Home / Nieuws & Blogs / Organisaties die privacy serieus nemen, hebben behoefte aan creatieve juristen

Organisaties die privacy serieus nemen, hebben behoefte aan creatieve juristen

| 6 november 2023

Door de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de vraag naar goede privacyjuristen flink toegenomen. Volgens Peter Kager, Chief Quality Officer en Trainer aan de ICTRecht Academy, biedt de relatief jonge AVG voor juristen naast uitdagingen vooral veel kansen. In gesprek vertelt hij waar organisaties behoefte aan hebben en hoe onze opleidingen juristen helpen om in deze behoefte te kunnen voorzien.

Is de kern van het privacyrecht veranderd?

"De kern van het privacyrecht is door de komst van de AVG niet veranderd. Doe je iets met privacygevoelige gegevens? Dan moet je dat netjes en eerlijk doen en daar transparant over zijn. De AVG heeft de aandacht nog meer op privacy gelegd. Met het logische gevolg dat de vraag naar privacyjuristen is toegenomen. En die juristen moeten opgeleid worden. Niet alleen door ze te vertellen wat er in de wet staat, maar vooral door ze te leren hoe bepalingen uit de AVG zich vertalen naar de praktijk."

Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen op het gebied van privacy?

"Het bieden van concrete en praktische oplossingen binnen de kaders van de AVG kan een uitdaging zijn. De relatief jonge AVG zorgt ervoor dat er onduidelijkheid is als het gaat om de invulling van sommige begrippen. Veel mensen kijken naar Europese toezichthouders om te zien hoe ze de AVG moeten interpreteren. Maar meer dan eens zijn diezelfde toezichthouders door rechters teruggefloten. Dit zorgt voor onduidelijkheid en onzekerheid, maar het biedt voor scherpe en creatieve juristen tegelijkertijd ook kansen. Schijnbaar is het niet altijd duidelijk hoe de wet- en regelgeving geïnterpreteerd moet worden. Als jurist biedt dat de vrijheid om daar een eigen doordachte invulling aan te geven."

Hoe zie je dat organisaties hiermee omgaan?

"Organisaties die privacy serieus willen nemen zijn continu op zoek naar dit soort juristen. Ze hebben geen tijd en geen zin om lang te moeten wachten op een juridisch antwoord waar ze zelf niets mee kunnen. Een jurist die stelt dat een datalek wel of niet gemeld moet worden bij de toezichthouder, is voor hen waardevol. Waardevoller dan een jurist die omslachtig uitlegt dat het afhangt van de omstandigheden van het geval, en de organisatie adviseert zelf maar een keuze te maken aan de hand van door de jurist geformuleerde voor- en tegenargumenten."

Wat is jouw rol hierin en wat is de meerwaarde?

"Onze meerwaarde zit 'm vooral in de vertaalslag maken van het juridische naar het praktische. Als trainer leer ik juristen waar nodig om goed en diepgaand na te denken over complexe privacyvraagstukken. Inclusief de uitleg waarom iets op een bepaalde manier in de wet terecht is gekomen. Als je dat als jurist begrijpt, kun je zelf pragmatisch redeneren en adviseren."

Wat maakt ons aanbod uniek?

"Zelfs voor de meest doorgewinterde jurist kan een training droog of saai worden als artikel na artikel uit een wet wordt besproken. De link leggen met veelvoorkomende praktijksituaties en bespreken hoe daarmee om te gaan maakt ons aanbod uniek. Op een laagdrempelige manier complexe materie eigen maken en toe kunnen passen ‘in het veld’, dat is wat wij mensen leren. Het liefst aan de hand van voorbeelden uit onze eigen praktijk." 

 


Meer leren over privacy? Bekijk het aanbod van onze ICTRecht Academy:

Trainingen en opleidingen