Home / Nieuws & Blogs / Consumentenautoriteit beboet Garant-o-Matic voor oneerlijke handelspraktijken

Consumentenautoriteit beboet Garant-o-Matic voor oneerlijke handelspraktijken

12 oktober 2010

Opnieuw is door de Consumentenautoriteit een forse boete opgelegd voor overtreding van Wet oneerlijke handelspraktijken en de Wet koop op afstand. Postorderbedrijf Garant-o-Matic kreeg een boete van maar liefst 120.000 euro voor het versturen van twee promotionele mailings per post, waarbij niet aan deze wetten werd voldaan.

In 2008 werd door de Consumentenautoriteit al vastgesteld dat Garant-o-Matic bij het versturen van mailings niet alle wettelijke verplichtingen nakwam. Garant-o-Matic deed toen echter een toezegging om bij nieuwe mailings deze regels wel in acht te nemen. Omdat er bij onder meer ConsuWijzer echter opnieuw meldingen van consumenten binnenkwamen, is getoetst of Garant-o-Matic bij haar nieuwe mailings wel echt voldeed aan de eerder gedane toezeggingen. Dat bleek niet het geval.

Garant-o-Matic stuurde een brief naar een groot aantal consumenten. Daarin werd aangegeven dat de consument was geselecteerd om deel te nemen aan een promotieactie. De indruk werd gewekt dat de consument gegarandeerdéén van een aantal met naam genoemde dure elektronicaproducten gratis kon krijgen. Genoemd werden een LCD tv, een portable cd-speler, een Ipod, een mobiele telefoon en een digitale camera. Het product zou al door Garant-o-Matic betaald zijn. De consument hoefde slechts een bijdrage van 19,99 euro te betalen voor het importeren, de verzend- en verpakkingskosten en de administratiekosten. De consument moest wel binnen 7 dagen reageren. Had de consument het pakket eenmaal ontvangen, dan mocht hij binnen 15 dagen de overeenkomst nog kosteloos ontbinden. Voor de verdere voorwaarden werd verwezen naar het meegestuurde reglement.

Zoals vaker met dit soort acties klonk het te mooi om waar te zijn. En als iets te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het dat meestal ook. Zo ook hier. Want wat bleek nu? Als de consument het bestelformulier binnen 2 dagen terugstuurde naar Garant-o-Matic, dan ontving hij automatisch de portable cd-speler en nam hij deel aan een door Garant-o-Matic georganiseerd kansspel, waarbij vier prijzen gewonnen konden worden (namelijk de LCD tv, de mobiele telefoon, de digitale camera en de Ipod). Alleen als de consument binnen 2 dagen na ontvangst van de brief het bestelformulier instuurde ontving hij de cd-speler en dong hij mee naar de vier prijzen. Stuurde hij het formulier daarna op (na 2 dagen, maar binnen 7 dagen), dan ontving hij wel de portable cd-speler, maar dong hij niet mee naar de prijzen.

Volgens de Consumentenautoriteit verstrekte Garant-o-Matic in de brief niet voldoende informatie over de belangrijkste kenmerken van de dienst (namelijk het kansspel), zoals wel verplicht is volgens de Wet koop op afstand. Zo was onder meer niet voldoende duidelijk dat voorwaarde voor kans op het winnen van de prijzen was dat het formulier binnen 2 dagen werd teruggezonden. Ook was onvoldoende duidelijk dat tegen betaling van de 19,99 euro altijd de portable cd-speler zou worden toegestuurd en dat de overige producten enkel via de loterij te winnen waren en bleek niet dat het uiteindelijk om maar vier prijzen ging. In het bijgevoegde reglement stond wel iets meer informatie, maar ook dat was volgens de Consumentenautoriteit niet voldoende.

Ook de Wet oneerlijke handelspraktijken is volgens de Consumentenautoriteit geschonden door Garant-o-Matic. Garant-o-Matic maakt zich volgens de Consumentenautoriteit onder meer schuldig aan twee handelspraktijken die op de zwarte lijsten van de Wet oneerlijke handelspraktijken staan. De handelspraktijken op die lijsten zijn onder alle omstandigheden oneerlijk en dus verboden. De eerste zwarte lijst-praktijk waar Garant-o-Matic zich schuldig aan maakte was het bedrieglijk de indruk wekken dat een prijs is gewonnen door de consument, terwijl hij om daarvoor in aanmerking te komen nog een bedrag moest betalen. Verder werd het product als gratis omschreven, terwijl de consument iets anders moest betalen dan onvermijdelijke kosten om in te gaan op het aanbod en het product af te halen of laten bezorgen. Ook dit is een handelspraktijk die op de zwarte lijst te vinden is. Tot slot verstrekte Garant-o-Matic essentiële informatie niet, waardoor de consument werd misleid.

Eerder al gaf de Consumentautoriteit haar pijlen te gaan richten op online oneerlijke handelspraktijken en werden er hoge boetes opgelegd aan aanbieders van SMS-diensten. Dat er opnieuw een flinke boete is opgelegd voor schending van de Wet oneerlijke handelspraktijken toont dat de handhaving van de wet serieus wordt genomen. Dit is belangrijk, omdat de bedragen waar het om gaat vaak te laag zijn voor consumenten om zelf actie te ondernemen. Doordat hoge boetes worden opgelegd kan worden voorkomen dat de bescherming illusoir wordt. Wel is het zaak dat ondernemingen goed opletten dat zij niet in strijd met de Wet oneerlijke handelspraktijken handelen. De Consumentenautoriteit is streng en ook zonder dat de ondernemer zich daarvan bewust is kan hij zich schuldig maken aan oneerlijke handelspraktijken.