Home / Nieuws & Blogs / Bitcoins: een vreemde zaak?

Bitcoins: een vreemde zaak?

| 6 oktober 2016

In de spraakmakende ‘bitcoin-zaak’ heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen. Spraakmakend, omdat het een (gedeeltelijk) antwoord geeft op hoe bitcoins juridisch gekwalificeerd worden. Spraakmakend, omdat dit antwoord voor discussie vatbaar is. Naar aanleiding van mijn eerdere blog over deze zaak heb ik voor het Tijdschrift van Internetrecht een noot geschreven waarin ik het arrest van het hof bespreek en het in breder perspectief plaats. Daarbij ben ik ook – kort – op de zaak in eerste aanleg en op een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie over bitcoin ingaan.

Lees de noot hier: mr. W.F. Dammers – Bitcoins: een vreemde zaak? Noot bij Hof Arnhem-Leeuwarden 31 mei 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:4219 (verschenen in Tijdschrift voor Internetrecht 2016 nr. 3, UDH:IR/13438).

Over het Tijdschrift voor Internetrecht

Het Tijdschrift voor Internetrecht richt zich op vragen waar praktijkjuristen mee te maken hebben als het gaat om internet. Ofwel de rechtsvragen over wat wel of niet mag en moet op internet, en waarom dat zo is. Wat waren de overwegingen om downloaden toe te staan maar uploaders te vervolgen? Wie is eigenaar van uw foto’s op Facebook? En wat als mijn internetbankrekening wordt gekraakt?
Het rechtsgebied internetrecht is, meer dan de meeste andere rechtsgebieden, in ontwikkeling. Het gaat daarbij om de wisselwerking tussen nieuwe technologieën, nieuwe toepassingen en innovatieve bedrijfsmodellen enerzijds en de snelopvolgende wet- en regelgeving en rechtspraak anderzijds. Het Tijdschrift voor Internetrecht informeert u over deze ontwikkelingen.

“Het Tijdschrift voor Internetrecht stelt u in staat om te anticiperen op wat gaat komen en legt uit wat de implicaties ervan zijn.”

Auteur: Wouter Dammers. Dit artikel is eerder gepubliceerd op lawfox.nl

Meer over legal partner LAWFOX Advocatuur

LAWFOX Advocatuur is een procespraktijk voor internetondernemingen en is een partnerkantoor van ICTRecht. Het hoofdkantoor is gevestigd te Tilburg en is opgericht door internetadvocaat Wouter Dammers. Wouter Dammers heeft voor de start van zijn eigen advocatenkantoor LAWFOX ook als juridisch adviseur bij ICTRecht gewerkt.