Home / Nieuws & Blogs / Cloudsourcing

Cloudsourcing

| 9 december 2013

Bijna elke onderneming komt er vroeg of laat mee in aanraking, outsourcing; het overdragen van bedrijfsprocessen van de eigen organisatie naar een externe partij. In onze dagelijkse praktijk zien we dat IT-outsourcing in de cloud geschikt is voor grote ondernemingen maar zeker ook voor midden en klein bedrijf.  Om u inzicht te geven wat daar allemaal bij komt kijken zal ik in een aantal blogs ingaan cite="mailto:Itte%20Overing" datetime="2013-12-06T15:58"> op de factoren die ‘cloudsourcing’ tot een succes maken.

Veel ondernemers en managers zullen zich afvragen welke stappen er moeten worden gezet in zo’n proces. Welke functies draag je over? Welke leverancier is het meest geschikt om aan over te dragen? Welke garanties vraag je van de leverancier? Welke contractuele afspraken maak je op welk moment? Deze en andere vragen zal ik de komende weken beantwoorden.

Uiteraard zal ik ook een aantal onderwerpen buiten beschouwing laten. Zo ga ik niet in op situaties waarbij personeel wordt overgedragen, joint ventures worden aangegaan of waarbij er gebruik wordt gemaakt van off-shoring.

Ik bespreek het cloudsourcingstraject aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Namelijk vanuit het perspectief van een (middel-)grote onderneming die zijn desktopfuncties wil outsourcen. Aan de hand van dit perspectief zullen zowel praktische, organisatorische en juridische aspecten belicht worden.   cite="mailto:Hugo%20Atzema" datetime="2013-12-06T16:54">

Allereerst zal ik ingaan op de interne voorbereiding van de outsourcing en de functiebepaling. Daarna zal ik het proces van het selecteren van de leverancier beschrijven. Tenslotte besteed ik aandacht aan de belangrijkste aspecten van het contracteren.