Home / Nieuws & Blogs / “Cookiewet wordt aangepast”, maar hoe dan?

“Cookiewet wordt aangepast”, maar hoe dan?

| 21 december 2012

Ja zeg, mooi is dat. Roep ik woensdag dat dat idee om statistieken uit de cookiewet te halen écht nog wel even zal duren, knalt Nu.nl donderdag met “Cookiewet wordt aangepast”. Minister Kamp laat in een brief aan de Kamer weten dat hij heeft overlegd met toezichthouder OPTA en mogelijkheden ziet. Helaas blijft het bij de vage opmerking dat er “mogelijkheden zijn de wet zo toe te passen” dat voor first-party anonieme analytics geen toestemming hoeft te worden verkregen van de gebruiker. Maar welke dan?

De brief suggereert een wetswijziging, maar volgens mij kan dat helemaal niet. De Europese Richtlijn is duidelijk over wat de tekst van de wet moet zijn, en een uitzondering voor first party analytics staat niet in de Richtlijn en mág dus niet in de Nederlandse wet.

De minister motiveert de uitzondering met een beroep op de strekking van de wet en richtlijn:

De gedachte hierachter was dat, mits voldaan aan bepaalde voorwaarden, zoals geanonimiseerde gegevensverzameling en het niet delen van de gegevens met derden, de analytische cookies geen negatieve  gevolgen hebben voor de privacy van de gebruiker van het randapparaat, zijnde het belang dat artikel 11.7a beoogt te beschermen.

En normaal is dat ook een prima argument om af te wijken van een wettelijke regel. Maar het is en blijft een afwijking van de Europese cookieregel. Ik ben benieuwd of de marketingindustrie – die immers continu riep dat we ons aan de Europese tekst moeten houden bij invoering van de wet – nu ook gaat roepen dat we niet mogen afwijken van Europa omdat anders Nikkelen Neelie boos wordt?

Een beleidsregel voor de OPTA dat er niet mag worden gehandhaafd, lijkt me de enige werkbare optie. Maar normaal bepaalt de OPTA als ZBO zélf haar beleidsregels, en niet de minister.