Home / Nieuws & Blogs / De stekker eruit! Ook na ontbinding van een samenwerking kunnen contractspartijen nog op elkaar aangewezen zijn.

De stekker eruit! Ook na ontbinding van een samenwerking kunnen contractspartijen nog op elkaar aangewezen zijn.

| 17 juni 2011

Bij aanvang van de samenwerking loopt alles goed. Na verloop van tijd verdampt het vertrouwen en ontstaat er wrevel. Als de samenwerking problematisch is geworden, is ontbinding van de overeenkomst een reeële optie. Wij adviseren ondernemers om in een vaststellingsovereenkomst de gevolgen van de beëindiging te regelen. Zodat einde verhaal ook echt einde verhaal is.

Regelmatig worden wij geconsulteerd door - voornamelijke kleine – softwarebedrijven die in goed vertrouwen een samenwerking zijn aangegaan die op een bepaald ogenblik toch ontspoort. Op dat ogenblik krijgen wij een verbouwereerde ICT-er aan de lijn, die ofwel niet betaald krijgt voor zijn diensten, ofwel het vertrouwen zodanig kwijt is dat hij of zij onder de overeenkomst uit wil.

Onze eerste vraag is steeds welke afspraken werden gemaakt bij aanvang van de samenwerking. Een gedetailleerde offerte, beantwoord door een orderbevestiging, een SLA of servicevoorwaarden kunnen dan soelaas bieden. Helaas pindakaas, net die contractuele afspraken ontbreken vaak. Wat we dan wel krijgen zijn mails, die uit hun aard eenzijdig zijn en vaak niet gedetailleerd.

Het geschil tussen Centric en Lizatec - waarover Webwereld.nl afgelopen vrijdag berichtte - maakt duidelijk dat ook grotere partijen nalaten duidelijke afspraken te maken. Centric, marktleider op het gebied van gemeentesoftware, daagde de specialistische ontwikkelaar Lizatec voor de kortgedingrechter, nadat de modernisering van gemeentelijke applicaties voor de registratie van vergunningen was vastgelopen. Het bedrijf Lizatec had in 2008 de opdracht ter waarde van bijna 1 miljoen euro gekregen om de broncode van de bestaande software, geschreven in de programmeertaal Delphi, om te zetten in .NET programmatuur.

Na wederzijdse verwijten zegde Centric de overeenkomst op. Na opzegging eiste Centric van Licatec de tools en ondersteuning te krijgen om zelf de klus af te maken. Hoewel partijen arbitrage waren overeengekomen, heeft Centric zich toch met succes tot de kortgedingrechter gewend. Die beval als ordemaatregel (noodoplossing) betaling van de openstaande facturen en vervolgens oplevering van de software een dag na ontvangst van de betaling én ondersteuning door Lizatec gedurende drie dagen. Daarbij liet de rechter in het midden of er ook voor de ondersteuning moet worden betaald. De stopzetting van de samenwerking krijgt na uitwerking van de nooodmaatregel dus nog een staartje.

Ook als de afspraken bij aanvang van de samenwerking niet helder waren, verdient het de voorkeur om over stopzetting duidelijke afspraken te maken. Zet de wederzijdse wrevel overboord en bepaal in een overeenkomst wat de gevolgen zijn van de stopzetting van de samenwerking. Maak afspraken over betalingen en/of oplevering die nog zal gebeuren. Besluit u de trekker eruit te trekken en elkaar niets meer verschuldigd te zijn, dan kunt u in een overeenkomst elkaar wederzijdse kwijting verlenen. Vertaald: u zegt tegen elkaar dat de stekker eruit is en dat partijen elkaar niets meer verschuldigd zijn. Zo vermijdt u dat er nog een staartje aan komt.