Home / Nieuws & Blogs / Cryptoregulatie: Wat betekent de MiCA voor nieuwe cryptocurrency projecten?

Cryptoregulatie: Wat betekent de MiCA voor nieuwe cryptocurrency projecten?

| 28 september 2022

Geschreven door: Yamilio Amatbasoeki (stagiair)

Zodra de verordening over Markten in Crypto-Activa (MiCA) in werking treedt moeten alle bedrijven en instellingen die cryptoactiva uitgeven aan inwoners van de Europese Unie (EU) opletten. Om cryptoregulatie binnen de EU te harmoniseren heeft de Europese Commissie een kader opgesteld dat alle regelgeving over cryptoactiva op blockchain omvat. De inhoud is nog niet definitief, maar de definitieve versie van de verordening treedt naar verwachting wel al tegen het einde van 2022 in werking. Het is voor uitgevende instellingen van tokens en dienstverleners in de crypto-industrie belangrijk om op de hoogte te zijn van de juridische implicaties van de MiCA-verordening. Hierdoor zouden ze namelijk een sterke concurrentiepositie kunnen innemen ten opzichte van andere cryptodienstverleners.

Deze blog bespreekt de drie belangrijkste eisen waaraan bedrijven moeten voldoen die cryptoactiva aanbieden. Het begrip cryptoactiva is erg breed en omvat cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum, E-money-tokens zoals USD Coin en Tether, op activa gebaseerde tokens en utility tokens zoals Filecoin en Binance Coin. Deze blog beperkt zich tot cryptocurrencies en utility tokens. Cryptocurrencies zijn cryptoactiva eenheden die gebruikt worden als valuta op een blockchain. Utility tokens zijn een soort van waardebon die iemand van tevoren koopt, en kan gebruiken om van een product of dienst gebruik te maken.

Toepassingsgebied MiCA

Alle cryptoactiva die al gereguleerd worden door bestaande regelgeving vallen niet onder de MiCA-regels. Dit zijn financiële instrumenten, elektronisch geld en deposito’s. NFT’s worden (nog) niet gereguleerd door de verordening. Instellingen die cryptocurrency uitgeven en aanbieden aan inwoners van de EU (ook wel ‘uitgevende instellingen’) moeten onder de MiCA aan een aantal eisen voldoen. De belangrijkste drie eisen licht ik hieronder toe.

Eis 1: Een wettelijk opgerichte onderneming

De eerste eis is dat de uitgevende instelling geregistreerd moet staan als juridische entiteit in de EU. Deze juridische entiteit kan dan als centrale organisatie de verantwoordelijkheid dragen voor eventuele beloftes die zij doen aan investeerders. Dit houdt in dat het bedrijf kan rekenen op civielrechtelijke aansprakelijkheid als de gedane uitingen misleidend zijn. Dit zorgt ervoor dat uitgevende instellingen van een cryptocurrency terughoudender zijn met verklaringen en toekomstige verwachtingen over de prijs van een token of het bijbehorende project. Consumenten en investeerders kunnen op deze manier rekenen op minder onrealistische prognoses over de prijs van een token of de toekomst van een blockchainproject.

Eis 2: Whitepapers

De tweede eis om cryptocurrency aan te mogen bieden, is dat uitgevende instanties van cryptocurrency whitepapers moeten opstellen en deze openbaar moeten maken. Een whitepaper is een diepgaand document dat erop gericht is om een lezer te informeren over een bepaald product of dienst. Onder de MiCa zijn uitgevers van tokens aansprakelijk voor alle uitspraken en eventuele onjuistheden in de whitepapers. Uitgevers zijn vereist duidelijke informatie te verschaffen over de uitgevende instelling en het team dat betrokken is bij het ontwerp en de ontwikkeling van de token. Daarnaast moeten de whitepapers informatie bevatten over het project waarvoor tokens worden uitgegeven. Deze informatie dient bij te dragen aan de transparantie tegenover gebruikers en investeerders. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de redenen voor het uitgeven van de cryptocurrency, het geplande gebruik van de opbrengst en alle risico’s voor de instelling zelf, voor het product en de productimplementatie. Bovendien moet de lezer inzicht krijgen in de technische werking van de onderliggende technologie en de mechanismen over het gebruik en verhandelen van de tokens. Whitepapers die gaan over het gratis vergeven van cryptoactiva, bijvoorbeeld via ‘airdrops’, zijn niet verplicht. Wanneer een uitgevende instantie tokens alleen aan professionele investeerders aanbiedt is een whitepaper ook niet nodig.

Eis 3: Toelating tot de handel

De derde en laatste eis is dat de nationale bevoegde autoriteit (in Nederland is dit de Autoriteit Financiële Markten) de whitepapers ten minste 20 werkdagen voor publicatie ontvangt met een uitleg waarom de tokens niet aangemerkt kunnen worden als financiële instrumenten. Dit zou namelijk betekenen dat de MiCA niet van toepassing is omdat financiële instrumenten onder de verordening Markets in Financial Instruments Directive II vallen. De nationale bevoegde autoriteit is bovendien bevoegd om de handel te verbieden of de handel stop te zetten.

MiCA: Toekomstperspectief

Het opstellen van regels voor uitgevende instellingen is maar één van de onderwerpen die de verordening MiCA binnen de cryptobranche gaat reguleren. De drie belangrijkste eisen zijn in deze blog besproken. Consumenten en investeerders in de cryptobranche worden naar verwachting op deze manier beter beschermd. De drempel voor nieuwe cryptoprojecten wordt daarmee hoger, maar transparantie en civielrechtelijke aansprakelijkheid geeft mogelijk meer vertrouwen in de cryptobranche bij zowel investeerders als het grote publiek.