Home / Nieuws & Blogs / De regels rond reclame: waar moet u op letten?

De regels rond reclame: waar moet u op letten?

| 28 mei 2015

Advertenties vormen een belangrijke inkomstenbron op het internet. Websites plaatsen een advertentie tegen betaling, bijvoorbeeld een bedrag per keer dat de advertentie wordt getoond aan bezoekers, een vergoeding voor elke keer dat een bezoeker op een advertentie klikt of een vast bedrag voor een vooraf vastgestelde periode. Niet alle adverteerders of website-eigenaren (wellicht u als webwinkelier ook niet) staan er echter bij stil dat er wettelijke regels zijn vastgesteld voor advertenties. Schending hiervan kan tot hoge boetes of schadeclaims leiden.

Een belangrijk vereiste is dat een advertentie of andere commerciële uiting duidelijk herkenbaar is als zodanig. Voor banners gaat dit vaak goed, maar bij advertorials en gesponsorde inhoud (bv. spelletjes) lang niet altijd. Een advertorial waarbij niet duidelijk wordt aangegeven dat er een commerciële boodschap in het artikel verwerkt zit voldoet niet aan dit vereiste.

Een commercieel bericht dient aan de volgende eisen te voldoen.

  • Reclame moet als zodanig herkenbaar zijn, ook (juist!) als het gaat om SMS-berichten bij programma’s zoals The Voie of Holland en diverse belspelletjes .
  • Als het gaat om promotie-acties, premies, geschenken, of om een bericht over een wedstrijd of een spel, dan moet het bericht duidelijk en ondubbelzinnig de voorwaarden vermelden.
  • Het moet duidelijk zijn van wie de berichten afkomstig zijn. De communicatie moet uw bedrijfsnaam en contact gegevens bevatten. Als u een derde de boodschappen laat versturen, let er dan op dat uw gegevens duidelijk worden opgenomen.
  • De ontvanger moet zich snel en zonder kosten kunnen afmelden.
  • Een afmelding dient zo snel mogelijk te worden verwerkt. Het kan raadzaam zijn om een e-mailadres niet volledig te verwijderen, maar het juist te bewaren met een expliciete markering dat afgemeld is. Zo voorkomt u dat een collega het adres weer toevoegt en er toch weer boodschappen heen gestuurd worden.
  • Reclame per e-mail of sms moet als zodanig herkenbaar zijn. Ongevraagde reclame mag niet, en de klant die om reclame vraagt, moet er ook weer vanaf kunnen. En natuurlijk moet ook rekening worden gehouden met wat de gemeenschap waar reclame wordt gemaakt, accepteert.

Daarnaast is het essentieel dat uit de advertentie de identiteit van de adverteerder herkenbaar is. De bezoeker moet kunnen achterhalen wie de advertentie geplaatst heeft en hoe die adverteerder bereikt kan worden. Hieraan kan op meerdere manieren worden voldaan. Zo kan bij of in de advertentie een duidelijk herkenbare verwijzing naar de website van de adverteerder worden geplaatst, bijvoorbeeld met een aanklikbaar icoon of logo. Op die website moet dan alle benodigde informatie staan.

Het is echter niet verplicht om de naam van de adverteerder expliciet in de advertentie op te nemen. Het is voldoende als er duidelijk en herkenbaar wordt verwezen naar een website waarop blijkt wie de adverterende partij is. De advertentie zelf heeft dan dus geen icoon, logo of naam van de adverteerder nodig. Wel moet de advertentie dan via een hyperlink gekoppeld zijn aan de website van de adverteerder, omdat anders de bezoeker niet eenvoudig kan achterhalen van wie de advertentie is.