Home / Nieuws & Blogs / Dedicated metazoekmachine maakt inbreuk op databankenrecht

Dedicated metazoekmachine maakt inbreuk op databankenrecht

| 20 december 2013

Na bijna 7 jaar aan juridische gevechten lijkt er een einde te komen aan het geschil tussen Gaspedaal.nl en Autotrack: Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat Gaspedaal inbreuk heeft gemaakt op de databankrechten van Autotrack.

Gaspedaal biedt een zogenaamde dedicated metazoekmachine aan: deze zoekmachine maakt het mogelijk om gericht verschillende autowebsite te doorzoeken. De resultaten van die zoekopdracht worden vervolgens getoond in een handig overzicht. Eén van de doorzochte websites was Autotrack.nl. Deze partij was daar niet van gediend en startte in 2007 een rechtszaak tegen Gaspedaal.

In maart van dit jaar werden aan het Europese Hof van Justitie gevraagd om uitleg te geven over het databankrecht (dat zijn oorsprong in Europese regelgeving kent). Aangezien Gaspedaal geen subtantiële delen van de databank van Autotrack opvraagt, maar steeds kleine delen door middel van zoekopdrachten, was het onderdeel van geschil of er sprake was van een inbreuk op databankrechten. Immers, Gaspedaal stelt de databank van Autotrack wel ter beschikking aan de gebruikers van haar zoekmachine. Alle kleine opdrachten zorgen er, opgeteld, voor dat er een substantieel deel aan de gebruikers beschikbaar gesteld wordt. Kantoorgenoot Peter Kager heeft hier destijds al een blog aan gewijd.

Het Hof heeft nu geantwoord in haar arrest van gisteren. Daaruit volgt dat een onderneming die gebruik maakt van een dedicated metazoekmachine als Gaspedaal een geheel of substantieel deel van een beschermde databank hergebruikt, wanneer:

1. Aan de eindgebruiker van die zoekmachine een zoekformulier ter beschikking wordt gesteld dat in wezen dezelfde functionaliteiten biedt als het formulier van de databank;

2. De zoekopdrachten van die eindgebruiker realtime worden vertaald naar de zoekmachine van de databank, zodat alle gegevens van die databank worden doorzocht; en

3. Aan de eindgebruiker de resultaten van de zoekopdracht worden getoond in de opmaak van de website van die zoekmachine, waarbij de doublures tot één item worden samengevoegd maar wel in een volgorde die is gebaseerd op criteria die vergelijkbaar zijn met die welke door de zoekmachine van de databank worden gebruikt om de resultaten weer te geven.

Daarmee staat dus vast dat Gaspedaal inbreuk heeft gemaakt op het databankenrecht van Autotrack.

Dit arrest is niet alleen van belang voor autowebsites, maar voor alle dedicated zoekmachines. Zoekmachines die op basis van algoritmes werken, zoals Google en Yahoo, maken dus geen inbreuk.