Home / Nieuws & Blogs / De grote datamigratie naar de cloud: waar moet je aan denken?

De grote datamigratie naar de cloud: waar moet je aan denken?

| 10 februari 2017

Er vindt een grote verschuiving plaats op het internet. Waar het eerder voor bedrijven en overheden gangbaar was om alle IT-voorzieningen on-premises te beheren, lijkt iedereen meer en meer overtuigd van de voordelen van de public cloud. De omvang van de public cloud blijft groeien, de voordelen blijven toenemen en de kosten blijven dalen. Het gevolg is een enorme datamigratie van de private naar de public cloud.

Wat is het verschil tussen de public en private cloud eigenlijk?

In het geval van de private cloud hebben bedrijven in grotere mate controle over resources als rekenkracht, opslag en bandbreedte. Dit wordt vaak niet gedeeld en staat volledig ter beschikking van de gebruiker. Dit biedt veel mogelijkheden maar betekent ook dat er snel sprake is van overcapaciteit, wat niet kostenefficiënt is. Daarnaast moet de hardware speciaal voor deze gebruiker onderhouden worden.

De public cloud daarentegen wordt gedeeld door velen en is daardoor beter in staat om snel in te spelen op de directe wensen van klanten. Hierdoor heeft elke klant praktisch onbeperkte capaciteit tot zijn beschikking die kan worden ingezet wanneer dit nodig is. Wanneer het niet nodig is, staat het ter beschikking van anderen en wordt er ook niet voor betaald.

In korte tijd zijn een aantal grote public cloud-aanbieders opgestaan. ‘De grote vier’ van dit moment zijn Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform en IBM Cloud. Samen beheersen deze partijen een enorm en groeiend deel van het hele internet. Klanten kunnen instappen bij een gigantische resourcepool en daar afnemen wat zij nodig hebben.

Met dalende prijzen en altijd toenemende resources trekken ze steeds meer partijen over de streep. Amazon heeft onlangs notabene vrachtwagens geïntroduceerd om met 100PB (een petabyte is 1000 terabytes!) tegelijk data over te hevelen naar zijn eigen public cloud.

Belangrijke vragen om te stellen vóór overgang naar de public cloud

De voordelen zijn inmiddels wel bekend (lagere kosten, oneindige schaalbaarheid, stabiliteit, etc.). Zitten er ook nadelen aan? Natuurlijk, anders was iedereen al overgestapt. Uiteindelijk staan gebruikers een stukje controle af. Controle over hardware, beheer, beveiliging en privacy. Met name deze laatste twee punten zorgen nog voor terughoudendheid:

  • Wat als er bijvoorbeeld dataverlies of corruptie optreedt, wie is daar voor verantwoordelijk?
  • Kunnen overheden straks makkelijker toegang tot gegevens verkrijgen?
  • Ben je nog steeds eigenaar van de gegevens?
  • Zit mijn hele bedrijf strak vast aan één aanbieder?

Al deze vragen zijn volstrekt legitiem en moeten bij dit soort ingrijpende wijzigingen gesteld worden.

Cloud aanbieders zijn zich bewust van de aarzelingen die gebruikers hebben en proberen hier oplossingen voor te ontwikkelen. Mocht u zelf deze overstap overwegen en geadviseerd wil worden over de juridische consequenties, dan kunnen wij daarbij helpen. Wij kunnen u begeleiden door te adviseren en voor u te onderhandelen over de toepasselijke voorwaarden. Ook kunnen we meedenken bij grote cloud migratietrajecten waarbij het belang van privacy, beveiliging en integriteit altijd een belangrijke rol spelen.