Home / Nieuws & Blogs / Boete van 78.000 euro is niet genoeg!

Boete van 78.000 euro is niet genoeg!

| 10 december 2013

Waar wij maandag nog de vraag stelden of een boete van 78.000 euro bij overtreding van de (nieuwe) Wet Koop op Afstand voldoende is, blijkt minister Ivo Opstelten op datzelfde moment enkele vragen over dit onderwerp beantwoord te hebben. Vragen die een duidelijk antwoord geven: nee, 78.000 euro boete is niet voldoende.

De Autoriteit Consument en Markt kan op dit moment al een boete van 450.000 euro opleggen aan overtreders van de Wet Koop op Afstand. Echter, zo stelt de minister Opstelten, is ook dit nog niet afschrikwekkend en effectief genoeg. Daarom heeft zijn collega, de Minister van Economische Zaken, aangekondigd drie maatregelen te gaan nemen:

  • Het boetemaximum wordt verdubbeld, tot 900.000 euro.
  • Er wordt een omzetgerelateerd boetemaximum ingevoerd.
  • Bij recidive zullen hogere boetes opgelegd kunnen worden.

Een behoorlijke verhoging van het boetemaximum, een boete van 900.000 euro kan verstrekkende gevolgen hebben.

Wellicht nog ingrijpender is een omzetgerelateerde boete. Twee procent van de omzet als boete voor lichte vergrijpen en 10 procent van de omzet als boete voor zware vergrijpen. Deze omzetgerelateerde boete komt echter pas aan de orde als twee procent van de omzet meer is dan de boete van 900.000 euro.

Wat precies lichte en zware vergrijpen zijn wordt nog niet toegelicht. Of het gaat om Nederlandse jaaromzet, of wereldwijde jaaromzet blijft ook nog in het midden. Dat zal toegelicht worden in het wetsvoorstel dat in de loop van 2014 ingediend zal worden. Daar zullen we dus nog even op moeten wachten.

Wel duidelijk is dat het niet voldoen aan de nieuwe consumentenwet webwinkeliers straks duur kan komen te staan. Een maximumboete van bijna een half miljoen euro behoort tot de mogelijkheden. En een verdubbeling van deze boete zit er in de toekomst aan te komen. De vraag die echter blijft is hoe actief de ACM gebruik zal maken van deze boetebevoegdheid, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee.