Home / Nieuws & Blogs / De waarde van Bewijsonline.nl bij digitaal bewijs

De waarde van Bewijsonline.nl bij digitaal bewijs

| 28 maart 2011

Vorige week kregen wij op Twitter diverse vragen over de waarde van de nieuwe dienst Bewijsonline, waarmee online bewijs vast te leggen is van websites en andere digitale informatie op internet. De dienst laat een door de gebruiker opgegeven webadres bezoeken door een deurwaarder, die een proces-verbaal van constatering opmaakt dat bij de rechter kan worden overlegd. Wij vinden Bewijsonline.nl een nuttige dienst, die het vergaren van bewijs eenvoudiger kan maken.

Bewijzen dat bepaalde informatie op internet heeft gestaan, is een lastige zaak. Natuurlijk kun je printouts maken of screenshots nemen, maar digitale informatie is zeer eenvoudig te manipuleren. De vraag is dan ook terecht hoe veel waarde een rechter mag hechten aan zulke digitale informatie, als deze wordt overlegd door een partij bij een geschil.

Een rechter mag overigens niet bewijs afkeuren op de enkele grond dat het digitaal is. Er zijn in Nederland bij civiele zaken geen regels over de eisen waaraan bewijs moet voldoen om bewijs te zijn. Alles mag, zolang de rechter maar meent dat het bewijst wat de partij die het inbrengt daarover zegt. Maar overleggen de partijen verschillende versies van dezelfde informatie en zeggen ze allebei dat die echt is, dan krijg je wel een heel vervelende discussie.

Wie geen discussie wil over de echtheid van digitale informatie, kan een deurwaarder een "proces-verbaal van constatering" laten opmaken. Dit levert bewijs op van een onafhankelijke en betrouwbare partij, die tuchtrechtelijk aansprakelijk is als blijkt dat hij zaken heeft weggelaten of vals voorgesteld. Dergelijk bewijs weegt dan ook zwaar bij de rechter, hoewel het proces-verbaal wel kan worden aangevochten. Het is geen "authentieke akte" zoals de wet dat noemt die per definitie dwingend bewijs oplevert. Maar het komt in de buurt.

Bewijsonline is bij mijn weten de eerste dienst die het eenvoudig mogelijk maakt om snel en efficiënt zo'n proces-verbaal op te laten maken. Je vult in welke adressen 'geconstateerd' dienen te worden, en na controle gaan deze naar één van de aangesloten deurwaarders die die adressen op hun eigen computer oproepen en een proces-verbaal maken van wat er dan op hun scherm verschijnt. Veel eenvoudiger kan het niet worden.

Wel is er het punt dat als er te veel tijd zit tussen de aanvraag en de constatering, de informatie in de tussentijd gewijzigd kan zijn. Dat is onvermijdelijk. Het enige dat Bewijsonline kan doen is zorgen dat er genoeg deurwaarders zijn om altijd snel te kunnen reageren, maar of er veel deurwaarders graag zaterdagnacht om 3 uur paraat willen zitten, is nog maar de vraag. Maar dat is een detail.