Home / Nieuws & Blogs / De regels rondom online verkoop van alcohol (1)

De regels rondom online verkoop van alcohol (1)

| 12 september 2011

Er zijn talloze webwinkels in Nederland die zowel zwak alcoholische (bier, wijn etc) als sterk alcoholische dranken verkopen. Nu is de verkoop van alcohol is in ons land aan strikte regels gebonden. Dat geldt voor zowel de verkoop vanuit een winkel als voor verkoop in de horeca. Er zijn bijvoorbeeld vergunningsregels, maar wat vooral belangrijk is, is de regelgeving met betrekking tot de verkoop aan jongeren. Hoe zit het met al deze regels bij online verkoop?

In Nederland mag sterk alcoholhoudende drank alleen verkocht worden vanuit een slijterij, (los van de horeca uiteraard) welke daarvoor ook de juiste vergunning nodig heeft. Zo staat het helder in de Drank en Horecawet. Echter directe bepalingen over online verkoop zijn er niet te vinden, maar in artikel 19 wordt wel het volgende aangegeven:

Het is verboden, anders dan in de rechtmatige uitoefening van het slijtersbedrijf ........gelegenheid te bieden tot het doen van bestellingen voor sterke drank en sterke drank op bestelling af te leveren of te doen afleveren aan huizen van particulieren.”

Alleen een vergunning houdende “ fysieke slijter” mag dus ook online zijn waren verkopen aan particulieren, (via 'bestellingen') andere partijen daardoor dus niet. Ik vraag mij eigenlijk wel af of er in de praktijk ook webshops zijn die geen vergunning hebben en toch sterke drank verkopen. Hoe en of hier strikt op gecontroleerd wordt, is mij helaas niet bekend.

Voor de categorie zwak-alcoholisch geldt dat bijvoorbeeld een supermarkt dit mag verkopen, mits het maar duidelijk apart wordt aangeboden van de andere levensmiddelen. In de winkel is dit herkenbaar als bijvoorbeeld een apart winkelpad voor bier. Er zijn in ieder geval geen aparte vergunningen voor nodig. Wel zijn er aparte regels gesteld, zo mag bijvoorbeeld een tankstation helemaal geen drank meer verkopen en mag niet iedereen op straat zomaar biertjes aan de man brengen.

Voor online verkoop van de laatstgenoemde categorie is er dus ook geen vergunning nodig, aangezien dit offline ook niet aan de orde is. Wel stelt de wet (artikel 19 Drank en Horecawet) dat naast uiteraard de winkels die al zwak alcoholisch mogen verkopen, ook bestellingen van particulieren (dus ook online bestellingen) mogen worden aangenomen vanuit:

een niet voor publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin overeenkomstige bestellingen plegen te worden aanvaard”

Hier valt een website ook onder en komt het er op neer dat zo'n beetje iedereen bier en wijn online mag verkopen. Immers is de 'verkoopruimte' niet voor het publiek toegankelijk. Wellicht is dit voor discussie vatbaar, maar het wordt op dit moment zo gesteld. Daarnaast mag er ook bier en wijn verkocht worden in winkels (naast supermarkten, snackbars etc.) die alleen! maar dit soort dranken verkopen. Een gespecialiseerde shop is dus ook mogelijk onder deze laatstgenoemde regel. (offline of online) Er zijn dus geen belemmeringen om bier en wijn online te verkopen.

Tot zover de regels omtrent verkoop. In een volgende blog zal ik ingaan op de regelgeving omtrent de leeftijd regels en de controle daarop.

 

Juridische generatoren

Met de juridische generatoren van ICTRecht op JuriDox.nl kunt u snel en tegen een gunstig tarief zelf uw webwinkeldocumenten opstellen.