Home / Nieuws & Blogs / De transportrisico’s van webshops. Deel 1: risicoverdeling bij transportschade

De transportrisico’s van webshops. Deel 1: risicoverdeling bij transportschade

| 18 augustus 2016

Webshops zitten als het ware gevangen tussen de dwingende regels van het consumentenrecht en de regels van het vervoersrecht. Aan de ene kant is de webshop tijdens het transport verantwoordelijk voor een bestelling, ook in geval van beschadiging of verlies door de vervoerder. Aan de andere kant kan de webshop de daardoor ontstane schade slechts beperkt verhalen op de vervoerder. In deze blog geef ik een overzicht van de verschillende risico’s ten aanzien van het vervoer van een bestelling voor de webshop. De volgende keer ga ik in op de beperkte aansprakelijkheid van de vervoerder.

Als een consument een t-shirt of een computer koopt bij een webwinkel, dan sluit hij een koopovereenkomst. De wet kwalificeert het als een ‘consumentenkoop’. De regels over de consumentenkoop zijn dwingend recht. Dat betekent dat er niet (contractueel) van kan worden afgeweken. De wetgever wil namelijk de consument als zwakkere partij beschermen tegen de professionele verkoper. Deze dwingende regels bepalen onder andere wie er tijdens het transport verantwoordelijk is voor de verzonden producten.

Transportrisico

De wet bepaalt dat het risico voor de goederen pas over gaat op de koper op het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde) het product ontvangt. Dat betekent dat de verkoper aansprakelijk is voor schade die optreedt tijdens het vervoer. Hierbij gaat het om fysieke inontvangstneming door de koper. Het pakketje op de oprit achterlaten, of achterlaten op een afhaallocatie als de consument niet thuis is bij aflevering, is niet voldoende voor die risico-overdracht.  Zie verder deze blog over op welk moment een pakket is afgeleverd.

Beschadiging tijdens transport

Er is sprake van gebrekkige (non-conforme) levering als een bestelling tijdens het vervoer beschadigd is geraakt. In dat geval dient de verkoper het beschadigde product te herstellen of te vervangen. Is dat (binnen een redelijke termijn) onmogelijk, dan heeft de consument recht op prijsvermindering of ontbinding van de koopovereenkomst. Bij beschadiging tijdens vervoer zal de webshop dus de kosten van het ophalen, herstel en terugbezorgen moeten betalen. Indien herstel of vervanging niet mogelijk is en de koper ontbindt, dan zal de webshop het volledige aankoopbedrag, plus eventuele verzendkosten moeten vergoeden.

Verlies of vertraging

Als een bestelling tijdens het vervoer is kwijtgeraakt, dan zal de webshop de bestelling opnieuw moeten verzenden. In dat geval is het verlies voor de verkoper de waarde van het pakket plus transportkosten van de kwijtgeraakte bestelling. Verlies heeft echter nog niet tot gevolg dat de consument kan ontbinden omdat immers de levertermijn niet overschreden hoeft te zijn. Als er geen levertermijn is afgesproken, dan heeft de webshop 30 dagen voor aflevering. Als de consument bij overschrijding van de termijn wil ontbinden, dan zal hij eerst de verkoper in gebreke moeten stellen en een redelijke termijn voor levering geven (tenzij levering op de afgesproken termijn essentieel was).

Bovenstaande situaties zijn behoorlijke risico’s voor de webshop, terwijl de webshop geen invloed heeft op het ontstaan van de schade. Dat ligt immers in de macht van de vervoerder. Daarom is het voor de hand liggend dat webshops deze schade willen verhalen op de vervoerder. In de volgende blog zullen we zien dat dit juridisch lastig is vanwege de beperkte aansprakelijkheid van de vervoerder.

Lees hier deel 2: beperkte aansprakelijkheid voor de vervoerder

Zeker weten dat u voldoet aan alle relevante webwinkel regelgeving?

Webwinkels hebben te maken met speciale juridische eisen. Zo schrijft de wet voor dat u zich moet identificeren, dat uw algemene voorwaarden op een specifieke manier moeten worden aangeboden en dat u in een privacyverklaring moet toelichten wat u doet met persoonlijke informatie.

> Aanvragen van webshop scan of maak zélf juridische webwinkel documenten