Home / Nieuws & Blogs / Booking.com boekt geen succes bij Reclame Code Commissie

Booking.com boekt geen succes bij Reclame Code Commissie

| 9 juli 2014

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft ook in hoger beroep beslist dat de reclameuitingen van Booking.com misleidend zijn. Max Kohnstamm had de klacht bij de RCC ingediend.

Bij veel hotelkamers staat op de website van Booking.com namelijk de tekst  ‘We hebben nog 1 kamer vrij’ en ‘Nog maar 1 kamer beschikbaar voor X euro’ terwijl dat in werkelijkheid niet zo is; er zijn er wellicht nog genoeg beschikbaar, zij het via andere kanalen.

De uitspraak van de RCC in april van dit jaar besprak ik ook al in mijn blog

Booking.com ging echter in hoger beroep tegen de uitspraak bij het College van Beroep. Daar voerden zij onder meer aan dat de gemiddelde gebruiker van Booking.com zich niet snel zal laten misleiden en dat zij weten dat de beschikbare kamers alleen betrekking hebben op het aanbod bij Booking.com, niet het volledige aanbod. Het kan dus inderdaad best zo zijn dat er nog genoeg kamers beschikbaar zijn via andere kanalen.

Het College focust in zijn oordeel vooral op het woordje ‘we’ in de tekst  ‘We hebben nog 1 kamer vrij’. Daar waar Booking.com stelt dat het duidelijk is dat ‘we’ alleen ziet op het aanbod bij Booking.com, zegt het College:

Dat Booking.com in de bestreden uiting uitsluitend mededeling doet over het aanbod van kamers dat via haar website beschikbaar is en de uiting in zoverre inhoudelijk juist is, doet op zichzelf genomen in dit verband niet ter zake. Het gaat immers om de vraag of voor de gemiddelde consument duidelijk is dat “we” in de zin "We hebben nog 1 kamer vrij!" specifiek verwijst naar Booking.com, en zo nee, of deze consument daardoor ertoe wordt gebracht of kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet zou hebben genomen.”

Het College oordeelt dan ook:

“Het College constateert dat bij deze mededeling geen informatie staat over de vraag wie met “we” wordt bedoeld. Dit blijkt ook niet uit de informatie die verschijnt indien men in het scherm de cursor op deze tekst laat staan (“mouse-over”). In die informatie staat immers alleen de herhaling dat nog één kamer beschikbaar is, gevolgd door de mededeling dat er mogelijk meer kamers beschikbaar zijn tegen hogere prijzen.”

Het College oordeelt dat niet duidelijk wordt dat met ‘we’ alleen het aanbod via Booking.com bedoelt wordt. De zin staat namelijk bij de informatie over het hotel zelf, dus waarom zou het niet het aanbod van het hotel zelf betreffen?

Hieruit volgt dat de gemiddelde consument door de onduidelijkheid over de vraag naar wie de mededeling "We hebben nog 1 kamer vrij!" verwijst, tot een transactie kan besluiten waartoe hij mogelijk niet besloten zou hebben indien hij voldoende zou zijn geïnformeerd over het feit dat deze mededeling alleen het aanbod via Booking.com weergeeft, en niet het aanbod van het hotel.

Het College onderschrijft daarom het oordeel van de Commissie dat de uiting onduidelijk is en misleidend werkt.

Nu is Booking.com niet verplicht de reclameuitingen aan te passen, nu het oordeel van het College slechts een aanbeveling is, en geen bindende uitspraak. Wel worden de uitspraken van de RCC en het College van Beroep doorgaans gevolgd. Ik ben benieuwd…