaam, valt het sterk aan te raden om de belangrijke afspraken vast te leggen in een overeenkomst. Denk hierbij aan bepalingen omtrent de betaling en de levering van de benodigde tokens. Als kopende partij wil je uiteraard bedingen dat de verkoper van de domeinnaam eerst de tokens verstrekt en dat daarna pas de vergoeding wordt overgemaakt. Aangezien de verkoper doorgaans de omgekeerde weg wil bewandelen, is dit – ná vaststelling van de prijs – het zwaartepunt van de onderhandelingen.

Daarnaast is het van belang om afspraken te maken over bepaalde garanties die de verkoper geeft over de domeinnaam. De verkoper kan dan bijvoorbeeld verklaren dat er op de betreffende domeinnaam geen beslag of pandrecht rust en dat de domeinnaam, in ieder geval tot het moment van overdracht, geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

Indien u een domeinnaam op het oog heeft en de onderhandelingen daarover liever aan een ander overlaat, dan kan Domeingeschil.nl u hier uitstekend bij van dienst zijn.