Home / Nieuws & Blogs / Bemiddeling bij online platformen deel 3: de belangrijkste afspraken

Bemiddeling bij online platformen deel 3: de belangrijkste afspraken

| 15 maart 2018

Er zijn steeds meer online platformen waarop verschillende ondernemers hun producten of diensten kunnen aanbieden. Een belangrijke reden om voor deze constructie te kiezen is dat je als platform niet verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor de door derden aangeboden producten of diensten.

Eerder verscheen binnen deze blogserie 'Bemiddeling bij online platformen' deel 1: de juridische verhouding bij online bemiddelingsplatformen. In deel 2 behandelden we de verantwoordelijkheden van online platformen. In deze blog, het laatste deel van de serie, gaan we in op de belangrijkste afspraken bij online bemiddelingsplatformen.

De belangrijkste contractuele afspraken

Een van de belangrijkste vragen bij bemiddeling via online platformen is: hoe moet het platform juridisch worden ingericht? Welke afspraken moeten hier dan voor worden gemaakt? Een bemiddelingsplatform heeft te maken met enerzijds de klant en anderzijds de verkoper. Met beide partijen moeten afspraken worden gemaakt. Het liefst voorzie je als platform ook nog in een modelovereenkomst tussen de klant en de verkoper. Dat maakt dat er in totaal drie documenten nodig zijn:

  • Gebruiksvoorwaarden (ook wel: bemiddelingsvoorwaarden)
  • Partnerovereenkomst (vaak ook wel: agentuurovereenkomst)
  • Algemene voorwaarden van de aanbieder

Bemiddelingsvoorwaarden

De bemiddelingsvoorwaarden regelen de verhouding tussen de klant en het platform. De klant maakt gebruik van het platform. Het platform levert aan de klant een bemiddelingsdienst, namelijk: het bij elkaar brengen van de klant en de verkoper, ten behoeve van het tot stand brengen van een overeenkomst.

In dit document is het belangrijk om deze bemiddelingsrol duidelijk te maken. Het platform bemiddelt en is daardoor niet verantwoordelijk voor de aangeboden producten of diensten. Indien van toepassing moeten er bepalingen worden opgenomen over het gebruik van het platform, zoals over registratie of het aanmaken van een account. Als de betaling via het platform gaat, dan dient de manier waarop dit gebeurt ook geregeld te worden in de bemiddelingsvoorwaarden.

Partnervoorwaarden

De partnerovereenkomst (doorgaans een agentuurovereenkomst) regelt de verhouding tussen de verkoper en het platform. De verkoper zal via het platform zijn producten of diensten gaan aanbieden. De volgende onderwerpen zijn belangrijk om in deze overeenkomst te regelen:

  • Het aanbieden van de producten of diensten via het platform: wie verantwoordelijk is voor het plaatsen van de content (omschrijving, afbeeldingen).
  • De verzending: binnen welke termijn moet de verkoper leveren.
  • Herroepingsrecht en afhandeling retourzendingen: meestal zal de verkoper hiervoor verantwoordelijk zijn.
  • Afhandeling garantieclaims en klachten: ook hier zal de aanbieder doorgaans verantwoordelijk voor zijn.
  • Hoogte van de vergoeding voor het platform per verkoop.
  • Aansprakelijkheid: verkopers zullen vaak het platform moeten vrijwaren voor claims van hun klanten.
  • Toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen over de agentuurovereenkomst.

Algemene voorwaarden van de aanbieder

Het is zeer aan te raden om als online platform ook te voorzien in standaard algemene voorwaarden die de aanbieders dienen te gebruiken in de relatie tot de klanten die via het platform kopen. Deze verplichting zal in de partnerovereenkomst aan de verkopers worden opgelegd.

In die algemene voorwaarden worden de standaard onderwerpen geregeld zoals de levering, het herroepingsrecht, klachten, garantie of uitvoering van de diensten. Bij het sluiten van de overeenkomst zal de klant dus in principe zowel de gebruiksvoorwaarden van het platform als de algemene voorwaarden van de aanbieder accepteren.

Het aanbieden van deze standaard algemene voorwaarden heeft een aantal voordelen. Ten eerste verduidelijkt dit de rol van het platform als bemiddelaar. In de algemene voorwaarden wordt immers duidelijk dat de overeenkomst wordt gesloten met de aanbieder. Ten tweede kun je als platform op deze manier zorgen dat de verkopers zich aan bepaalde regels houden, en bijvoorbeeld niet de consumentenregels aan hun laars lappen. Voor de reputatie van het platform is het namelijk essentieel dat er zich geen louche partijen aansluiten.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in ons magazine ICTRecht in de praktijk, nr. 1 2018.


Vragen over de inrichting van uw online platform?

Heeft u vragen over de inrichting van uw online platform? Of heeft u nieuwe voorwaarden of overeenkomsten nodig? Neem dan contact met ons op, of maak uw juridische documenten zelf op JuriDox.nl.