Home / Nieuws & Blogs / Beperking van aansprakelijkheid bij Software as a Service

Beperking van aansprakelijkheid bij Software as a Service

| 4 februari 2021

Men ziet regelmatig vergaande beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid van Software as a Service-leveranciers en cloudproviders voor storingen en gegevensverlies. Een slechte zaak, want vaak komen dergelijke bepalingen de continuïteit van een onderneming ook niet ten goede, terwijl dit juist één van de dingen is waarvoor de cloud heel goed dient. Vaak worden deze exoneraties zonder meer geaccepteerd door midden- en kleinbedrijven. Sommige grote afnemers van clouddiensten lukt het om minder vergaande exoneraties overeen te komen.

Te vergaande exoneratieclausules vernietigbaar

Dergelijke exoneratieclausules bieden dan ook niet altijd uitkomst. Een goed voorbeeld van een zaak waarin een exoneratieclausule voor een SaaS-dienst vernietigbaar was, is KPN/Fysicas. In deze zaak was het overzetten van gegevens naar een andere omgeving mislukt, waardoor de gegevens waren verdwenen. KPN had zich hier in haar algemene voorwaarden uitgesloten van aansprakelijkheid voor schade aan gegevens. Bedingen die de gebruiker geheel of ten dele bevrijden van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding staan echter op de zogenoemde grijze lijst, die volgens de rechtbank een reflexwerking toekomt. Dit maakte de uitsluiting van aansprakelijkheid onredelijk bezwarend.

Opleiding ICT-jurist business professional

In overeenkomsten met consumenten is het niet toegestaan om veel te exonereren, maar clausules in overeenkomsten met zakelijke klanten zullen vaak toch standhouden. Een exoneratieclausule kan behoorlijk breed zijn en aansprakelijkheid in grote mate beperken, zolang hij deze niet volledig uitsluit. Dergelijke clausules zijn niet vrij van elk risico op sanctionering wegens uitholling van de overeenkomst. In contractsvormen waar indirecte schade sneller te voorzien is dan directe schade, zal de kans op sanctionering van dit beding toenemen. Tevens doen aanbieders er goed aan om voorbeelden te noemen van indirecte schade. Vaak is dit een onderdeel waar aansprakelijkheidsclausules op stuk lopen vanwege verschillen in interpretatie.

Vragen? ICTRecht helpt u graag

Bent u de dupe van een vergaande exoneratieclausule? Of wilt u het maximale halen uit uw algemene voorwaarden? Neem dan contact op met ons, wij helpen u graag verder.