Home / Nieuws & Blogs / De waarde van een disclaimer deel 1

De waarde van een disclaimer deel 1

| 22 december 2011

Regelmatig zie ik een disclaimer op de website van een webshop staan. Deze disclaimers worden veelvuldig gebruikt om allerlei soorten aansprakelijkheid uit te sluiten. "wij zijn niet aansprakelijk voor typefouten en u kunt hier ook geen rechten aan ontlenen", "wij zijn niet aansprakelijk voor schade door het gebruik van onze website" of "wij linken door naar websites buiten ons domein, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de content op deze websites". Maar in hoeverre kunnen webshops zich 'verschuilen' achter deze bepalingen in de disclaimer?

Over elk van deze opmerkingen kan veel gezegd en geschreven worden. In deze blog ga ik specifiek in op de juridische kwalificatie van een disclaimer. In een volgende blog ga ik nader in op de uitsluiting van aansprakelijkheid voor typefouten en onredelijk bezwarende clausules. Een webwinkel is niet verplicht om een disclaimer te hanteren, maar het geeft de winkelier vaak toch een gevoel van veiligheid. Hier is echter geen disclaimer voor nodig, waarom immers de aansprakelijkheid uitsluiten als u niet aansprakelijk bent?

Juridisch gezien kan een disclaimer gekwalificeerd worden als een algemene voorwaarde. Het is immers de bedoeling dat de voorwaarden in de disclaimer op meerdere overeenkomsten van toepassing zijn, en disclaimers bevatten zelden tot nooit een kernbeding van een overeenkomst. Maar wanneer is een disclaimer van toepassing en kan de consument of de webwinkel hier een beroep op doen? Een discutabel punt.

Is het voldoende om de disclaimer alleen op de website te vermelden of dienen alle consumenten expliciet akkoord te gaan met de disclaimer bij het sluiten van een koopovereenkomst?
Om alle onduidelijkheid te voorkomen kan de disclaimer onderdeel worden gemaakt van de koopovereenkomst. Bij het sluiten van een koopovereenkomst kan de consument gevraagd worden om in te stemmen met de disclaimer via bijvoorbeeld het actief aanvinken van een checkbox.

Maar eigenlijk is discussie over het instemmen met de disclaimer niet noodzakelijk wanneer een disclaimer onredelijk bezwarende bedingen bevat. Volgens het Burgerlijk Wetboek mogen algemene voorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn voor consumenten. Volgende week deel 2 waarin ik nader in ga op het uitsluiten van aansprakelijkheid voor typefouten in een webshop en de onredelijk bezwarende clausules.

 

Juridische generatoren

Met de juridische generatoren van ICTRecht op JuriDox.nl kunt u snel en tegen een gunstig tarief zelf uw juridische documenten zoals algemene voorwaarden opstellen.