Home / Nieuws & Blogs / Dit sturen wij terug aan spammers

Dit sturen wij terug aan spammers

25 februari 2011

Ook wij krijgen toch nog redelijk wat spamberichten binnen van bedrijven die graag hun diensten/producten onder de aandacht brengen.. En dit is de reactie die ze dan kunnen verwachten:

Uw bericht hieronder stuurde u aan een juridisch adviesbureau. Dat is niet slim. U overtreedt namelijk met uw bericht artikel 11.7 lid 1 van de Telecommunicatiewet door het gebruik van elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden. Hiervoor is door ons geen voorafgaande toestemming verleend.

Bij dezen verzoeken - en voor zover nodig sommeren - wij u om het sturen van dergelijke berichten te staken en gestaakt te houden. Indien u hieraan geen gehoor geeft, zullen wij alle schade die wij lijden door uw handelwijze op u verhalen. Onder meer valt hieronder het verwijderen van uw mail tegen ons gebruikelijke uurtarief (minimumtijd 2 uur) en het nemen van juridische stappen bij de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie-Autoriteit OPTA.

Voorts behouden wij dan het recht voor uw mail -inclusief uw bedrijfsnaam en adres- te publiceren op internet teneinde uw handelwijze tot een voorbeeld voor anderen te maken. De consequenties van deze publicatie zijn geheel voor uw rekening, aangezien u er dan zelf voor kiest ons te mailen ondanks deze waarschuwing.

Onder behoud van alle rechten en weren,

Hoogachtend,

mevr. C. Bakker