Home / Nieuws & Blogs / De bewerkersovereenkomst voor het hostingbedrijf

De bewerkersovereenkomst voor het hostingbedrijf

| 2 juli 2014

Wanneer u privacygevoelige gegevens (“persoonsgegevens”) verwerkt voor een ander, krijgt ook u te maken met de Wet bescherming persoonsgegevens. Het opslaan, bewerken, versturen of gebruiken van persoonsgegevens is namelijk aan strenge eisen gebonden. Die eisen gelden niet alleen voor de persoon die daar opdracht toe geeft, maar ook voor de partij die in opdracht van die persoon de feitelijke werkzaamheden uitvoert. En een hoster zal al snel aan die omschrijving voldoen.

Een hoster slaat gegevens op voor zijn klanten. Die gegevens kunnen persoonsgegevens betreffen. Denk aan de emailaccounts die de hoster aanbiedt bij het hostingpakket of eenvoudigweg de inhoud van een MySQL database die de klant opzet binnen de softwareomgeving die de hoster aanbiedt. Hoewel de hoster daarbij niet echt een actieve rol verricht, is hij wel degelijk bezig met het 'verwerken' van die gegevens. De privacywet hanteert een zeer breed begrip van deze term, en ook het enkele laten opslaan en teruglezen daarvan valt eronder.

Het is wettelijk verplicht dat bewerker en verantwoordelijke een overeenkomst met elkaar sluiten waarin vastgelegd is welke gegevens worden verzameld en met welk doel. Ook moeten er afspraken worden gemaakt over beveiliging van de gegevens zoals opgeslagen en verwerkt door de bewerker. De aansprakelijkheid van de bewerker kan hierin ook worden geregeld. Met onze generator maakt u een bewerkersovereenkomst op maat voor u als hoster. Hiermee regelt u uw plichten en de grenzen van uw aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. Deze tekst kunt u dan uw klanten aanleveren samen met uw algemene voorwaarden.

Maak gratis een notice-and-takedownformulier met onze generator. Of genereer met 20% korting algemene voorwaarden, bewerkersovereenkomsten en méér binnen de hostingbundel op JuriDox.