Home / Nieuws & Blogs / De Arbowet: een obstakel bij Het Nieuwe Werken?

De Arbowet: een obstakel bij Het Nieuwe Werken?

| 14 april 2011

Iedereen ziet inmiddels wel de voordelen van de invoering van Het Nieuwe Werken (HNW). Een betere balans tussen werk en privé is een voorbeeld daarvan. Thuis of op het terras werken in plaats van op kantoor. Maar hoe verhouden de Arbo-wet en HNW zich tot elkaar? Wie, werkgever of werknemer, is waarvoor verantwoordelijk?

Lees alles over dit onderwerp bij De Arbowet: een obstakel bij HNW?