Home / Nieuws & Blogs / De waarde van een geheimhoudingsverklaring (NDA)

De waarde van een geheimhoudingsverklaring (NDA)

| 15 juni 2009

Wie een goed idee heeft, heeft vaak partners nodig om dit tot ontwikkeling te brengen. Maar daarbij is altijd de kans aanwezig dat een partner zelf met het idee of concept aan de haal gaat. Daarom gebruiken veel ontwikkelaars, uitvinders en andere creatievelingen een geheimhoudingsovereenkomst of NDA (non-disclosure agreement) waarin de ontvanger van het idee belooft dit geheim te houden. Sta je daarmee nu sterk?

Een NDA moet aanvaard worden om te gelden

Een NDA is een contract, en moet dus door de wederpartij worden aanvaard voordat het gelding heeft. Alleen maar een stempel "geheim" op een document zetten heeft niet zo veel waarde. Het beste is dus de wederpartij vooraf schriftelijk akkoord te laten gaan met de geheimhoudingsplicht. Het kan ook op andere manieren, zoals per e-mail of Whatsapp, maar dat kan leiden tot bewijsproblemen.

Een goede NDA geeft duidelijk over wát er precies geheim moet blijven

In de NDA moet duidelijk worden vastgelegd welke informatie nu geheim gehouden moet worden. Dat is lastig: als de informatie al te duidelijk wordt omschreven, wordt daarmee het idee feitelijk al onthuld. Maar staat er te weinig, dan weet de ontvanger niet waarvoor hij tekent. Vrijwel al het werk aan een geheimhoudingsovereenkomst gaat dus zitten in het formuleren van deze definitie. Overigens kan het in deze situatie zin hebben om het idee te registreren of deponeren bij de Belastingdienst of het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.

Beperkingen op de geheimhoudingsplicht

Ontvangers bedingen vaak een aantal beperkingen op de geheimhoudingsplicht. Daarmee wil deze voorkomen dat informatie die hij allang had, ineens onder de geheimhoudingsovereenkomst valt. Bij grote bedrijven kan het goed voorkomen dat zij een idee allang hadden bedacht (en wellicht terzijde gelegd). Het kan niet zo zijn dat het dan door een NDA met een derde ineens geheim moet blijven.

Kortom, aan het opstellen van een goede NDA zitten veel haken en ogen. Wees dus zeer voorzichtig met een standaardtekst zoals die op veel websites te vinden zijn. Hoewel 90% van de tekst uit een geheimhoudingsovereenkomst inderdaad puur standaard is, zit het venijn hem in die 10%. Want met een verkeerde omschrijving of al te ruime beperking op de geheimhouding is uw NDA niets waard.