Home / Nieuws & Blogs / Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom

Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom

| 21 september 2006

Op 1 september 2006 is het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom in werking getreden. Het verdrag vervangt de Benelux merkenwet en de Benelux modellenwet.
Het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom is tot stand gekomen om de overzichtelijkheid te vergroten. Daarnaast zijn enkele artikelen gewijzigd. Het is bijvoorbeeld niet langer verplicht voor het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (oud: Benelux-Merkenbureau) om tijdens de inschrijvingsprocedure van een merk een onderzoek uit te voeren naar eerdere inschrijvingen van gelijkende merken is komen te vervallen.

Tevens op 1 september 2006 het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen vervangen door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. De merkenregisters zijn op de volgende websites raadpleegbaar: