Home / Nieuws & Blogs / De BTW verhoging en telecom aanbieders

De BTW verhoging en telecom aanbieders

| 29 augustus 2012

De BTW wordt per 1 oktober 2012 verhoogd. Eerder schreven we al over de gevolgen van deze verhoging en de (on)mogelijkheid om een overeenkomst te ontbinden op basis van een BTW verhoging. Van mijn mobiele telefoonprovider en mijn TV, internet en vaste telefoon aanbieder heb ik inmiddels bericht ontvangen over de gevolgen van de BTW verhoging en de onmogelijkheid tot opzeggen van mijn contract op basis van deze overeenkomst. Klopt dit eigenlijk wel, kan ik inderdaad niet van mijn contracten af?

De Wet op de omzetbelasting stelt dat het niet mogelijk is om de overeenkomst te ontbinden ingeval van een BTW verhoging opgelegd door de overheid. De Telecommunicatiewet daarentegen stelt in artikel 7.2 dat een abonnement wel degelijk opgezegd kan worden als de aanbieder de overeenkomst eenzijdig wijzigt in het nadeel van de abonnee. Onder 'de overeenkomst' vallen ook de tarieven van het abonnement. De aanbieder moet minimaal een maand voor inwerkingtreding de abonnee informeren en de mogelijkheid bieden de overeenkomst op te zeggen.

Twee wetten, twee verschillende bepalingen. Volgens de letter van de wet kan een abonnee de overeenkomst opzeggen op basis van artikel 7.2 uit de Telecommunicatiewet. Toch biedt het artikel onvoldoende grondslag om een abonnement op te zeggen. Een redelijk uitleg van het artikel verzet zich hier tegen.

De BTW verhoging is een door de overheid opgelegde maatregel waar de telecom providers verplicht aan moeten voldoen. De telecom providers kunnen niet anders, en de abonnee zou op moeten kunnen zeggen? Dat is niet redelijk. Daar komt bij dat de providers niets met de verhoging verdienen. De abonnee betaalt en de aanbieder draagt dit af aan de Nederlandse overheid. Geen voordeel voor de provider, maar wel voor de staatskas.