Home / Nieuws & Blogs / De BTW verhoging bij hosting en domeinnamen

De BTW verhoging bij hosting en domeinnamen

| 25 september 2012

Per 1 oktober wordt de BTW verhoogd van 19 naar 21%. Dit heeft grote gevolgen, onder meer voor langlopende contracten zoals voor hosting of domeinnamen. In die contracten moeten de bedragen voor diensten per 1 oktober op 21% BTW worden gefactureerd. Welke gevolgen heeft dit voor hosting en domeinnamen?

Hoofdregel is dat 21% BTW verschuldigd is bij dienstverlening die plaatsvindt (geleverd wordt) op of na 1 oktober. De factuur over de maand oktober krijgt dus 21% BTW, ongeacht of deze nu eind oktober of 30 september wordt uitgebracht.

Het kan zijn dat er vooruit is betaald voor de periode vóór 1 oktober en de periode vanaf die datum. Denk aan een webhostingcontract dat per 1 januari 2012 voor een jaar ineens is betaald. Deze factuur moet worden gesplitst, het kwart dat voor het vierde kwartaal verschuldigd is, is nu tegen 21% BTW belast in plaats van (zoals u in januari dacht) 19%.

Hetmeerbedrag aan BTW mag met een aparte nafactuur worden geïncasseerd, of bij de eerstvolgende factuur (van 2013 dan, meestal) alsnog in rekening gebracht. U mag het bedrag niet zomaar met automatische incasso incasseren, er moet natuurlijk wel een factuur zijn voor de BTW.

Een domeinnaam wordt gewoonlijk per jaar vooruit gefactureerd (soms zelfs per twee jaar). Hoe de kosten van een domeinnaam moeten worden gezien, is juridisch onduidelijk (zie ook de discussie in verband met de Wet Van Dam).

De Belastingdienst heeft in haar FAQ toegelicht hoe het zit met service-abonnementen, zoals bij onderhoud aan een lift. Er wordt daarbij jaarlijks onderhoud uitgevoerd en tevens is men op afroep beschikbaar bij problemen. Hierbij ziet men het jaarlijks onderhoud als de hoofdprestatie, en de datum daarvan bepaalt of de 19 dan wel 21% van toepassing is.

Wij denken dat een domeinnaam hier sterk mee te vergelijken is. De hoofdprestatie is het aanmaken van de domeinnaam bij de registry en/of het jaarlijks updaten daarvan. De overige werkzaamheden (koppelen aan een website, updaten record bij tussentijdse wijzigingen) zijn vergelijkbaar met dat op afroep beschikbaar zijn. Deze zijn dus als "klein werk" niet de hoofdprestatie en bepalen dus niet wanneer BTW verschuldigd is. Anders gezegd: als domeinnaam is geregistreerd is vóór 1 oktober, dan is er geen 21% verschuldigd. De verlenging ná 1 oktober natuurlijk wel.

En nog even voor de duidelijkheid: uw klanten hebben géén recht van opzegging als u de BTW doorrekent aan hen. De wet staat u expliciet toe om dit te doen, sterker nog de wet verbiedt een contractuele afspraak waarbij de klant mag opzeggen als u de BTW-verhoging doorberekent. Dit geldt zowel bij zakelijke klanten als bij consumentklanten.