Home / Nieuws & Blogs / Consumentenautoriteit legt opnieuw lasten onder dwangsom op aan doorverkopers van toegangskaarten

Consumentenautoriteit legt opnieuw lasten onder dwangsom op aan doorverkopers van toegangskaarten

| 22 december 2010

In augustus van dit jaar legde de Consumentenautoriteit al lasten onder dwangsom op aan een aantal bedrijven die online toegangskaarten voor concerten en (sport)evenementen doorverkopen. Zij hielden zich volgens de Consumentenautoriteit onvoldoende aan de regels omtrent oneerlijke handelspraktijken en informatievoorziening aan consumenten. Vandaag werd bekend dat opnieuw aan vier van zulke bedrijven lasten onder dwangsom zijn opgelegd.

Ook deze bedrijven houden zich volgens de Consumentenautoriteit niet voldoende aan de wettelijke regels ter bescherming van consumenten. Zij dienen daarom meer en duidelijkere informatie te verstrekken. Zo moeten zij bijvoorbeeld duidelijker vermelden dat het om doorverkochte tickets gaat, moeten consumenten geinformeerd worden over de risico's die zij hierdoor mogelijk kunnen lopen, moet de prijs op de juiste wijze worden vermeldt en moeten de ondernemers meer gegevens verstrekken over het bedrijf dat achter de website zit.

Passen de bedrijven deze punten niet of onvoldoende aan, dan verbeuren zij dwangsommen tot 5.000 euro per week per overtreding (met een maximum van 100.000 euro per overtreding).

Dat zulke dwangsommen ook daadwerkelijk betaald moeten worden als de bedrijven hun gedrag niet verbeteren, blijkt wel uit het feit dat voor de vijf bedrijven die in september lasten onder dwangsom opgelegd kregen, inmiddels 25.000 euro aan dwangsommen is ingevorderd. Bij controle bleek namelijk dat zij hun informatievoorziening nog niet voldoende hadden aangepast.