Factsheets

ICTRecht deelt graag haar juridische kennis. Onze factsheets geven u de kernpunten van juridische thema's en documenten zoals: algemene voorwaarden, cameratoezicht of privacywetgeving.

Uitgelichte factsheets

Register verwerkingen van persoonsgegevens

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moeten organisaties onder bepaalde omstandigheden een register van verwerkingen van persoonsgegevens bijhouden. Wat staat er precies in dit register?

Privacy & monitoring op de werkvloer

Sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking is getreden, wordt er strenger en meer gehandhaafd op privacy. Waar moet u als bedrijf rekening mee houden ten aanzien van de privacy van werknemers?

Melden van datalekken

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Daarmee hebben het begrip ‘datalek’ en de daaraan gekoppelde meldplicht een nieuwe betekenis gekregen. Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Algemene voorwaarden

Wanneer u als ondernemer overeenkomsten sluit met klanten is het prettig wanneer niet iedere keer dat een overeenkomst wordt gesloten, onderhandeld hoeft te worden. Om hierop tijd te besparen kunt u dit soort zaken vastleggen in algemene voorwaarden.

Herroepingsrecht

Bij aankopen via het internet is het voor consumenten onmogelijk om een product even vast te houden of een demonstratie te krijgen. Daarom krijgen consumenten bij aankopen op afstand het recht van ontbinding (herroepingsrecht) tot 14 dagen na ontvangst van de goederen of diensten.

Verplichtingen MDR voor zorgaanbieders

Als een zorginstelling een medisch hulpmiddel wil gebruiken, moet hij de veilige toepassing van dit hulpmiddel garanderen. Door de nieuwe Europese regels zijn er veel veranderingen voor zorginstellingen.

Over ICTRecht

Onze ambitie is hét juridisch adviesbureau van de Benelux te zijn als het gaat om ICT, privacy en recht. Met een team van meer dan 60 specialisten voorzien we organisaties - vanuit onze kantoren in Amsterdam, Groningen en Brussel - van deskundig en praktisch juridisch advies.

Leer ons kennen