Home / Nieuws & Blogs / De drone is uitgereikt, maar wat mag je ermee?

De drone is uitgereikt, maar wat mag je ermee?

| 27 januari 2014

Afgelopen week ontvingen wij Tom Maaswinkel op kantoor om hem de eerste prijs van onze prijsvraag uit te reiken. Hoewel Tom ons gevrijwaard houdt van schade die voortvloeit uit zijn gebruik van de drone, geef ik hierbij enige uitleg over de regels waar hij zich aan zal moeten houden.

Op het gebruik van drones in de openbare ruimte is de Regeling modelvliegen van toepassing. Voor commercieel gebruik van drones is altijd een vergunning vereist, voor recreatief gebruik niet. Maar recreatieve gebruikers moeten zich wel aan allerlei regels uit de regeling houden. Je mag bijvoorbeeld niet ‘s nachts vliegen (art 2 sub h) en je moet ook uit de buurt blijven van kasteel Drakestijn (art 1a).

Volgens artikel 2 sub b en sub c moet de bestuurder vanaf de grond te allen tijde goed zicht houden op de drone. Dat kan jammer worden genoemd, want met een kleine hack zou het mogelijk moeten zijn om de drone via 3G/UMTS te besturen in plaats van via WiFi, waarmee de drone ver buiten het gezichtsveld zou moeten kunnen vliegen. De Parrot AR 2.0 heeft echter een camera aan boord voor de besturing, wat veel andere modelvliegtuigen niet hebben. Zou hiermee toch zijn voldaan aan het vereiste? Of wat als je een stok met een camera die op de drone zelf is gericht, op de drone zou monteren en de beelden daarvan naar een tweede tablet-scherm zou streamen? Het lijkt niet waarschijnlijk dat je dan voldoet, aangezien sub b letterlijk stelt dat er vanaf de grond goed zicht moet zijn op het modelluchtvaartuig en het luchtruim daaromheen. Misschien dat je met een 360-graden draaiende camera nog een kans zou maken, maar dan zou men altijd nog kunnen zeggen dat je feitelijk geen zicht hebt vanaf de grond, maar vanaf de lucht. Al sta je zelf natuurlijk wel weer op de grond, dus je kunt altijd probéren bijdehand te zijn.

Maar helaas is er nog een probleem, namelijk de gebruikte frequentie. Het Basis Veiligheidsreglement Modelvliegsport 2.0 van de KNVvL, dat de Regeling modelvliegen nader uitwerkt, verwijst naar een lijst frequenties die zijn vrijgegeven voor het besturen van modelvliegtuigen. De voor WiFi gebruikte 2.4 Ghz frequentie is vrijgegeven voor gebruik voor allerlei toepassingen, maar UMTS-frequenties worden voor goed geld geveild aan grote operators en staan niet op de lijst toegestane frequenties voor modelvliegen. Al met al zou ik dus niet aanraden om de drone van UMTS-besturing te voorzien.

Volgend jaar gaan we een nieuwe prijsvraag houden, waarbij we het de hackers wat moeilijker gaan maken. Volgens de goede Security-gewoonte om mensen die je beveiliging de baas kunnen voor je te laten werken, zal Tom daarbij mogelijk enige assistentie verlenen.