Home / Nieuws & Blogs / Coinrecht #8 - Initial Coin Offerings (ICO's) & Crowdfunding 3.0

Coinrecht #8 - Initial Coin Offerings (ICO's) & Crowdfunding 3.0

| 8 augustus 2017

Sinds de vorige blog is er veel gebeurd in de wereld van cryptogeld. Zo is Bitcoin gesplitst en heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) in de Verenigde Staten aangeven dat ICO's (Initial Coin Offerings) mogelijk als effecten/aandelen gereguleerd kunnen worden. Wat zijn ICO's eigenlijk? Hier staan we in deze blogpost kort bij stil.

Voortaan zullen we, naast het uitlichten van een specifiek onderwerp, bij elke #coinrecht een korte update geven van de (in onze opinie) belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van cryptogeld en blockchain.

Cryptogeld en blockchain update

Bitcoin is gesplitst

Op 1 augustus 2017 is de blockchain van Bitcoin opgesplits. Dit wordt ook wel een 'fork' genoemd. De afsplitsing is veroorzaakt door een groep miners die het niet eens waren met de koers van Bitcoin. Om wereldwijd een gangbaar betaalmiddel te worden, zal Bitcoin een grote hoeveelheid transacties moeten kunnen verwerken. Dit is nu niet het geval. Twee ontstane groeperingen verschillen van mening over de manier waarop dit gerealiseerd dient te worden. Het resultaat is een splitsing.

Dit betekent dat iedereen met enig Bitcoin-saldo vóór de splitsing, nu dit saldo keer twee heeft. Of de afgesplitste Bitcoin levensvatbaar is, zal nog moeten blijken. Vooralsnog lijkt dit niet het geval te zijn en staat de oorspronkelijke Bitcoin al dagen op zijn hoogste waarde ooit. Conclusie: er zijn nu twee soorten Bitcoin:

  • Bitcoin (BTC, nu €2959); en
  • Bitcoin Cash (BCH, nu €288).

Initial Coin Offering (ICO) regulering

Een van de eerste ICO's op Ethereum betrof The DAO (Decentralized Autonomous Organization) in juni 2016. Toen dit systeem werd gehackt, is besloten om de hack ongedaan te maken door de blockchain met terugwerkende kracht te splitsen vanaf een moment vóór de hack. Nu, ruim een jaar later, verschijnt een onderzoeksrapport van de SEC waaruit blijkt dat bestaande wetgeving omtrent securities (effecten/aandelen) mogelijk ook van toepassing kunnen zijn op ICO's (ook wel token sales genoemd). Aangezien de geldende wetgeving niet mals is, zou dit in de toekomst grote gevolgen kunnen hebben.

Deze ontwikkeling was te verwachten, en andere landen zullen waarschijnlijk tot een soortgelijke conclusie komen. Hoewel de cryptogemeenschap overwegend anti-regelgeving is, is enige regulering op dit vlak wel gewenst. Op dit moment kopen veel mensen obscure tokens in de hoop hier duizenden procenten rendement op te krijgen. Dit kan niet eindeloos zo doorgaan. Gemiddelde burgers zonder inhoudelijke kennis van waarin ze investeren, gaan hierbij veel geld verliezen en zullen de overheid vragen om bescherming. De wildgroei van ICO's is een van de kinderziekten die Ethereum te boven moet komen en regulering is daarvoor mogelijk een geschikt geneesmiddel.

Initial Coin Offerings (ICO's) en nieuwe crowdfunding

Sinds de opkomst van het internet en het ontstaan van platformen als Kickstarter en Indiegogo, is de wereld van financiering flink aan het veranderden. De laatste tijd wordt ook Ethereum gebruikt voor de online financiering van nieuwe bedrijfsposities. Deze nieuwe manier van financiering aantrekken is door het houden van een ICO of 'token sale'.

Deze term klinkt wellicht bekend. Het is een afgeleide van IPO (Initial Public Offering, ook wel beursgang). Het gaat om het moment waarop een bedrijf voor de eerste keer aandelen in zijn bedrijf te koop aanbiedt aan het publiek. In plaats van het aanbieden op de beurs, met alle restricties die daar bij horen, worden de tokens aangeboden aan iedereen op het internet.

Omdat de valuta's van Bitcoin en Ethereum inmiddels aanzienlijke waarde vertegenwoordigen, kunnen deze nu ook gebruikt worden om nieuwe initiatieven te ondersteunen. Wie vroeg Bitcoin of Ether(eum) heeft gekocht, zoekt nu wellicht een manier om dit nuttig te gebruiken.

https://www.youtube.com/watch?v=Q5R8KuxV4A0

Ethereum speelt een belangrijk rol in deze ontwikkeling. Het zijn de smart contracts die het mogelijk maken om de nieuwe tokens/aandelen te creëren en te verkopen. Hoewel dit fenomeen al vele mensen erg rijk heeft gemaakt, is het tevens nodig om hier kritische kanttekeningen bij te plaatsen. De regelgeving omtrent effecten- en aandelenhandel bestaat niet voor niets.

ICO's lijken op IPO's, maar verschillen op belangrijke punten. Zo het is voor het lanceren van een ICO niet van belang dat je enige ondernemerservaring hebt of een ondernemingsplan hebt geschreven. Twee vrienden met een idee lijkt tegenwoordig genoeg te zijn om miljoenen binnen te harken. Ook is onduidelijk of je echt een aandeel in een bedrijf koopt. Krijg je stemrecht? En wat als de oprichter er met de buit vandoor gaat (zoals al een paar keer is voorgevallen)? Momenteel is veel onduidelijk over de potentieel negatieve kanten van deze ontwikkeling. Toch lijkt niemand zich er enorm druk om te maken omdat de koersen omhoog gaan.

Advies

Niet iedereen heeft de beste intenties. Tegelijkertijd zijn er veel mensen die graag snel rijk willen worden. Een combinatie van deze twee groepen levert vroeg of laat problemen op. Bent u van plan om op enigerlei wijze met cryptogeld te gaan ondernemen, ga er dan niet van uit dat er geen regels gelden. Anticipeer op de komende ontwikkelingen en zorg dat u vroegtijdig onderzoek doet naar een manier waarop bestaande regelgeving (waar mogelijk) toegepast kan worden.

Welkom bij de financiële revolutie (de waarde van één Bitcoin (BTC) is op dit moment 2959 euro).